Izjemno visoke cene energentov

imajo pozitiven učinek na

zeleno energetsko transformacijo

Pred skorajšnjo konferenco Ženske v energetiki, Skupaj za zeleno prihodnost, ki bo potekala 13. aprila v Ljubljani, smo se pogovarjali s podpredsednikom Danfossa in predsednikom projekta Inženirke, Inženirji bomo, dr. Mihom Bobičem, ki poudarja, da lahko ob sedanji krizi potrebne velike družbene spremembe dosežemo le z roko v roki, kot tudi, da lahko zdajšnje visoke cene energentov pospešijo zeleno transformacijo.

V nadaljevanju lahko preberete celotni intervju ali pa mu prisluhnete na video posnetkih.

 

Zakaj ste se odzvali povabilu na srečanje Ženske v energetiki, Skupaj za zeleno prihodnost in kaj naj bi prineslo?

Stvari v energetiki se močno spreminjajo, predvsem zaradi prehoda v zeleno brezogljično družbo. Postopoma opuščamo tisto klasično energetiko, termoelektrarne in podobne objekte, hkrati pa  inženirji in inženirke sami ne moremo speljati teh sprememb. Zanje je potrebno širše soglasje, ki vključuje celotno družbo, tudi družboslovni del. Na tem področju pa ste ženske zelo dejavne. Nujno zeleno preobrazbo Evrope in celega sveta lahko uspešno speljemo le skupaj, s sodelovanjem vseh deležnikov.

Ali bi v tej luči priporočali tudi moškim, da se udeležijo tega dogodka?

Vsekakor. Ne glede na spol je dogodek izredno zanimiv, nastopili bodo tudi izredno zanimivi govorci in govorke. Predvsem pa gre za to, kar sem že omenil, novo paradigmo oziroma spremembo mišljenja. Energetika ni nekaj, kar je v ozadju in stvar preteklosti. Ravno nasprotno, je nekaj zelo sodobnega, nekaj kar prihaja. Glede na aktualne dogodke povezane z oskrbo in cenami energentov, bi se morali  vsi izredno zanimati za takšna strokovna srečanja, saj je na njih mogoče dobiti tudi koristne nasvete o tem, kako izboljšati učinkovito rabo energentov in dobiti vpogled v našo prihodnost.

Kakšno vlogo ima ogrevanje v zeleni energetski transformaciji in zakaj?

Ogrevanje ima ključno vlogo v zeleni energetski transformaciji predvsem s stališča razdvojitve proizvodnje energije in njene distribucije. Električna energija, ki jo dobimo iz obnovljivih virov, iz sončnih ali vetrnih elektrarn, nastane takrat, ko piha veter ali je sončno. Medtem pa energijo za ogrevanje potrebujemo takrat, ko je hladno in običajno ni sonca in dovolj vetra. Daljinsko ogrevanje predstavlja torej možnost, da razčlenimo proizvodnjo in distribucijo energije, ne obremenimo električnega omrežja, hkrati pa zadostimo potrebam po ogrevanju, ki predstavlja kar 50 odstotkov energetskih potreb v Evropi. 
Če vzamemo, da je zelena proizvodnja električne energije osnova energetskemu sistemu, potem imamo tukaj dva sektorja, ki sta temu zelo blizu. Eno je mobilnost, drugi pa je proizvodnja in distribucija toplotne energije. Ti trije sektorji so med seboj tesno povezani. Če upoštevamo še možnost, da iz električne energije recimo generiramo vodik in potem s pomočjo tega pridemo do drugih ogljikovodikov, imamo kar naenkrat sistem, ki je močno soodvisen. Velika proizvodnja električne energije potrebuje velike porabnike in proces shranjevanja toplotne energije je dejansko velik porabnik. Je precej večji porabnik kot celotna mobilnost skupaj.

Kakšna naj bi bila v teh procesih vloga žensk in talentov?

Predvsem je pred vsemi nami zelo zahtevna naloga, in sicer, da se najprej zavemo, da gre za dejstvo, drugo pa je, da celotno družbo preusmerimo k novemu načinu distribucije električne energije. In tukaj potrebujemo predvsem nove talente, ki bodo to preusmerjanje naredili čim bolj ekonomično in čim bolj tehnološko popolno. Pri tem pa takšno preobrazbo družbe ne morejo speljati samo moški, ampak moramo to narediti vsi skupaj, z roko v roki.

Vemo tudi, da ste strokovnjak za investicije oziroma združevanja in prevzeme. Kaj menite o kriteriju trajnosti, ali je to sploh še izbira ali vedno bolj tudi nuja?

Združevanje in prevzemi so odvisni od strategije podjetij in tista podjetja, ki danes še nimajo zelene strategije, nimajo dolgoročne prihodnosti.  Zato je dejstvo, ali so podjetja zeleno usmerjena in imajo vpeljane trajnostne rešitve, ki lahko pripomorejo k  učinkovitejši izrabi električne in toplotne energije, lahko pomemben element pri odločanju o nakupu ali prevzemu podjetij.

V Danfossu ste podpredsednik, kakšne so vaše osebne ambicije in tudi ambicije vaše družbe?
 
Moje ambicije so usklajene z Danfossom. V letu 2022 s stališča samega razvoja poslovanja in razvoja izdelkov želimo biti bistveni dejavnik pri zeleni transformaciji Evrope. V bistvu smo to delali že prej, sedaj pa imamo še dodaten zagon, predvsem zaradi visokih cen energentov. Po drugi strani pa imamo tudi izjemno priložnost, saj so politična vrata na široko odprta. In so politiki pri iskanju rešitev pripravljeni prisluhniti tudi tehniški stroki. Hkrati je to za nas tudi izjemna poslovna priložnost, saj smo priča veliki rasti trgov tako v Evrop kot na Kitajskem in v Ameriki.

Kaj bi lahko bila največja ovira na tej vaši poti?
 
Največja ovira je seveda obstoječe stanje, pri čemer potrebne velike spremembe v energetiki terjajo visoko stopnjo družbenega soglasja. Ne morejo samo politiki reči, v to smer moramo iti, ampak se mora tega zavedati celotna družba in v skladu s tem spremeniti navade.  Naj omenim zanimiv primer  Danske, ki je sicer država z največjim in najhitreje rastočim sistemom daljinskega ogrevanja na svetu. Kljub temu približno 20 odstotkov ljudi še vedno za potrebe ogrevanja uporablja plin. Zato so sprožili obsežno kampanjo »Move away from the gas« in postopoma tudi dvignili cene plina, nakar je kar naenkrat 250.000 gospodinjstev želelo preiti s plina na daljinsko ogrevanje. Ob tem se je pokazalo, da ni več ovira družbeni konsenz o prihodnji usmeritvi, ampak možnost izvedbe. Ali lahko zadostijo tako velikemu skoku povpraševanja, imajo na voljo dovolj inštalaterjev, strojev, da bodo lahko položili potrebne cevi in podobno.

Če vas prav razumem,  imajo sedanje izjemno visoke cene energentov lahko pozitiven učinek na zeleno energetsko transformacijo?
 
Seveda, to lahko da izreden pospešek zeleni transformaciji.

Vas zanimajo dogodki zelene transformacije? Pridružite se skupnosti energetikov, odločevalcev, pravnikov, regulatorjev, IT, IKT strokovnjakom, strokovnjakom s področja kibernetske varnosti in drugim, ki jih zanimajo novosti s področja zelene energetske preobrazbe. Seznanjali vas bomo z novostmi vseh naših vodilnih dogodkov v 2022, kot boste tudi zato deležni ekskluzivnega dostopa in vpogleda v posnete dele zanimivih vsebin vodilnih dogodkov zelene energetske transformacije, ki jih pripravljamo za vas. 

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obvezna