Povabilo k oddaji povzetkov za 1. Vseslovensko energetsko konferenco

1. Vseslovenska energetska konferenca, ki bo potekala 16. in 17. oktobra 2024 v Cankarjevem domu v Ljubljani in, ki ga organizira Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE-CIRED, bo javnosti ter odločevalcem podala celovit pogled na bodoči razvoj energetike kot celote. Na konferenci bodo zastopana vsa področja, ki vplivajo na stanje, razvoj in cilje v energetiki, kot so trajnostni viri energije, omrežja, oskrba z elektriko, plini, toploto, hladom, ekonomika in družbeni vidiki energetike, vloga porabnikov energije, razvoj prometa v povezavi z energetiko.
Ženske v energetiki 24 | Napredno voditeljstvo in ESG | Prosperia | Dan žena 2024

Vseslovenska energetska konferenca bo odlična priložnost za izmenjavo strokovnih mnenj ter za oblikovanje enotnega stališča energetske stroke do razvojnih smeri slovenske energetike.

CIGRE-CIRED vas vabi, da pripravite povzetek prispevka v skladu z razpisanimi programskimi sklopi predavanj prednostnih tem.Povzetek prispevka naj obsega do 250 besed in naj bo skladen z predlogo konference.Rok za oddajo povzetkov je 30. junij 2024 na e-naslov konferenca@vseslovenska.si. Povzetke posredujete tako v Word kot PDF obliki.Obvestila o umestitvi prispevka v program konference bo Programski odbor pripravil do 20. julija 2024. Avtorji bodo sprejete prispevke predstavili 17. oktobra 2024.

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obvezna