Pomoč steklene krogle

Kako do uspešnih OVE projektov v Sloveniji?

Danes je skoraj misija nemogoče spraviti OVE projekte skozi pravne postopke tudi zaradi nasprotovanj predstavnikov civilne družbe. 

Vodilno srečanje deležnikov in odločevalcev zelene energetske transformacije je potekalo v okviru že 11. Vrha zelene energetike, kjer so sodelovali na omizju o projektih OVE in zakonodaji EU mag. Silvester Jeršič, mag. Ana Stanič in Andrej Tumpej. Nastopajoči so bili enotni v mnenju, da bodo prihajajoče zahteve po nizkoogljični družbi in sprejemanja novih energetskih objektov s strani splošne javnosti ter predstavnikov civilne družbe, morali reševati vsi deležniki skupaj in pri iskanju rešitev aktivno sodelovati.

Andrej Tumpej, direktor Dravskih elektrarn Maribor, ki so največji proizvajalec energije iz obnovljivih virov energije v Sloveniji, je poudaril, da bo tudi v energetiki potrebno še bolj intenzivno iskati možnosti sobivanja z naravo.

Fotovoltaika in Agrovoltaika

Opozoril je na nezmožnost časovnega načrtovanja projekta in simbolično uporabil primer steklene krogle, ki bi v trenutnih razmerah edina lahko napovedala časovno fazo realizacije projektov izgradnje obnovljivih virov, katere glavno težavo vidi v zadnjem hipu s strani državnih organov opredeljenih »nepopolnih« vlogah, s čimer se je strinjal mag. Silvester Jeršič iz HESS, ki je težavo dolgih rokov podprl s primeri iz prakse. Tako na primer za začetek gradnje posamezne HE na spodnji Savi potrebujejo dva ali trikrat več časa kot v preteklosti. Oba sogovorca je s svojim mnenjem podprla tudi odvetnica Ana Stanič, saj so po njenem mnenju postopki PVO v Sloveniji odločno predolgi, poleg tega pa se investitorji srečujejo še z neskladnostjo slovenskih odločb z evropsko zakonodajo. Opozorila je, da je EU začela s postopki zoper države, ki imajo časovne roke ali odločbe, ki niso skladne z EU zakonodajo, zaradi česar imajo lahko v prihodnosti težave investitorji, ki v takšnih primerih ostanejo z razveljavljenimi odločbami oziroma neveljavnimi dovoljenji državnih organov. Poleg tega pa dolgi roki otežujejo tudi konkurenčnost.

Kot zaključek omizja bi lahko povzeli, da je tudi tokrat bistven zdrav razum, kajti le sprejem pravih odločitev v primernem času bo lahko ohranil konkurenčnost Slovenije in zato potrebno zadostno količino proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije po sprejemljivih cenah.

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obvezna