Zmagovalna 13. Inovacija energetike

Udeležence Inovacije energetike 21 so za zeleno prihodnost najbolj prepričale naslednje tri inovacije.

Prvo mesto so udeleženci podelili inovaciji „Div-ee-ap”, ki jo je predstavil Dik Medvešček Murovec, GEN-I. Drugo mesto je zasedla inovacija „Big data pristop k modeliranju verige hidroelektrarn na osnovi globokih nevronskih mrež”, dr. Daliborja Kranjčiča, DEM, tretje mesto pa „Inteligentna pogona za regulacijo tlačnih razlik”, Žana Kozana, Danfoss.

Fotovoltaika in Agrovoltaika

Naziv »najboljša inovacija 2021« si je po mnenju udeležencev Vrha inovativnih v energetiki prislužila platforma za deljenje polnilne infrastrukture e-vozil Div-ee-ap, ki jo je predstavil Dik Medvešček Murovec iz podjetja GEN-I.

Primer obravnava problem polnjenja e-vozil, ki se izvaja pretežno doma, kar v 61 %. Polnilne naprave pa so izkoriščene samo v 7 %. Tukaj nastopi platforma, ki omogoča deljenje polnilne infrastrukture med zaposlenimi, prijatelji, družino in skuša izboljšati izkoriščenost polnilnih postaj.

Fotovoltaika in Agrovoltaika

Rešitev je bila že preizkušena v praksi, in sicer je bil pilotni projekt izveden pri podjetju Ocean Orchids iz Prekmurja, tako da so bile postavljene posamezne polnilne postaje, povezane z električnimi vozili podjetja, zaposlenih, omogočeno pa je bilo tudi polnjene za goste podjetja. Vse je bilo povezano preko aplikacije Div-ee-ap. Administracija je bila omogočena preko mobilne aplikacije, ki tudi omogoča enostavno registracijo.

Zmagovalec je še povedal, da celotna infrastruktura temelji na tehnologiji veriženja blokov.

Dr. Dalibor Kranjčič iz Dravskih elektrarn Maribor, je predstavil Big data pristop k modeliranju verige hidroelektrarn na osnovi globokih nevronskih mrež. Inovativni primer si je po mnenju udeležencev dogodka prislužil drugo mesto.

Model omogoča napovedovanje vrednosti moči, pretokov in vodnih padcev hidroelektrarn ter je namenjen poenostavitvi procesa odločanja v dispečerskem centru. Gre za vlaganje v zanesljivost proizvodnje in varnost hidroenergetskih objektov.

Kaj so umetni nevroni? Umetni nevroni posnemajo delovanje bioloških nevronov oz. živčnih celic. Na osnovi določenih časovnih obdobij (»time series modeling«), se umetni nevroni, ki so povezani v nevronsko mrežo naučijo prepoznati posamezne funkcije (učenje umetne nevronske mreže).

Dr. Kranjčič je izpostavil, da je struktura uporabljene mreže kompleksna: sestavljena iz 6 plasti, v vsaki je 400 nevronov oz. gre za 14,5 milijona vhodnih in izhodnih podatkov.

Inovacija je zasnovana na lastnem znanju DEM in predstavlja novost tako na nacionalni kot tudi mednarodni ravni.

 

Fotovoltaika in Agrovoltaika
Fotovoltaika in Agrovoltaika

Tretje mesto po mnenju udeležencev Inovacije energetike si je prislužil primer Inteligentna pogona za regulacijo tlačnih razlik, ki ga je predstavil Žan Kozan iz podjetja Danfoss.

40 % vse energije ljudje porabimo za ogrevanje  / hlajenje stavb. Če ga lahko naredimo bolj učinkovito, lahko veliko prispevamo k zeleni transformaciji. Eden od načinov je optimizacija omrežij daljinskega ogrevanja, kar prinese prednosti za okolje in za nas, prebivalstvo, kot tudi finančne prihranke za energetska podjetja in končne uporabnike.

Optimizacija je mogoča na treh virih: optimiziramo lahko vir toplote, distribucijo in končnega porabnika (energetske sanacije).

V podjetju so se osredotočili na optimizacijo distribucije in prišli do dveh inovativnih rešitev, ISET in INET.

INET se osredotoča na distribucijo toplote, ki omogoča daljinsko nastavljanje tlačnih razlik v posameznih vejah sistema. Posledično prilagajanje ponudbe uporabnikovi porabi omogoča manjšo porabo primarnega vira energije za nezmanjšano udobje.

ISET se osredotoča na optimizacijo toplotne podpostaje in omogoča popolno kontrolo nad pretokom oz. temperaturo, ki jo prejme uporabnik. Ta inteligentni regulator opazuje motnje v sistemu in jih samodejno odpravi.

Obe rešitvi se osredotočata na optimizacijo vira toplote in končnega uporabnika, s čimer posledično omogočata nižje temperature v sistemih daljinskega ogrevanja (manj toplotnih izgub, možnost vključitve OVE in odpadne toplote) in tako pripomoreta k zeleni transformaciji.

 

 

Morda bi vas zanimala tudi tale novica po dogodku: https://prosperia.si/2021/10/08/za-nami-je-inovacija-energetike-21/

 

Prijazno vabljeni na naše prihodnje dogodke Nove tehnologije v energetiki 21 in Energetika in pravo 21

 

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obvezna