Energetika in pravo ’21

12. Forum energetikov in pravnikov
Novi energetski zakoni v praksi
Ljubljana, 11. november 2021 (hibrid)

Forum vas med prvimi seznanja z novostmi in intenzivnimi spremembami energetske zakonodaje v Sloveniji in EU, ki krojijo poslovne priložnosti vsem, ki se srečujejo z zeleno energetsko transformacijo.

Že sprejetih ali v pripravi je skupno šest novih energetskih zakonov. Na primer, nov Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) je začel veljati avgusta 2021, tik pred sprejemom Zakona o oskrbi z električno energijo. Evropska zakonodaja gre še dlje v smeri zelenega prehoda s svežnjem “pripravljeni na 55”.

Ob tem EU sprejema ukrepe za preprečevanje vplivov visokih cen, saj cene energentov letijo v nebo. Kako bo s pogodbami za dobavo energije v letu 2022? Ali lahko pride v poštev institut spremenjenih okoliščin?
Vse to bo pomembno vplivalo na vaše poslovne priložnosti na področju energetike.

Zato se udeležite edinega tovrstnega foruma v Sloveniji za energetsko pravo in se učinkovito pripravite na novosti 2022.

POKROVITELJI DOGODKA

Organizator:
Podpornik foruma:
Podpornik foruma:
Medijski pokrovitelj:
Naš stik

GOVORCI

Erik Potocar
mag. Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo

Mag. Erik Potočar je diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir strojništva ter magistriral na Fakulteti za strojništvo na  področju vetrnih turbin. Svojo profesionalno pot je začel v gospodarstvu, od leta 2002 pa v državni upravi na Ministrstvu za znanost in tehnologijo na področju raziskav in razvoja. Trenutno je zaposlen na Ministrstvu za infrastrukturo, Direktorat za energijo, kjer je vodja Sektorja za politiko učinkovite rabe in obnovljive vire energije.

Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia
Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia

Ustvarjalka in voditeljica številnih naprednih in inovativnih strokovnih dogodkov ter omizij, predavateljica in strokovnjakinja za energetiko ter ustanoviteljica in direktorica podjetja Prosperia. Verjame v ustvarjalno moč inovativnosti in rasti posameznikov ter organizacij z naprednimi strokovnimi dialogi in povezovanji.

Govorec brez slike
mag. Urban Prelog, Ministrstvo za infrastrukturo

Mag. Urban Prelog je leta 1990 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani. Leta 1997 je na isti fakulteti, smer elektroenergetski sistemi, končal magistrski študij. V letih 1990–2002 je bil zaposlen v IBE, d.d, svetovanje, projektiranje, in inženiring, na Elektroinštitutu Milan Vidmar, na Oddelku za vodenje in delovanje elektroenergetskih sistemov, na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani, v Laboratoriju za elektroenergetske sisteme. Leta 2002 se je zaposlil kot svetovalec vlade na Ministrstvu za okolje, prostor in energetiko, na Uradu za energijo. To delo opravlja še danes kot sekretar na Direktoratu za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo. Deluje na naslednjih področjih: zakonski okvir oskrbe z elektriko, trg z elektriko, javne službe na področju oskrbe z elektriko, mednarodno sodelovanje na področju oskrbe z elektriko.

Ana Stanič
mag. Ana Stanič, odvetnica, E&A Law

Je direktorica v pisarni E&A Law v Londonu, gostujoča profesorica za področji energetike in arbitraže na univerzah v Dundeeju, Technische Univeristät v Berlinu in na Kitajskem. Več kot dvajset let dela kot odvetnica v Londonu, specializirana za področje energetike, mednarodne trgovinske arbitraže in zakonodaje EU. Od leta 2009 svetuje energetskim podjetjem, Evropski komisiji ter državam članicam EU glede evropskega prava, še posebej v povezavi s plinom, obnovljivimi viri ter podnebnimi spremembami.

Luka Jazbec
Luka Jazbec, GEN-I

Luka Jazbec je vodja službe za regulativo in skladnost poslovanja pri podjetju GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o, kjer je odgovoren za vodenje in koordinacijo analiz ter odzivov na regulatorne spremembe in izzive, ter zagotavljanje skladnosti poslovanja z energetsko regulativo na 22 trgih, na katerih je GEN-I aktiven, kar zajema celovit pregled sprememb zakonodajnih okvirov in usmeritev na ravni EU ter posebej raznolikih pristopov in načinov implementacije glede na lokalne specifike posameznih trgov, tako v EU kot v širši regiji. Preden se je pridružil GEN-I je v Bruslju deloval na področju energetske in okoljske politike EU. Magistriral je iz okoljske tehnologije in mednarodnih odnosov na Diplomatski akademiji na Dunaju in Tehnični univerzi na Dunaju ter diplomiral iz ekonomije in politologije na univerzi Sussex v Veliki Britaniji.

mag. Jure Levovnik
mag. Jure Levovnik, Jadek & Pensa

Jure Levovnik je partner in vodja enote za reševanje sporov v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa. Poleg bogatih izkušenj z zastopanjem domačih in tujih strank v kompleksnih gospodarskih sporih in mednarodnih arbitražah, se specializira za področje energetike in elektronskih komunikacij. Redno svetuje akterjem na področju energetike glede pogodbenih, regulatornih in drugih vprašanj. Med drugim je član upravnega odbora združenja Associated European Energy Consultants, vodilnega mednarodnega združenja pravnih in drugih svetovalcev na področju energetskega prava in infrastrukturnih projektov.

dr. Rajko Pirnat
dr. Rajko Pirnat, Inštitut za javno upravo pri PF v Ljubljani

Dr. Rajko Pirnat je redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer predava predmete s področja upravnopravnih znanosti. V letih 1990 do 1992 je bil član slovenske vlade in minister, pristojen za pravosodje in upravo. Z energetskim pravom se ukvarja od leta 1994 in je v tem času sodeloval pri pripravi veljavnega Energetskega zakona, kot tudi novih energetskih zakonov, sodeloval pa je tudi pri večjem številu raziskav s tega področja.

Tina Sersen foto
mag. Tina Seršen, Ministrstvo za infrastrukturo

Tina Seršen je vodja sektorja za pravne in mednarodne energetske zadeve na Direktoratu za energijo Ministrstva za infrastrukturo. Tina Seršen je magistrica znanosti s področja mednarodnih odnosov. Na področju energetike dela že od leta 2006. V zadnjem obdobju se posveča predvsem novi zakonodaji na področju energetike, oblikovanju strateških dokumentov (NEPN, strategija o izstopu iz premoga) in koordinaciji aktivnosti direktorata v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU 2021.

PROGRAM

PROGRAM*

08:30

Registracija in sprejem udeležencev

09:00

NOVA ZELENA ENERGETSKA ZAKONODAJA
Moderatorka 11. foruma energetikov in pravnikov, Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia

09:10

TRIJE NOVI ENERGETSKI ZAKONI 
Nov zakon o spodbujanju rabe iz OVE
mag. Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo
(samooskrba, finančni mehanizmi, podpore, povezovanje sektorjev)
Nov Zakon o energetski politiki
mag. Tina Seršen, Ministrstvo za infrastrukturo
Vprašanja in odgovori

10:15

Katere so pomembne novosti Zakona o oskrbi z električno energijo
mag. Urban Prelog, Ministrstvo za infrastrukturo
Vprašanja in odgovori

11:05

Odmor za kavo in mreženje udeležencev

11:30

NOVI FINANČNI VIRI IN BREZOGLJIČNOST
Priložnosti EU mehanizma za pravičen prehod za energetska podjetja
mag. Ana Stanič, E&A Law

IZZIVI ENERGETSKEGA TRGA V PRAKSI

11:45

Vprašanja kontrole cen električne energije
dr. Rajko Pirnat, Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

12:00

Pripravljeni na 55
Luka Jazbec, GEN-I
14. zakonodajnih paketov, vloga odjemalcev, energetske skupnosti in samooskrba, višanje cen
energentov

12:20

Vpliv povišanja cen energentov na pogodbena razmerja
mag. Jure Levovnik, odvetniška pisarna Jadek in Pensa

12:35

OMIZJE
Pripravljeni na 2022 in naprej

Luka Jazbec, GEN-I, dr. Rajko Pirnat, Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
vabljeni govorci

13:15

Mreženje udeležencev ob kosilu

14:00

Zaključek foruma

*Organizator si pridržuje pravico do sprememb

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obvezna