Energetika in pravo ’22

13. Vrh energetikov in pravnikov
Novosti krizne energetske zakonodaje
Ljubljana, 9. november (hibrid)
Kaj vam prinaša nova energetska zakonodaja pri spopadanju z močno zaostreno energetsko krizo?

Letošnji vrh energetikov in pravnikov vas seznanja z novimi kriznimi ukrepi varčevanja z energijo, oskrbe z energijo, posegi v pravice odjemalcev, pospešenim uvajanjem obnovljivih virov energije in samoosrkbe ter drugimi ukrepi. Kaj se nam še obeta? Že sprejetih ali v pripravi je od septembra dalje skupno vsaj šest novih energetskih zakonov oz. sprememb le-teh. Kako bodo vplivali na vaše poslovanje in oskrbo z energijo?

  • Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina,
  • Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE),
  • Spremembe Zakona o oskrbi s plini (ZOP) ki uvaja nadomestno oskrbo,
  • Zakon o nižji stopnji DDV na energente,
  • Zakon o poroštvu države za obveznosti kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti na organiziranih trgih električne energije ter emisijskih kuponov in obveznosti iz nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga EU.
  • V pripravi sta med drugim pomembna zakona: Zakon o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in
  • Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu.

Evropska zakonodaja gre še dlje v smeri zelenega prehoda s svežnjem “pripravljeni na 55”. REPowerEU ob tem pospešuje razvoj evropskega energetskega sistema in sicer s prenehanjem odvisnosti EU od ruskih fosilnih goriv ter v luči boja proti podnebnim spremembam izpostavlja varčevanje z energijo, diverzifikacijo oskrbe z energijo, pospešeno uvajanje OVE za nadomestitev fosilnih goriv.

Ob tem EU sprejema interventne ukrepe za preprečevanje vplivov visokih cen, saj cene energentov letijo v nebo. Kako bo s pogodbami za dobavo energije v 2023?

Vse to pomembno vpliva na vaše poslovne izzive na področju energetike. Zato se udeležite vodilnega tovrstnega foruma v Sloveniji za energetsko pravo in se čimprej pripravite na novosti 2022 in 2023.

POKROVITELJI

Organizator:
Podpornik foruma:
Podpornik foruma:
Medijski pokrovitelj:
Naš stik
Organizator:
Podpornik foruma:
Podpornik foruma:
Podpornik foruma:
Medijski pokrovitelj:

FOTO UTRINKI

Energetika in okolje 22 Prosperia udelezenci
Energetika in okolje 22 Prosperia Boris Kupec
Energetika in okolje 22 Prosperia Boris Kupec
Energetika in okolje 22 Prosperia Boris Kupec
Energetika in okolje 22 Prosperia Boris Kupec
Energetika in okolje 22 Prosperia Boris Kupec
Energetika in okolje 22 Prosperia Boris Kupec
Energetika in okolje 22 Prosperia Boris Kupec
Energetika in okolje 22 Prosperia Boris Kupec
Energetika in okolje 22 Prosperia Boris Kupec
Energetika in okolje 22 Prosperia Boris Kupec
Energetika in okolje 22 Prosperia Boris Kupec
Slika iz dogodka IE20
Energetika in okolje 22 Prosperia Dejan Paravan
Energetika in okolje 22 Prosperia Dejan Paravan
Energetika in okolje 22 Prosperia Dejan Paravan
Energetika in okolje 22 Prosperia Dejan Paravan
Energetika in okolje 22 Prosperia Dejan Paravan
Energetika in okolje 22 Prosperia Dejan Paravan
Energetika in okolje 22 Prosperia Dejan Paravan
Energetika in okolje 22 Prosperia Dejan Paravan
Energetika in okolje 22 Prosperia Dejan Paravan
Energetika in okolje 22 Prosperia Dejan Paravan
Energetika in okolje 22 Prosperia Dejan Paravan
Energetika in okolje 22 Prosperia Tomislav Corak
Energetika in okolje 22 Prosperia Paravan Topic
Energetika in okolje 22 Prosperia Paravan Topic
Energetika in okolje 22 Prosperia Paravan Topic
Energetika in okolje 22 Prosperia Paravan Topic
Energetika in okolje 22 Prosperia Paravan Topic
Energetika in okolje 22 Prosperia Paravan Topic
Energetika in okolje 22 Prosperia Paravan Topic
Energetika in okolje 22 Prosperia Paravan Topic
Energetika in okolje 22 Prosperia Paravan Topic
Energetika in okolje 22 Prosperia Paravan Topic
Energetika in okolje 22 Prosperia Paravan Topic

POSTANI POKROVITELJ

 

Pišite nam na info@prosperia.si ali nas pokličite na 031 717 599 za možnosti pokroviteljstva in skupaj bomo izbrali pokroviteljstvo, ki najbolje podpre vaše poslovne cilje.

Postani sponzor ikona KONTAKTIRAJTE NAS

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obvezna