Posvet o novi omrežnini ’24

Kako se učinkovito pripraviti na nov obračun omrežnine?
Novosti omrežnine s 1. oktobrom

Že s 1. oktobrom stopi v veljavo nov obračun omrežnine, ki bo zlasti industriji, pa tudi drugim porabnikom električne energije, lahko precej spremenila račun za elektriko. Gre za prvo veliko spremembo po 20 letih.

Kako ste na to pripravljeni?

Z vodilnimi predstavniki Agencije za energijo, ki je izdala akt o novem obračunu, in ključnimi akterji energetike in industrije zato za vas pripravljamo zelo aktualen posvet o novi omrežnini 24.

Na njem boste iz prve roke izvedeli na kaj morajo biti podjetja pozorna ob uvedbi novega omrežninskega sistema, kako se nanj učinkovito pripraviti in obvladovati stroške elektrike tudi po 1. oktobru.

Spregovorili bomo tudi o tem, kako okrepiti odpornost podjetja na prihajajoče spremembe na področju energetike in omrežnine.

Zato si pravočasno zagotovite vaš sedež za eno zadnjih priložnosti za posvet z vodilnimi strokovnjaki in predstavniki Agencije pred veliko spremembo omrežnine, in se izognite povečanemu računu za elektriko, ali pa spremembo s pametnim aktivnim odjemom spremenite v novo poslovno priložnost: ujemite zgodnjo prijavo tukaj.

udeležencev naših dogodkov

let izkušenj

dogodkov

GOVORCI

Objavljamo prve govorce. Kmalu vam razkrijemo nove. Obiščite nas spet.

Duška Godina
mag. Duška Godina, direktorica, Agencija za energijo

Je direktorica Agencije za energijo, kjer je zaposlena vse od leta 2005. Pred nastopom direktorovanja agencije je opravljala delo svetovalke direktorice, vodila pravno in kadrovsko področje ter sodelovala pri sprejemanju vseh ključnih odločitev energetskega regulatorja. Ves čas dejavno sodeluje pri kreiranju in izvajanju energetske politike ter oblikovanju slovenske energetske zakonodaje.

Mag. David Batič, Agencija za energijo
mag. David Batič, vodja sektorja za razvoj in monitoring trga, Agencija za energijo
V Agenciji za energijo je odgovoren za vodenje sektorja za razvoj v kontekstu zelenega prehoda, monitoring trga z energijo ter poslovno informatiko. V zadnjem času vodi projekte prenove obračunavanja omrežnine, evolucije metodologije reguliranja na podlagi uspešnosti elektrooperaterjev ter projekte razvoja novih elektronskih storitev in digitalizacije organizacije. Dejaven je tudi kot vodilni raziskovalec Agencije za energijo v EU projektu INTERRFACE, kot član svetovalnega in diseminacijskega odbora EU projekta OneNet ter kot predstavnik Sekcije IPET (EZS) v ebIX® Forum.
Uroš Blažica
mag. Darko Kramar, direktor področja podpornih dejavnosti, ELES
Mag. Darko Kramar je direktor področja podpornih dejavnosti v ELESu.
Andreja Ivartnik Kanduc ER24-2 omrežnina
mag. Andreja Ivartnik Kanduč, višja raziskovalka EIMV

Andreja Ivartnik Kanduč je magistra elektrotehnike, višja raziskovalka na Elektroinštitutu Milan Vidmar (EIMV) in je v vodila projekt Prenova metodologije obračunavanja omrežnine in tarifnega sistema v okviru konzorcija EIMV/Comillas. Andreja ima več kot 25 let delovnih izkušenj doma in v tujini s področij IKT in energetike.

Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia
Mojca Černelč Koprivnikar, direktorica, Prosperia

Ustvarjalka in voditeljica številnih naprednih in inovativnih strokovnih dogodkov ter omizij, predavateljica in strokovnjakinja za energetiko ter ustanoviteljica in direktorica podjetja Prosperia. Verjame v ustvarjalno moč inovativnosti in rasti posameznikov ter organizacij z naprednimi strokovnimi dialogi in povezovanji.

Duška Godina
Sandi Kavalič, član uprave, GEN-I

Univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, ki ga ob strokovnem znanju odlikuje sposobnost povezovanja tudi na videz najbolj nasprotujočih si idej, se je takoj po končanem študiju elektrotehnike zaposlil v GEN-I in se po letu dela kot analitik usmeril na področje tržnih tveganj, katerega vodenje je prevzel leta 2016. Visoka stopnja dovzetnosti za spremembe in visoka motivacija sta pripomogli k pridobivanju izjemnega strokovnega tehnološkega znanja, ki ga pri svojem delu dopolnjuje s širokim naborom vodstvenih, mentorskih in pogajalskih spretnosti.

Kot vodja Službe za upravljanje s tveganji je v GEN-I prevzel odgovornost za obvladovanje tveganj skupine in z njimi povezanih strategij poslovanja. Ob tem ima eno od ključnih vlog pri snovanju inovativnih poslovnih modelov, povezanih z zeleno preobrazbo. V družbi med drugim opravlja funkcijo predsednika kreditnega odbora in predsednika odbora za obvladovanje tržnih tveganj, poleg tega je energetski svetovalec EU komisiji in član delovne skupine »Investors dialogue on energy services« po izboru PWC.

Vito Panic
Vito Panič, direktor prodaje, GEN-I
Vito Panič, direktor prodaje v družbi GEN-I, več kot 15 let svetuje podjetjem glede optimalne nabave energentov. Optimalna nabava pomeni, tako pravilen čas skozi ugodne tržne razmere z maksimiranje prihrankov, kot tudi strateško načrtovanje nakupa z izbiro pravilnega način nakupa energentov po izpopolnjenih modelih za zagotavljanje stabilnosti in zanesljivosti dobave brezogljične energije tudi v luči novega omrežninskega akta.

PROGRAM

PROGRAM

8.15

Registracija in sprejem udeležencev

9.00

NOV OBRAČUN OMREŽNINE S 1. OKTOBROM
Moderatorka vrha: Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia

Uvod: Prednosti nove omrežnine,
mag. Duška Godina, Agencija za energijo

NOVOSTI TARIFNEGA SISTEMA IN UPORABE OMREŽIJ
Priložnost za optimizacijo stroškov pri uporabi omrežja,
mag. David Batič, Agencija za energijo

Izzivi novega tarifnega sistema,
mag. Darko Kramar, ELES

Zakaj so dinamične tarife koristne tako za sistem, kot za odjemalce?,
mag. Andreja Ivartnik Kanduč, EIMV

Omizje
O izzivih omrežij in odjemalcev ter kako jih preseči,
interaktivna razprava in vaša vprašanja

Odmor za mreženje z udeleženci ob pogostitvi

PRILOŽNOSTI ZA OBVLADOVANJE STROŠKOV ZA INDUSTRIJO IN ODJEMALCE
Priložnosti novega omrežninskega akta,
Vito Panič in Blaž Krese, GEN-I

Vloga hranilnikov,
vabljen predstavnik NGEN

Vabljeni primeri,
vabljeni govorci

Omizje
O poslovnih priložnostih aktivnega odjema in novih rešivah,
interaktivna razprava in vaša vprašanja

14.00

Zaključek Posveta ob mreženju

manj

POKROVITELJI

Organizator:
Prosperia logotip
Medijski pokrovitelj:
Naš stik
Podpornik:
CIGRE CIRED logo Prosperia

IZJAVE UDELEŽENCEV

Vesel sem, da sem bil del Energetike in regulative že mnogokrat v preteklosti in tudi danes na jubilejnem dogodku. Čestitke. Če se bo le dalo, se bom z veseljem odzval tudi v prihodnje.”

mag. Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo

Že desetič sem na tem dogodku in še enkrat čestitke. Že prvi dogodek je bil dober in tudi dobro obiskan in iz leta v leto je dogodek rastel. Ta dogodek zelo pozdravljam, ker gre za pomembno izmenjavo stališč, ki prispevajo h kreiranju najboljših rešitev.

mag. Duška Godina, direktorica Agencije za energijo

Dogodek se mi je zdel izvrstno tehnično in organizacijsko pripravljen. Imam zelo dobre vtise iz vsebine razprav. Zelo dober dogodek, ki bi se ga z veseljem udeležil tudi prihodnjič.

Marjan Eberlinc, Plinovodi

Dokler bom na tej poziciji, povezan s to temo in bom v Sloveniji, se bom zanesljivo vedno odzval povabilu na dogodek.

mag. Aleksander Mervar, direktor, Eles

Absolutno potrebujemo take dogodke in prav je, da ta informacija pride čim širše. Že danes se moramo začeti intenzivno pogovarjati, kaj vse moramo narediti, da do take krize ne bo več prišlo.

Vesna Nahtigal, generalna direktorica GZS

Tovrstni dogodki so za nas izredno pomembni, zato smo tudi vsako leto prisotni. Izmenjava mnenj, kot je bila danes, je za vse nas akterje izredno pomembna in tudi potrebna ter ima tudi svoje učinke.

mag. Boris Kupec, predsednik uprave, Elektro Celje

Dogodek je vsako leto boljši. K temu pripomore udeležba mednarodnih strokovnjakov, ki predstavijo nekoliko širši pogled na celotno problematiko. Pravzaprav se na dogodku razločijo obrazi, ki bodo energetiko zaznamovali v prihodnosti. Pohvale tudi za organizacijo dogodka, ta je odlična.

mag. David Batič, Agencija za energijo

Ta dogodek je eden izmed redkih v Sloveniji, ki zbere različne akterje iz energetskih trgov in kjer si izmenjamo mnenja in pogledamo stališča z različnih vidikov.

Jan Bohinec, GEN-I

Ta dogodek se mi zdi dragocena iniciativa, saj nam ponuja, da se na njem pogovorimo z ljudmi iz sektorja o trendih v energetiki, kar je izjemno pomembno.

Alberto Pototschnig, ACER

Takšni dogodki so zelo koristni, ker se na njih porodijo nove ideje, nova razmišljanja, navežejo se kontakti z osebami, s katerimi ne sodelujemo toliko, kar je potem pri izvajanju politike zelo koristno. So priložnost, da uskladimo mnenja oziroma najdemo koristne poti za zeleni prehod.

Andrej Špec, SODO

Forum je pomemben, ker vključuje glavne deležnike energetske regulative in tudi z vidika povezovanja glavnih akterjev iz področja energetike. Glede na izzive, ki nas čakajo v prihodnosti, bomo morali intenzivnost komunikacije povečati.

Vladimir Mauko, SODO d.o.o.

Energetsko-regulativno konferenco vsekakor priporočam, saj je ena redkih konferenc doma in v EU, ki ne samo obravnava zanimive teme, ampak privabi odločevalce iz vseh pomembnih akterjev energetike..

Jan Kostevc, ACER

Govorci so bili izredno dobri. Mreženje med odmori je zelo pozitivno, ker se tam splete veliko poznanstev in dobiš še več informacij.

Gašper Fajdiga, Iskra, d.o.o.

PRIJAVITE SE

Ekipam s 3 udeleženci ali več iz iste organizacije ob hkratni prijavi nudimo 10 % popust na veljavno kotizacijo, zaposlenim v lokalnih skupnostih, na fakultetah in v NVO pa 30 %.

22 % DDV ni vključen v ceno.

Preverite ugodne popuste za skupinske vstopnice in NVO, občine in fakultete.

Organizacije, s katerimi smo že sodelovali:

FOTO UTRINKI Z DOGODKA ENERGETIKA IN REGULATIVA

Energetika in regulativa 24 Nove tarife omrezninska reforma (2)
Energetika in regulativa 24 Nove tarife omrezninska reforma - minister mag Bojan Kumer - MOPE
Energetika in regulativa 24 Nove tarife omrezninska reforma (8)
Energetika in regulativa 24 Nove tarife omrezninska reforma - minister mag Bojan Kumer - MOPE (1)
Energetika in regulativa 24 Nove tarife omrezninska reforma - Mojca Cernelc Koprivnika
Energetika in regulativa 24 Nove tarife omrezninska reforma (12)
Energetika in regulativa 24 Nove tarife omrezninska reforma - mag Duska Godina - Agencija za energijo
Energetika in regulativa 24 Nove tarife omrezninska reforma (3)
Energetika in regulativa 24 Nove tarife omrezninska reforma - Okrogla miza
Energetika in regulativa 24 Nove tarife omrezninska reforma - dr Konstantin Petrov - DNV Energy Systems Germany
Energetika in regulativa 24 Nove tarife omrezninska reforma - Uros Blazica - GIZ DEE
Energetika in regulativa 24 Nove tarife omrezninska reforma - David Batic - Agencija za energijo
Energetika in regulativa 24 Nove tarife omrezninska reforma - dr Jurij Klancnik - ELES
Energetika in regulativa 24 Nove tarife omrezninska reforma (18)
Energetika in regulativa 24 Nove tarife omrezninska reforma - mag Luka Jazbec - GEN-I
Energetika in regulativa 24 Nove tarife omrezninska reforma (12.1)
Energetika in regulativa 24 Nove tarife omrezninska reforma (4)
Energetika in regulativa 24 Nove tarife omrezninska reforma (17)
Energetika in regulativa 24 Nove tarife omrezninska reforma (19)
Energetika in regulativa 24 Nove tarife omrezninska reforma - Matjaz Susnik - Plinovodi
Energetika in regulativa 24 Nove tarife omrezninska reforma - dr Konstantin Petrov - DNV Energy Systems Germany 1

PRIZORIŠČE

Posvet o novi omrežnini ’24 bo potekal v živo Kongresni dvorani Kristalne palače v BTC (Ameriška ulica 8, Ljubljana).

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obveznaPOSTANI POKROVITELJ

 

Pišite nam na info@prosperia.si ali nas pokličite na 031 717 599 za možnosti pokroviteljstva in skupaj bomo izbrali pokroviteljstvo, ki najbolje podpre vaše poslovne cilje.

Postani sponzor ikona KONTAKTIRAJTE NAS

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obvezna