Kandidati za najboljšo inovacijo 2023 (2. del)

Preverite še drugih sedem inovativnih primerov, ki so v igri za naziv ”najboljša inovacija 2023”. Bodo kreirali našo energetsko prihodnost? Prepričajte se iz prve roke in glasujte za vašega favorita!

Na t.i. ”panelu B”, ki ga bo moderirala dr. Anamarija Borštnik Bračić iz podjetja GP sistemi, bodo predstavljene inovativne rešitve, ki izboljšujejo delovanje elektrarn in omrežja.

Dr. Erik Dovgan iz Aeterne bo predstavil orodje za izračun priključne zmogljivosti v distribucijskem omrežju, ki je bilo razvito z namenom avtomatizirane obravnave vlog za soglasje za priključitev razpršenih virov v distribucijsko omrežje, pri čemer je glavni cilj skrajšati čas obravnave posameznih vlog. Inovacija je edinstvena, ker je orodje prvo in še vedno edino, ki omogoča izračun priključne zmogljivosti omrežja v katerikoli točki distribucijskega omrežja, skladno z metodologijo, ki je zakonsko predpisana v sistemskih obratovalnih navodilih (SONDSEE). Orodje je že v uporabi v Elektro Gorenjski. V letih 2023 in 2024 je cilj realizirati posel za dobavo in postavitev orodja v preostalih štirih elektrodistribucijskih podjetjih v Sloveniji, nato pa z orodjem vstopiti tudi na tuje trge.

Gašper Lakota Jeriček iz Petrola bo predstavil projekt, v okviru katerega nameravajo na svoja prodajna mesta po Sloveniji s pomočjo evropskih sredstev zgraditi sončne elektrarne, ki bodo pomagale napajati njihove bencinske servise in manjšati emisije toplogrednih plinov. V sklopu operacij Petrol Green nameravajo proizvesti 4,5 MW trajnostne električne energije na leto. Prodajna mesta, nadgrajena v sklopu operacij Petrol Green, se bodo pridružila 15 Petrol prodajnim mestom po vsej državi, ki za svoje delovanje že koristijo moč sončnih žarkov. Operacije Petrol Green bodo pomembno prispevale k izpolnjevanju strateških trajnostnih ciljev Petrola, visokih nacionalnih energetsko-podnebnih ciljev in evropskega cilja podnebne nevtralnosti (vključno z vmesnim ciljem, da bo EU do leta 2030 zmanjšala emisije za vsaj 55 %).

ČHE Avče je edina črpalna hidroelektrarna v Sloveniji, ki obratuje tudi v času povečanih pretokov reke Soče, ko je voda kalna, kar povzroča mašenje rešetk hladilne vode in posledično zaustavitev elektrarne. Mag. Primož Bergoč, SENG, bo predstavil inovacijo, ki preprečuje nenadno oziroma nenačrtovan izpad elektrarne iz omrežja zaradi zamašitve filtrov hladilne vode ter mašenja vstopnih bočnih rešetk za dovod vode Soče v zbirni jašek hladilne vode. V ta namen se je v zbirni jašek hladilne vode namestilo dodatno nivojsko sondo, ki meri nivo vode v jašku. Upravljalec elektrarne oziroma dispečer centra vodenja SENG s pomočjo grafa na zaslonu sistema vodenja spremlja spreminjanje nivoja vode v jašku in tako lahko oceni stanje zamašenosti bočnih rešetk in posledično možno zaustavitev elektrarne.

Dr. Matjaž Eberlinc iz HSE pa bo predstavil implementacijo sistema jROS, ki omogoča optimizacijo voznih redov oziroma planov proizvodnje. Pri tem upošteva tržne napovedi, napovedi razpoložljivosti obnovljivih virov energije ter razpoložljivosti in omejitev na proizvodni infrastrukturi. Poleg tega predstavlja tudi osnovo za konsolidacijo pomembnih podatkov in informacij na enem mestu, in sicer po sistemu »en vir, ena resnica«. Sistem jROS omogoča tudi nove načine dela in komunikacije, s tem pa mnogotere poenostavite in izboljšave v delovnih procesih. Ključni uspeh inovacije bo doseganje pričakovanih koristi iz naslova boljšega tržnega angažiranja in učinkovitejše proizvodnje s pomočjo uporabe implementiranega sistema ter njegov nadaljnji razvoj in nadgradnja.

Gašper Novak in mag. Zoran Vehovar iz Telemacha bosta govorila o razvoju merilne sonde za spremljanje komunikacijskega performansa v realnem času pri končnem uporabniku ali na vozlišču. Inovacija je namenjena prvenstveno izboljšanju internega procesa nadzor nad kakovostjo storitve, neodvisno od tipa, dobavitelja ali tehnologije komunikacijske točke. Končni uporabnik je lahko tudi pametni števec električne energije. Inovacija je že aplicirana v Telemachu, širijo pa jo na vedno več merilnih točk. Zadnji primer je spremljanje 5G uporabnikov, ki to tehnologijo uporabljajo za fiksni dostop.

Ste že slišali za t.i. Power Purchase Agreements (PPA)? Simon Šfiligoj iz družbe GEN-I bo predstavil storitev, ki omogoča investitorjem zahtevano donosnost ter konstanten denarni tok tekom življenjske dobe investicije. Gre za pogodbe, ki omogočajo investitorjem, da se zaščitijo pred nihanjem cen električne energije, ter da skrb za optimizacijo in upravljanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov prenesejo na specializirane ekipe. Družba kot PPA ponudnik ponuja svojim strankam trženje, upravljanje proizvodnje OVE, odkup Potrdil o Izvoru, vključitev v mrežo VPP enot in druge storitve.

Dotaknili se bomo tudi vodika. Dr. Zoran Marinšek iz Zavoda KC STV vas bo seznanil z ambicioznim projektom H2LEC, ki zajema razvoj novih rešitev in gradnikov ter njihovo integracijo v delujoč sistem avtomatiziranega trgovanja odjemalcev prosumerjev v skupnosti s fleksibilnostmi v energiji, odpira pa tudi nove segmente trga s fleksibilno energijo, v katerem nastopajo novi igralci izven tradicionalnega sistema oskrbe z energijo. To zahteva po eni strani nove poslovne modele povezovanja na strani tehnološke ponudbe, na drugi strani pa tudi umeščanje rešitve v poslovne cilje H2LEC.

Ne pozabite, Inovacija energetike ’23 bo potekala 4. oktobra na Brdu pri Kranju. Ne zamudite zadnje prijave!

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obvezna