Nove tehnologije

v energetiki ’21

4. Vrh digitalne transformacije energetike
8. december 2021

Nove tehnologije poleg tehnološkega področja bistveno spreminjajo poslovne modele in stabilnost omrežij, tako dogodek Nove tehnologije v energetiki vedno znova odpira najbolj napredna vprašanja, povezana z digitalno preobrazbo energetskega sektorja, in udeležencem omogoči spoznavanje najnovejših primerov uporabe novih tehnologij. Dogodek je namenjen vsem, ki se srečujejo z digitalno transformacijo zelene energetike in želijo biti v tehnološkem vrhu.

NOVO: Člani IZS pridobite 2 kreditni točki – pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na konferenci pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

GOVORCI

Andrej Šajn
mag. Andrej Šajn, GEN-I

Mag. Andrej Šajn je pobudnik številnih novih rešitev in vodja različnih razvojnih projektov povezanih z uporabo IT rešitev na področjih trgovanja in prodaje električne energije in zemeljskega plina. Trenutno je izvršni direktor za operativo in IT GEN-I. Leta 2016 je nastopil nov petletni mandat člana uprave GEN-I, ki ga zaseda od leta 2011. V letu 2017 je usklajeval tehnične in organizacijske vidike združitve družbe GEN-I z enim od njenih konkurentov.

Peter Ceferin
Peter Ceferin, Smart Com

Peter Ceferin, tehnični direktor v podjetju Smart Com d.o.o., je specialist za omrežne in varnostne tehnološke rešitve za kritično infrastrukturo. Na domačih in mednarodnih strokovnih dogodkih predstavlja sodobne tehnološke rešitve za varna in zanesljiva omrežja, še posebej v elektroenergetskem sistemu. Peter je predsednik študijskega komiteja D2 – Informacijske tehnologije in telekomunikacije v elektroenergetiki, ki deluje v okviru Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRE-CIRED.

Gorazd Ažman
mag. Gorazd Ažman, ELES

mag. Gorazd Ažman ima več kot 15 let izkušenj z delovanjem elektroenergetskih trgov. Deloval je v različnih energetskih družbah tako s področja trgovanja in prodaje, kot tudi organizacije trga. Pri slednjih se je ukvarjal z vzpostavljanjem novih segmentov trgovanja na borzi z električno energijo, kot so izravnalni trg in trga znotraj dneva ter spajanje trgov. Pri svojem delu se je v največji meri posvečal razvoju poslovanja, mednarodnemu sodelovanju in informacijski podpori procesov. Zaposlen je v družbi ELES d.o.o. v Področju za strateške inovacije.

dr. Uroš Kerin, Eles
dr. Uroš Kerin, ELES

Je pomočnik direktorja Področja za upravljanje s sredstvi in projekti ter vodja Diagnostično analitskega centra. Kot konzultant je sodeloval na številnih mednarodnih projektih v elektroenergetiki in naftni industriji. Vodil je ekspertno skupino za delovanje turbin električnih generatorjev in ekspertno skupino za dinamične analize industrijskih in prenosnih elektroenergetskih sistemov.

dr. Miha Troha NT21
dr. Miha Troha, COMCOM

Miha Troha je matematik in računalničar, ki deluje na področju energetike. Dodiplomski študij je zaključil na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, magistriral je na Imperial College London, doktorat s področja modeliranja cen električne energije pa je opravil na Univerzi v Oxfordu. Profesonalno je na področju energetike sprva deloval v Londonu in sicer kot zunanji svetovalec velikim energetskim podjetjem na področju obvladovanja finančnih tveganj. Ob vrnitvi v Slovenijo leta 2015 se je zaposlil v podjetju COMCOM, kjer je ustanovil skupino, ki je postala ena izmed vodilnih ponudnikov storitev na področju umetne inteligence v energetiki.

Tomaž Dostal
Tomaž Dostal, Iskraemeco

Tomaž je vodja oddelka za upravljanje z inovacijami. Že 12 let je zaposlen v Iskraemecu, kjer je odgovoren za inovacijski proces in za vodenje tehnologij. Pred tem je bil vodja oddelka Aplikacijske tehnologije, kjer se je ukvarjal tudi z zasnovo novih izdelkov. Zadolžen je bil tudi za koncept nove razvojne platforme za pametne števce, ki je letua 2017 prejela Zlato priznanje GZS za inovacije. V zadnjem času se ukvarja z iskanjem novih poslovnih priložnosti in rešitev na področju energetike in e-mobilnosti. Vodi tudi različne raziskovalne projekte.
Pred tem je bil 15 let zaposlen v razvojnem oddelku Vlade RS, kjer je deloval zlasti na področju razvoja naprav za kriptografsko ščitenje komunikacij, nato pa v podjetju Pick&Place (P&P) kot vodja razvojnega oddelka.

Uršula Krisper
Uršula Krisper, Elektro Ljubljana

Uršula je vodja Službe za tehnološki razvoj.

Diplomirala je na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. V letih 1994–2007 je ob odprtju trga z električno energijo v Sloveniji delala kot odgovorna za prodajo električne energije ključnim kupcem. Leta 2008 je v Elektru Ljubljana prevzela vodenje službe za energetsko svetovanje in delovala na področju razvoja naprednih storitev za končne odjemalce. 
Od leta 2010 se ukvarja z e-mobilnostjo in prijavami na mednarodne projekte. Trenutno vodi pet projektov v okviru programa Obzorje 2020. Poleg teh vodi še projekt pilotnega uvajanja kritične konične tarife, projekt Phoenix pa je prvi s področja informacijske varnosti.

Miha Grabner
Miha Grabner, EIMV

Miha Grabner je raziskovalec in vodilni podatkovni znanstvenik na Elektroinštitutu Milan Vidmar, kjer njegovo delo zajema raziskovanje, vodenje projektov na temo podatkov in umetne inteligence v energetiki ter svetovanje. Je tudi avtor več znanstvenih člankov in strokovnih študij.

Pred leti je ustanovil skupino AI in Smart Grids na Linkedin-u, ki je postala zelo uspešna in združuje strokovnjake iz celega sveta. Piše tudi bloge na temo umetne inteligence v energetiki, s čimer želi približati nove metode inženirjem, ki jih to področje zanima in s tem omogočiti večjo transparentnost v energetiki.

Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia
Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia

Ustvarjalka in voditeljica številnih naprednih in inovativnih strokovnih dogodkov ter omizij, predavateljica in strokovnjakinja za energetiko ter ustanoviteljica in direktorica podjetja Prosperia. Verjame v ustvarjalno moč inovativnosti in rasti posameznikov ter organizacij z naprednimi strokovnimi dialogi in povezovanji.

Lev Prislan Prosperia
Lev Prislan, GEN-I

Lev Prislan, Gen-I

dr. Aleš Groznik
red. prof. dr. Aleš Groznik, EF

Aleš Groznik je profesor prenove in digitalizacije poslovanja na Univerzi v Ljubljani in partner podjetja EconLab. Preden se je pridružil EconLabu, je bil ustanovni partner pri Grant Thornton  Advisory. Doktorski študij je končal na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, poleg tega tudi magistrski študij na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani.  Raziskovalno redno objavlja v visoko rangiranih znanstvenih revijah s področja prenove in digitalizacije. Ima več kot 20 let izkušenj v svetovanju javnim in zasebnim institucijam s področij strategij, digitalizacije in prenove poslovanja. Svetovalno je zlasti aktiven na področju bančništva, energetike in mobilnosti.

Tadej Šinkovec
Tadej Šinkovec, Elektro Ljubljana

Tadej Šinkovec, MBA, univ. dipl. ing. el., je Vodja službe za merjenje električne energije odgovoren za koordinacijo delovnih procesov na področju merjenja el. en., izvajanju projekta opremljanju merilnih mest z napredno merilno infrastrukturo (AMI), izvajanju nadzora in kontrol na merilnih mestih ter zajema in priprave podatkov s števcev el. en. Je tudi član dveh mednarodnih CIRED delovnih skupin in član ali vodja več projektov na področju naprednega merjenja, upravljanja s podatki in drugih aktivnosti povezanih z merilnimi sistemi.

mag. Igor Podbelšek foto
mag. Igor Podbelšek, EIMV

Igor Podbelšek je, v začetku leta 2021 na EIMV prevzel vodenje oddelka za vodenje in delovanje elektroenergetskih sistemov. Z ekipo vrhunskih strokovnjakov sokreira razvoj in transformacijo energetske infrastrukture. Pred tem je zadnjih šest let deloval v zasebnem sektorju, fokusiran v razvoj in trženje naprednih energetskih rešitev in storitev ter svetovanje, tako doma, kot v tujini. Je energetski strokovnjak z dolgoletnimi operativnimi in strateškimi vodstvenimi izkušnjami iz elektro distribucije.

Sašo Aš
Sašo Aš, ELES

Sašo Aš je v Elesu vodja Službe za TK storitve in TK infrastrukturo. Na področju IP ter  IPMPLS omrežij ima 15 letne izkušnje z delom v podjetjih Telekom Slovenije, Avtenta in Perftech.

MIha Štrumbelj
mag. Miha Štrumbelj, Smartis

Miha Štrumbelj, mag. računalniških znanosti Univerze v Edinburgu, je vodja oddelka za razvoj programskih rešitev pri podjetju Smartis d.o.o., kjer se na dnevni bazi ukvarja z reševanjem kompleksnih tehnoloških izzivov. Njegova strast leži v odkrivanju možnosti in spodbujanja raznoraznih optimizacij ahitekture sistemov, algoritmov, izboljšanje performanc, uporabniške izkušnje in nenazadnje tudi delovnih projcesov v razvoju. Za sprostitev prebira članke s področja biotehnologije, ekologije in varovanju okolja, tehnolgijah za spoprijemanje z velikimi podatki ter umetni inteligenci. Sodeluje tudi pri soustvarjanju vizije podjetja na področjih interneta reči (IOT), velikih podatkov (BigData) in varovanja osebnih podatkov (GDPR) ter skrbi za pretakanje te vizije v inovativne programske rešitve.

Dejan Seršen
Dejan Seršen, EXOR ETI

Dejan Seršen ima 10 let delovnih izkušenj na področju avtomatizacije procesov. Z zenon HMI in SCADA sistemi, ki bodo tema njegove predstavitve, se ukvarja zadnja 4 leta. Podjetju Exor-Eti d. o. o. se je kot aplikativni inženir priključil leta 2020, od letošnjega leta pa vodi program zenon za trge Slovenije, Hrvaške in BiH. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani gospodarski inženir elektrotehnike.

mag. Venčeslav Perko
mag. Venčeslav Perko, ELES

Mag. Venčeslav Perko, je v ELESU direktor Področja za informatiko in telekomunikacije. Pred tem je delal v operativnih in vodstvenih vlogah v Telekomu Slovenije, Avtenti, Smart Comu, ReproMS in drugih.

Simeon-Lisec
Simeon Lisec, Telekom Slovenije

Simeon Lisec ima več kot dvajset let izkušenj na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Njegove bogate delovne izkušnje na različnih poslovnih področjih zajemajo raziskovalno-razvojne kompetence, vodenje projektov in razvoj poslovanja. Prav tako deluje v različnih strokovnih združenjih; med drugim je član svetovalnega odbora pri ISOC Slovenia, član strokovnega sveta zavoda go6.si, član Blockchain think tank in član ekspertne skupine pri EU za priključeno in avtonomno mobilnost.

Andrej Kranjčević_foto
Andrej Kranjčević, Telekom Slovenije

Andrej Kranjčević je odgovoren za razvojne in raziskovalne projekte v Telekomu Slovenije.

PROGRAM

PROGRAM*

08.30

Registracija in sprejem udeležencev

09.00

DIGITALNA ENERGETSKA TRANSFORMACIJA ZA 2022
Moderatorka 4. konference Nove tehnologije v energetiki, Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia

09.10

KIBERNETSKA VARNOST
Kaj bi na področju energetike morali vedeti o zadnjih trendih
Peter Ceferin, Smart Com
PHOENIX: vseevropski kibernetski ščit in primer uporabe na sistemih pametnega merjenja
Tomaž Dostal, Iskraemeco in mag. Uršula Krisper, Elektro Ljubljana

9.55

UMETNA INTELIGENCA IN PODATKI
Podatkovno vodena prihodnost distribucijskih podjetij
Tadej Šinkovec, Elektro Ljubljana
Kakšno vlogo bo imela umetna inteligenca pri pametnih omrežjih?
Miha Grabner, EIMV
Izzivi pri zbiranju in analitiki podatkov časovnih vrst
mag. Miha Štrumbelj, Smartis
Poslovna analitika in dodana vrednost podatkov
Lev Prislan, GEN-I

10.55

Odmor za mreženje udeležencev

11.20

OMIZJE SO PODATKI RES ZLATO?
Vloga podatkov in umetne inteligence pri pametnih omrežjih
Govorci: mag. Igor Podbelšek, EIMV, Tadej Šinkovec, Elektro Ljubljana, dr. Miha Troha, COMCOM

12.00

IKT IN POSLOVNE REŠITVE PRIHODNOSTI
Eles d. o. o.; IP/MPLS omrežje, storitvena TK platforma
mag. Venčeslav Perko in Sašo Aš, Eles
Prehod na IP opremo za zagotavljanje diferenčne zaščite daljnovodov (prikaz testiranja)
Sašo Aš, Eles
Kako s 5G tehnologijo rešujemo izzive v elektrodistribucijskem omrežju?
Simeon Lisec in Andrej Kranjčević, Telekom Slovenije

12.50

Odmor za mreženje udeležencev

13.10

POSLOVNE REŠITVE Z UPORABO NOVIH TEHNOLOGIJ
Povezljivost v distribuirani proizvodnji električne energije z Zenon Service Grid
Dejan Seršen, EXOR-ETI
Platforma za dinamično upravljanje velikega števila fleksibilnih električnih naprav
dr. Miha Troha, COMCOM

13.40

OMIZJE ZA AKCIJO
Resnični izzivi digitalne transformacije energetike in kako jih preseči
Moderator: mag. Gorazd Ažman, Eles
Govorci: prof. dr. Aleš Groznik, EF UL, dr. Uroš Kerin, Eles, mag. Andrej Šajn, GEN-I

14.30

Mreženje udeležencev ob pogostitvi

15.00

Zaključek konference

*Organizator si pridržuje pravico do sprememb

POKROVITELJI DOGODKA

Organizator:

Prosperia logotip

Partner:

Phoenix EU logo

Partner IKT:

Telekom Slovenije

Mali pokrovitelj:

Smartis logo

Podpornik:

CIGRE CIRED logo

Medijski pokrovitelj:

Naš stik

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obveznaPOSTANI POKROVITELJ

 

Pišite nam na info@prosperia.si ali nas pokličite na 031 717 599 za možnosti pokroviteljstva in skupaj bomo izbrali pokroviteljstvo, ki najbolje podpre vaše poslovne cilje.

Postani sponzor ikona KONTAKTIRAJTE NAS

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obveznaPrijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obveznaPOSTANI POKROVITELJ

 

Pišite nam na info@prosperia.si ali nas pokličite na 031 717 599 za možnosti pokroviteljstva in skupaj bomo izbrali pokroviteljstvo, ki najbolje podpre vaše poslovne cilje.

Postani sponzor ikona KONTAKTIRAJTE NAS

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obvezna