Energetika in pravo ’20

Na dogodku so bile izpostavljene številne aktualne teme, ki so jih predstavile vodilne osebnosti s področja energetike in prava. Blaž Košorok iz MZI je izpostavil, da se prenavlja evropski pravni red na področju trga z električno energijo in zato v Sloveniji postavljamo nove temelje z željo narediti zakonodajo čim bolj življenjsko. Ker je Energetski zakon (EZ-1) preširok, ga skušajo s področnimi zakoni razdrobiti, da bo zastavljen sodobneje. Glavni problem razdružitve po mnenju priznanega strokovnjaka dr. Rajka Pirnata iz PF UL je, da je vsebinsko zelo neenak. Mag. Urban Prelog in mag. Erik Potočar iz MZI sta nas seznanila z novostmi treh zakonov: Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, Zakonom o učinkoviti rabi energije in Zakonom o oskrbi z električno energijo. Luka Jazbec iz Gen-I je poudaril, da se zelena transformacija že dogaja in da bodo k njej najbolj pripomogli aktivni odjemalci.

Odvetnik Andraž Jadek je predstavil ključni koncept skupnih vlaganj (joint venture) v energetiki, ki lahko pripomorejo k številnim energetskim projektom, pri čemer je ključno partnerstvo. Forum se je zaključil z omizjem, na katerem sta Ana Stanič, E&A Law, in Dunja Jandl iz odvetniške pisarne CMS Reich-Rohrwig Hainz spregovorili o glavnih izzivih tega, kako uspešno izpeljati energetske projekte. Strinjali sta se, da je pri tem glavni izziv slovenska zakonodaja. Ta bi morala biti bolj ambiciozna in zato bi morala Slovenija zakonodajo spreminjati že vnaprej in ne le prenašati evropske, saj si ne moremo privoščiti prevelikih zamud. Treba je biti drznejši, saj investicije nimajo časa čakati nanjo. Izpostavili sta, da je največji problem izvajanja projektov v praksi, saj so postopki predolgi. 

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obvezna