Sončna, hidro ali jedrska energija?

Andrej Božiček iz HESS-a vidi fotovoltaiko kot rešitev v prihodnosti bolj  kot alternativo ali dopolnilo hidroenergiji. Sončne elektrarne so sicer na letnem nivoju lahko alternativa hidro elektrarnam, nikakor pa jim ne morejo biti alternativa na urnem nivoju. Po njegovem mnenju je idealna kombinacijo OVE za Slovenijo mešanica hidroelektrarn in fotovoltavike.

Žarnica

Jurij Curk, Elektro Ljubljana, je opozoril, da se nenehno pogovarjamo le o pridobivanju energije s čim manj vplivi na okolje, ne ukvarjamo pa se z omrežji, ki so prav tako pomembna za oskrbo z električno energijo. Kot najboljšo pot do dobrega omrežja v Elektru Ljubljana vidijo v  kabliranju, s čimer bi dosegli visoko zmogljivost in majhne izgube. Kot je predstavil Boštjan Gorenc v DEM načrtujejo nove priložnosti proizvodnje električne energije iz OVE v zastavljenih projektih VE Ojstrica, ČHE Kozjak, VE Rogatec, VE Paški Kozjak in v baterijskih hranilnikih ter sončnih elektrarnah. Želijo si pospešitev postopkov, in se zavedajo, da bo za dosego razogličenja ključno sodelovanje vseh deležnikov.

O jedrski energiji kot hrbtenici evropske zelene transformacije je spregovoril Iztok Tiselj, iz Fakultete za matematiko in fiziko, UL. Jedrska energija predstavlja več kot polovico vse čiste energije, ki jo pridobimo v Evropi in tudi Sloveniji. Francija je z jedrsko energijo razogljičila proizvodnjo električne energije, poleg tega pa je jedrska energija tudi majhen porabnik prostora. Težavo z jedrskimi odpadki bo NEK reševala z novim načinom suhega skladiščenja, s čimer bo rešila težavo za nekaj stoletij.

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obvezna