Energetika in pravo ’22

13. Forum energetikov in pravnikov
Novosti krizne energetske zakonodaje
Ljubljana, 9. november, Ljubljana (hibrid)

Kaj vam prinaša nova energetska zakonodaja pri spopadanju z močno zaostreno energetsko krizo?

Letošnji vrh energetikov in pravnikov vas seznanja z novimi kriznimi ukrepi varčevanja z energijo, oskrbe z energijo, pospešenim uvajanjem obnovljivih virov energije in samoosrkbe ter drugimi ukrepi. Kaj se nam še obeta?Že sprejetih ali v pripravi je od septembra dalje skupno vsaj šest novih energetskih zakonov oz. sprememb le-teh. Kako bodo vplivali na vaše poslovanje in oskrbo z energijo?

  • Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina,
  • Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE),
  • Spremembe Zakona o oskrbi s plini (ZOP) ki uvaja nadomestno oskrbo,
  • Zakon o nižji stopnji DDV na energente,
  • Zakon o poroštvu države za obveznosti kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti na organiziranih trgih električne energije ter emisijskih kuponov in obveznosti iz nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga EU.
  • V pripravi je med drugim Zakon o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije.

Evropska zakonodaja gre še dlje v smeri zelenega prehoda s svežnjem “pripravljeni na 55”. REPowerEU ob tem pospešuje razvoj evropskega energetskega sistema in sicer s prenehanjem odvisnosti EU od ruskih fosilnih goriv ter v luči boja proti podnebnim spremembam izpostavlja varčevanje z energijo, diverzifikacijo oskrbe z energijo, pospešeno uvajanje OVE za nadomestitev fosilnih goriv.

Ob tem EU sprejema interventne ukrepe za preprečevanje vplivov visokih cen, saj cene energentov letijo v nebo. Kako bo s pogodbami za dobavo energije v 2023?

Vse to pomembno vpliva na vaše poslovne izzive na področju energetike. Zato se udeležite vodilnega tovrstnega foruma v Sloveniji za energetsko pravo in se čimprej pripravite na novosti 2022 in 2023.

Pokrovitelji lanskega dogodka

Organizator:
Podpornik foruma:
Podpornik foruma:
Medijski pokrovitelj:
Naš stik
Organizator:
Podpornik foruma:
Podpornik foruma:
Podpornik foruma:
Medijski pokrovitelj:

GOVORCI

mag. Ana Stanič
mag. Ana Stanič, E&A Law
Je direktorica v pisarni E&A Law v Londonu, gostujoča profesorica za področji energetike in arbitraže na univerzah v Dundeeju, Technische Univeristät v Berlinu in na Kitajskem. Več kot dvajset let dela kot odvetnica v Londonu, specializirana za področje energetike, mednarodne trgovinske arbitraže in zakonodaje EU. Od leta 2009 svetuje energetskim podjetjem, Evropski komisiji ter državam članicam EU glede evropskega prava, še posebej v povezavi s plinom, obnovljivimi viri ter podnebnimi spremembami.
Urska Stopar
Urška Stopar
Urška Stopar je doktorska in odvetniška kandidatka. Deluje predvsem na področju civilnega, delovnega in gospodarskega prava ter prava varstva osebnih podatkov in javnih naročil. Poglobljeno se ukvarja z okoljskim in energetskim pravom, tako iz teoretičnega kot tudi praktičnega vidika. Zanima jo tudi alternativno reševanje sporov, zaradi česar je opravila izobraževanje za mediatorja.
Duška Godina
mag. Duška Godina, Agencija za energijo
Je direktorica Agencije za energijo, kjer je zaposlena vse od leta 2005. Pred nastopom direktorovanja agencije je opravljala delo svetovalke direktorice, vodila pravno in kadrovsko področje ter sodelovala pri sprejemanju vseh ključnih odločitev energetskega regulatorja. Ves čas dejavno sodeluje pri kreiranju in izvajanju energetske politike ter oblikovanju slovenske energetske zakonodaje.
Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia
Mojca Černelč Koprivnikar, moderatorka, Prosperia

Ustvarjalka in voditeljica številnih naprednih in inovativnih strokovnih dogodkov ter omizij, predavateljica in strokovnjakinja za energetiko ter ustanoviteljica in direktorica podjetja Prosperia. Verjame v ustvarjalno moč inovativnosti in rasti posameznikov ter organizacij z naprednimi strokovnimi dialogi in povezovanji.

PROGRAM

PROGRAM*

8:30

Registracija in sprejem udeležencev

9.00

NOVA KRIZNA ENERGETSKA ZAKONODAJA EU IN SLOVENIJE
Moderatorka 13. foruma energetikov in pravnikov, Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia

Uvodni nagovor o aktualnih kriznih in pravnih izzivih na področju energetike,
vabljen govorec, MzI

NOVI ENERGETSKI ZAKONI V PRAKSI 
Izzivi in priložnosti novih energetskih zakonov v praksi:
oskrba z električno energijo in z zemeljskim plinom, varčevanje z energijo in morebitne redukcije,
pospeševanja obnovljivih virov energije, samooskrba in fotovoltaika, itd.

Vprašanja in odgovori

NOVI PRAVNI VIDIKI ENERGETSKIH TRGOV IN DOBAVE
Nova regulacija evropskih trgov,

mag. Ana Stanič, E&A Law

Posegi v pravice odjemalcev,
vabljen govorec

Omizje o pravnih vidikih cen energentov in intervencij na trgu,
vabljeni govorci

PRAKTIČNI PRIMERI: IZZIVI ENERGETSKEGA TRGA IN OVE
Prevladujoči javni interes pri gradnji hidroelektrarne: sodna praksa v Sloveniji,

Urška Stopar, doktor. in odvet. kandidatka

OMIZJE: KAKO SE PRIPRAVITI NA 2023?
vabljeni govorci

15:00

Zaključek foruma

*Organizator si pridržuje pravico do sprememb

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obveznaPOSTANI POKROVITELJ

 

Pišite nam na info@prosperia.si ali nas pokličite na 031 717 599 za možnosti pokroviteljstva in skupaj bomo izbrali pokroviteljstvo, ki najbolje podpre vaše poslovne cilje.

Postani sponzor ikona KONTAKTIRAJTE NAS

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obvezna