Energetika in okolje ’21

11. Vrh zelene energetike
13. maj 2021, spletna izvedba

Udeležite se edinstvenega vrha zelene energetike, namenjenega vsem, ki se zavedajo pomembnosti novih poslovnih priložnosti zelene energetske transformacije, ki postaja središče načrtov EU za okrevanje po covid-19. 

Pravočasno se seznanite z aktualnimi novostmi zelene transformacije in obnovljivih virov ter novimi priložnostmi zelenega okrevanja v Sloveniji. Z nami bodo minister mag. Andrej Vizjak, Ministrstvo za okolje in prostor, dr. Marko Topič, predsednik platforme EU za fotovoltaiko, in številni vodilni energetski in okoljski strokovnjaki.

Ker najbolj aktualna vprašanja zelene energetike povezujemo prav z izzivi okolja, bomo obravnavali skupne rešitve energetike in okolja tudi v novih okoliščinah covid-19, ki je močno zarezal v gospodarstvo. Izpostavljamo teme, kot so novosti fotovoltaike, nova zakonodaja OVE, shranjevanje energije in umeščanje energetskih objektov v prostor.

Tudi letošnje leto bomo odprli vsaj eno novo temo, ki ima potencial, da zaznamuje prihodnost.

Za člane IZS 3 točke: pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na dogodku pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Prosimo, v prijavi označite, da potrebujete potrdilo za IZS.

Veliki pokrovitelj:
Sponzor DEM
Pokrovitelj:
Sponzor Hes
Mali pokrovitelj:
Elektro Ljubljana
Mali pokrovitelj:
Mali pokrovitelj:
Sponzor plinovodi
Medijski pokrovitelj:
Naš stik
Podpornik:

GOVORCI

mag. Andrej Vizjak, MOP
Mag. Andrej Vizjak, minister, MOP

Je minister za okolje in prostor ter vodja poslanske skupine SDS. V preteklosti je bil minister za gospodarstvo, minister za delo, družino in socialne zadeve, župan občine Brežice in poslanec v državnem zboru. V družbi HESS je vodil službo za investicije in razvoj. Bil je tudi direktor podjetja Partner.

Martin Novšak, MBA, GEN energija
Martin Novšak, generalni direktor, MBA, GEN energija

Generalni direktor družbe GEN energija, ki je skupaj s sodelavci izvedel pomembne projekte, kot so modernizacija NEK, zamenjava ključne opreme, ureditev celovite podobe ter mnogo drugih dodelav, modifikacij in organizacijskih nadgradenj. V obdobju od leta 2006 do 2016 je bil namestnik predsednika uprave družbe Gen-i, d.o.o.

dr. Marko Topič, Fakulteta za elektrotehniko, UL
Dr. Marko Topič, predsednik platforme EU za fotovoltaiko, FE UL

Je vodilni mednarodno priznan strokovnjak, ki se že več kot petindvajset let osredotoča na raziskave s področja fotovoltaike. Je predsednik skupščine Slovenske tehnološke platforme za fotovoltaiko ter predsednik Evropske tehnološke in inovacijske platforme za fotovoltaiko ter predstojnik Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Blaz Kosorok
Blaž Košorok, državni sekretar, MzI

Trenutno je državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo, v preteklosti je bil direktor družbe TE-TOL d.o.o., generalni direktor družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o., COO družbe Akrapovič d.d. in član upravnih odborov strokovnih združenj na področju energetike, član NS Slovenskih železnic, Hidroelektrarn na spodnji Savi d.o.o. ter Opere in baleta v Ljubljani.

Erik Potocar
Mag. Erik Potočar, vodja za področji OVE in URE, MzI

Je zaposlen na Direktoratu za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo, kjer dela na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov. Pred tem je delal v gospodarstvu in na Ministrstvu za znanost in tehnologijo na področju raziskav in razvoja.

dr. Robert Golob, GEN-I
Dr. Robert Golob, GEN-I

Predsednik uprave GEN-I, izredni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in avtor številnih znanstvenih objav in referatov s področja trgov, optimizacije virov energije in načrtovanja EES z bogatimi izkušnjami iz energetike, ki je med drugim opravljal tudi naloge državnega sekretarja za energetiko in sodeloval pri nastajanju ključnih zakonov iz energetike.

Nada Drobne Popovič
Mag. Nada Drobne Popovič, predsednica uprave, Petrol

Nada Drobne Popović je doslej opravljala številne vidne funkcije v gospodarstvu, kot so pomočnica direktorja v podjetju RLS d.o.o, poslovna direktorica v podjetju SŽ ŽGP d.d, nato direktorica področja za ekonomiko in pozneje še pomočnica generalnega direktorja v podjetju Slovenske železnice d.o.o. V Slovenskem državnem holding je bila članica uprave, nato pa finančna direktorica v podjetju SIJ Acroni d.o.o. Na mesto predsednice uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana, je imenovana za petletno mandatno obdobje s pričetkom 11. februarja 2020.

Ambroz Bozicek
Dr. Ambrož Božiček, strokovnjak za OVE, HESS

Dr. Ambrož Božiček je na področju elektroenergetike svojo pot pričel kot raziskovalec in asistent v laboratoriju za električna omrežja in naprave na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, in sicer na področju kakovosti električne energije, kompenzacijskih naprav in vpliva naprav energetske elektronike na omrežje.
V zadnjih letih se je pridružil družbi HESS, oddelku za razvoj in investicije, kjer je med drugim zadolžen tudi za investicije v nove proizvodne naprave, predvsem v večje sončne elektrarne.

Ana Stanič
Mag. Ana Stanič, vodilna odvetnica za pravo EU, E&A Law

Je direktorica v pisarni E&A Law v Londonu, gostujoča profesorica za področji energetike in arbitraže na univerzah v Dundeeju, Technische Univeristät v Berlinu in na Kitajskem. Več kot dvajset let dela kot odvetnica v Londonu, specializirana za področje energetike, mednarodne trgovinske arbitraže in zakonodaje EU. Od leta 2009 svetuje energetskim podjetjem, Evropski komisiji ter državam članicam EU glede evropskega prava, še posebej v povezavi s plinom, obnovljivimi viri ter podnebnimi spremembami.

Andrej Tumpej, direktor Dravskih elektrarn Maribor
Andrej Tumpej, direktor Dravskih elektrarn Maribor

Andrej Tumpej je začel z delom v družbi DEM na hidroelektrarni Formin kot inženir za elektro naprave. V nadaljevanju pa z nadgrajevanjem organizacijskih veščin vodil obratovanje hidroelektrarne Zlatoličje nato pa tudi proizvodne enote Spodnja Drava (HE Zlatoličje in HE Formin). Po izvedbi reorganizacije v družbi je prevzel vodenja obratovanja Dravskih elektrarn Maribor. Jeseni 2008 je prevzel vodenje tehničnega področja kot izvršni direktor. Od septembra 2017 je direktor družbe Dravske elektrarne Maribor. Je tudi predsednik ŠK A1 – Rotacijski stroji in problematika elektrarn pri Slovenskem združenju elektrotehnikov CIGRE-CIRED in predsednik Strokovnega sveta za tehniške predpise pri Elektrotehnični zvezi Slovenije.

Igor Šalamun
Dr. Igor Šalamun, svetovalec uprave, Elektro Ljubljana

Je svetovalec uprave pri Elektru Ljubljana. Kot strokovnjak s področja jedrske tehnike si je pred tem več kot 30 let nabiral izkušnje v večjih slovenskih energetskih podjetjih, kot državni sekretar za področje energetike in generalni direktor direktorata za energijo pa je skrbel za nekatere ključne projekte in oblikovanje sistemskih rešitev v slovenski energetiki.

Govorec brez slike
Dr. Jurij Curk, strokovnjak za omrežja, Elektro Ljubljana

Ima več kot 30 let praktičnih izkušenj na področju elektroenergetike, zlasti na distribucijskih in prenosnih elektroenergetskih omrežij. Deloval je na univerzi, pri načrtovanju in inženiringu, izvedbi kompleksnih projektov, proizvodnji opreme, ukvarjal se je s svetovanjem ter energetsko politiko. Od maja 2018 je zaposlen v Elektru Ljubljana kot svetovalec uprave za tehnološki razvoj. Ukvarja se s projekti, povezanimi z e-mobilnostjo, prožnostnim odjemom in pametnimi omrežji.

mag. Uroš Salobir, ELES
Mag. Uroš Salobir, direktor področja za strateške inovacije, Eles

Mag. Uroš Salobir, direktor področja za strateške inovacije, je v družbi ELES zaposlen že več kot 20 let. V tem obdobju se je največ ukvarjal z interno in mednarodno koordinacijo na področju obratovanja elektroenergetskih sistemov, trgov z električno energijo, infrastrukturnih projektov in tehničnih informacijskih sistemov. Bil je začetnik strateško inovacijskih aktivnosti v družbi in odgovoren za izvajanje nekaterih najzahtevnejših inovacijskih projektov v zgodovini Elesa. Sodeloval je tudi pri ustanovitvi področja za strateške inovacije, ki ga trenutno vodi.

Bostjan Gregorc
Dr. Boštjan Gregorc, DEM

Boštjan Gregorc je doktoriral na Fakulteti za strojništvo v Mariboru in leta 2006 začel poklicno pot v podjetju Dravske elektrarne Maribor. Ukvarjal se je s prenovami, implementacijo novih tehnoloških rešitev, s področjem vzdrževanja, uvajanja inovativnih tehnoloških sistemov in področjem prediktivnega vzdrževanja. Sodeluje pri različnih evropskih in mednarodnih projektih. Je soavtor več znanstvenih in konferenčnih člankov. Od leta 2019 je vodja službe razvoja Dravskih elektrarn Maribor.

Marjan Eberlinc, Plinovodi
Marjan Eberlinc, direktor, Plinovodi

Marjan Eberlinc je direktor družbe Plinovodi in od leta 2010 predsednik Energetske zbornice Slovenije. Diplomiral je na Fakulteti za strojništvo in se nato zaposlil v inženirski družbi Rudis, kjer je bil zaposlen na vodilnih delovnih mestih in delal na področju energetskih projektov doma in v tujini. Januarja 2000 je v družbi Geoplin prevzel mesto direktorja tehničnega sektorja. V letu 2003 je postal namestnik glavnega direktorja in član uprave, nato pa je leta 2005 postal direktor družbe Geoplin plinovodi, ki se je kasneje preimenovala v družbo Plinovodi.

Iztok Tiselj
Dr. Iztok Tiselj, strokovnjak za jedrsko tehniko, IJS

Prof. dr. Iztok Tiselj je vodja Katedre za Jedrsko tehniko na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani ter raziskovalec na Odseku za reaktorsko tehniko Instituta Jožef Stefan. Njegovo znanstveno delo so numerične simulacije in eksperimenti na področju jedrske termohidravlike. Pomemben del njegovih predavanj, namenjenih študentom in tudi širši javnosti, zavzemajo teme s področja oskrbe z energijo na svetovni ravni, v Evropi in Sloveniji.

Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia
mag. Silvester Jeršič, direktor projekta izgradnje HE na spodnji Savi, HESS

Študij elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani in na Univerzi v Mariboru. Magistrski študij iz gospodarskega inženirstva na Univerzi v Novi Gorici. Poklicno pot je pričel kot inženir za vzdrževanje v Termoelektrarni Brestanica, vodja službe vzdrževanja, vodja službe za kakovost ter predstavnik vodstva za kakovost in okolje. Sodeloval pri številnih projektih v različnih vlogah, tudi vodja ali direktor projekta (samo največji: izgradnja plinskih turbin 2 x 114 MW v TE Brestanica, izgradnja simulatorja za plinske turbine GT11N2 v TE Brestanica, izgradnja HE na spodnji Savi, idr.). Danes zaposlen v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS, d.o.o.), vodja tehničnega sektorja in direktor projekta izgradnje HE na spodnji Savi.

Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia
Mojca Černelč Koprivnikar, moderatorka, Prosperia

Ustvarjalka in voditeljica številnih naprednih in inovativnih strokovnih dogodkov ter omizij, predavateljica in strokovnjakinja za energetiko ter ustanoviteljica in direktorica podjetja Prosperia. Verjame v ustvarjalno moč inovativnosti in rasti posameznikov ter organizacij z naprednimi strokovnimi dialogi in povezovanji.

PROGRAM

PROGRAM

09:00

IZZIVI OKOLJA IN ZELENA ENERGETSKA TRANSFORMACIJA
Moderatorka foruma: Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia
Ohranjanje okolja in energetika v luči zelenega okrevanja, mag. Andrej Vizjak, MOP

09:20

FOTOVOLTAIKA IN SAMOOSKRBA
Fotovoltaika postaja ključni nosilec zelene transformacije,

dr. Marko Topič, FE UL

09:35

Omizje »Sončna evolucija« v Sloveniji
Govorci: dr. Robert Golob, Gen-i, dr. Marko Topič, FE UL

10:00

Energetski dialogi udeležencev (mreženje)

10:15

NOVOSTI ZAKONODAJE OVE
Kako bomo z novim Zakonom OVE dosegli cilje 2030?,
mag. Erik Potočar, MzI

Veliki pokrovitelj:
Sponzor DEM
Pokrovitelj:
Sponzor Hes
Mali pokrovitelj:
Elektro Ljubljana
Mali pokrovitelj:
Mali pokrovitelj:
Sponzor plinovodi
Medijski pokrovitelj:
Naš stik
Podpornik:

IZJAVE UDELEŽENCEV

“Pomen dogodka vidim v tem, da se na njem srečujejo zelo različni akterji, ki se ukvarjajo z rešitvami na področju energetike. Prav na dogodku sem spoznal nekatere težave, ki se pojavljajo pri implementaciji sistema.”

Dr. Jan Bitenc, Kemijski inštitut

“Pomembno je, da se deležniki iz energetike srečujemo na takšnih dogodkih, si izmenjamo mnenja in začnemo iskati skupno pot. Zasnova dogodka je odlična, saj so v prvem delu predstavljeni primeri iz prakse, nato pa poteka sproščena splošna debata.”

Sandi Ritlop, HSE Invest

“Dogodek je pomemben predvsem z vidika pretoka informacij in druženja slovenske energetske srenje, saj se le tako lahko obveščamo o novostih in spoznanjih na svojem področju ter delimo svoje znanje.”

Dr. Janez Humar, Iskra, d. d.

“Pohvalil bi tako organizacijo kot izbor teme in govorcev. Omenil bi pomen srečanj in povezovanj na dogodku. Mislim, da bi moralo biti tovrstnih dogodkov več.”

Mag. Teo Hrvoje Oršanič, Zavod RS za varstvo narave

“Dogodek je bil izjemno zanimiv. Vse pohvale za organizacijo, tematiko in izbor govorcev.”

Andreja Belavić Benedik, Ministrstvo za infrastrukturo

“Udeležba na tem dogodku se mi zdi absolutno koristna. Mislim, da udeležba na takih dogodkih vodi k boljšim rešitvam in je vsekakor koristna izmenjava izkušenj ter raznovrstnih pogledov in praks.”

Ana Vidmar, Ministrstvo za okolje in prostor

“Vse priznanje organizatorjem za nabor kompetentnih ljudi iz zelo različnih slovenskih in tujih družb. Vsekakor je bil dogodek zelo zanimiv in se ga bom z veseljem ponovno udeležil.”

Mag. Boris Sovič, Elektro Maribor

“Konference sem se udeležil že vsaj štirikrat in vedno sem pozitivno presenečen.
Všeč mi je, da je čas namenjen izmenjavi mnenj, poleg tega na dogodku poteka tudi mreženje strokovnjakov.”

Dr. Štefan Merkač, avstrijska Koroška

“Menim, da je to dobra konferenca predvsem zato, ker poskuša integrirati različne deležnike, ki delujejo v energetiki in gospodarstvu, poskuša jih pripeljati na eno mesto in jih spodbuditi, da se pogovarjajo.”

Dejan Savič, Greenpeace

FOTO UTRINKI

Enerketika in okolje fotoutrinki
Enerketika in okolje fotoutrinki
Enerketika in okolje fotoutrinki
Enerketika in okolje fotoutrinki
Enerketika in okolje fotoutrinki
Enerketika in okolje fotoutrinki
Enerketika in okolje fotoutrinki
Enerketika in okolje fotoutrinki
Enerketika in okolje fotoutrinki
Enerketika in okolje fotoutrinki
Enerketika in okolje fotoutrinki
Enerketika in okolje fotoutrinki

POKROVITELJI DOGODKA

Veliki pokrovitelj:
Sponzor DEM
Pokrovitelj:
Sponzor Hes
Mali pokrovitelj:
Elektro Ljubljana
Mali pokrovitelj:
Mali pokrovitelj:
Sponzor plinovodi
Medijski pokrovitelj:
Naš stik
Podpornik:

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obvezna