Inovacija energetike ’24

16. Vrh inovativnih v energetiki
Z inovativnostjo do uspeha v času disrupcije energetike

Kako z inovacijami premagujemo velike spremembe v energetiki?

Aktivirajte vaše priložnosti za uspeh z inovacijami.

Inovacija energetike je največje jesensko srečanje vodilnih deležnikov napredne energetike in industrije, ki vas že 15. leto zapored seznanja z najbolj naprednimi in inovativnimi rešitvami v energetiki.

V času, ko nove tehnologije v temeljih transformirajo energetiko in vaše poslovne modele, je prav inovativnost tista, ki bo zagotavljala poslovni uspeh in omogočila uspešen zeleni prehod iz podnebno-energetske krize. Ujemite edinstveno srečanje, da izveste, kaj so presežne koristi pa tudi tveganja, ki jih energetskemu sektorju prinašajo nove tehnologije in poslovni modeli ter se srečajte s ključnimi deležniki zelenega prehoda.

udeležencev naših dogodkov

let izkušenj

dogodkov

GOVORCI

Razkrivamo vam prve govorce.

dr. Igor Papič - minister
dr. Igor Papič, minister, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
Dr. Igor Papič je redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Od leta 2011 do leta 2013 je bil prodekan za pedagoško delo, od leta 2013 do leta 2017 dekan fakultete, od leta 2017 do leta 2021 pa rektor Univerze v Ljubljani.

Diplomiral, magistriral in doktoriral je na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. V devetdesetih letih je bil na izpopolnjevanju v Siemensovem oddelku za prenos in razdelitev električne energije v Erlangnu v Nemčiji. Leta 2001 je bil gostujoči profesor na University of Manitoba v Winnipegu v Kanadi.

Je nosilec številnih domačih in mednarodnih razvojno-raziskovalnih projektov. Leta 2009 je skupaj s partnerji ustanovil eno prvih odcepljenih podjetij Univerze v Ljubljani. Na povabila je predaval na University of Manitoba, University of Manchester, University of Alberta, Sichuan University in drugod.

Od leta 2006 do leta 2017 je bil predsednik programskega sveta Tehnološke platforme za pametna omrežja. Bil je eden od pobudnikov ustanovitve in prvi predsednik Rektorskega foruma univerz jugovzhodne Evrope in zahodnega Balkana, v letu 2020 je bil prvi predsednik evropske univerzitetne zveze EUTOPIA.

Zavzema se za družbo, ki temelji na znanju, in za pospešen prenos znanja iz akademskega okolja v vsakdanje življenje, kar je osnovni pogoj za uspešen razvoj Slovenije v naslednjih desetletjih.

Dejan Paravan
dr. Dejan Paravan, generalni direktor, GEN energija

Dr. Dejan Paravan je strokovnjak na področju trženja električne energije z obsežnimi vodstvenimi izkušnjami v energetski dejavnosti Skupine GEN. Študiral je na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko, leta 2004 pa je na isti fakulteti postal tudi doktor elektrotehniških znanosti.
Na začetku poslovne poti je prevzel vodenje različnih družb in projektov, povezanih s trgovanjem in dobavo električne energije, ki pomenijo začetek razvoja skupine GEN-I. V tej skupini je v preteklosti opravljal različne funkcije: člana uprave, izvršnega direktorja za prodajo, direktorja strateškega inoviranja, direktorja hčerinskih družb v Zagrebu, na Dunaju in v Milanu.
Je poznavalec celotnega sektorja energetike, član upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije, predavatelj na stanovskih konferencah in vabljeni predavatelj na visokošolskih ter znanstvenih ustanovah.

Prosperia govorec
dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor, HSE
Dr. Tomaž Štokelj je svojo karierno pot začel kot elektroinženir v Soških elektrarnah Nova Gorica. Na prelomu tisočletja je sodeloval pri vzpostavitvi trga z električno energijo, med leti 2002 in 2017 pa je bil izvršni direktor trženja HSE. Po odhodu iz HSE je vodil projekte za različne družbe s področja energetike. Leta 2021 je postal direktor strateškega upravljanja portfeljev družbe Gen-I, od novembra 2022 pa je generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne, največjega slovenskega proizvajalca in trgovca z električno energijo ter nosilca zelene preobrazbe slovenske energetike.
Anamarija B. Bračič
dr. Anamarija B. Bračić, direktorica divizije za energetiko, GP sistemi

Dr. Anamarija Borštnik Bračić, MBA, ustanoviteljica in direktorica divizije za energetiko v podjetju GP sistemi, je doktorica fizike in magistrica poslovodenja in organizacije. V začetku svoje poklicne poti je kot predavateljica fizike poučevala na Univerzi v Ljubljani, nazadnje kot docentka za fiziko na Fakulteti za strojništvo. V podjetju GP sistemi usmerja aktivnosti v razvoj, izdelavo in zagon naprav za soproizvodnjo elektrike in toplote iz zelenih in trajnostnih goriv, kot so lesni ostanki, odpadni les, blata in nevarni odpadki. GP sistemi naprave gradi v Sloveniji ter tudi v drugih državah Evropske unije in Balkana.

Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia
Mojca Černelč Koprivnikar, moderatorka, Prosperia

Ustvarjalka in voditeljica številnih naprednih in inovativnih strokovnih dogodkov ter omizij, predavateljica in strokovnjakinja za energetiko ter ustanoviteljica in direktorica podjetja Prosperia. Verjame v ustvarjalno moč inovativnosti in rasti posameznikov ter organizacij z naprednimi strokovnimi dialogi in povezovanji.

Mag. David Batič, Agencija za energijo
mag. David Batič, vodja sektorja za razvoj in monitoring trga, Agencija za energijo

V Agenciji za energijo je odgovoren za vodenje sektorja za razvoj v kontekstu zelenega prehoda, monitoring trga z energijo ter poslovno informatiko. V zadnjem času vodi projekte prenove obračunavanja omrežnine, evolucije metodologije reguliranja na podlagi uspešnosti elektrooperaterjev ter projekte razvoja novih elektronskih storitev in digitalizacije organizacije. Dejaven je tudi kot vodilni raziskovalec Agencije za energijo v EU projektu INTERRFACE, kot član svetovalnega in diseminacijskega odbora EU projekta OneNet ter kot predstavnik Sekcije IPET (EZS) v ebIX® Forum.

Uroš Blažica
Marjan Eberlinc, direktor, Plinovodi

Je direktor družbe Plinovodi in od leta 2010 do 2023 predsednik Energetske zbornice Slovenije. Diplomiral je na Fakulteti za strojništvo in se nato zaposlil v inženirski družbi Rudis, kjer je delal na vodilnih delovnih mestih in na področju energetskih projektov doma in v tujini. Januarja 2000 je v družbi Geoplin prevzel mesto direktorja tehničnega sektorja. V letu 2003 je postal namestnik glavnega direktorja in član uprave, nato pa je leta 2005 postal direktor družbe Geoplin plinovodi, ki se je kasneje preimenovala v družbo Plinovodi.

Kresimir Bakic, Cigre Cired
mag. Krešimir Bakič, Cigre - Cired
Krešimir Bakič je predsednik nadzornega odbora Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRÉ in CIRED, član vodstva Mednarodnega sveta za velike elektroenergetske sisteme v Parizu in svetovalec na Elesu. V svoji več kot 33-letni karieri elektroenergetika je vodil številne projekte raziskav in razvoja elektroenergetskega sistema v Sloveniji in v tujini. Kariero je začel na Elektroinštitutu Milan Vidmar leta 1975, pozneje je sodeloval v pedagoškem procesu na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani in bil vodja za razvoj elektroenergetskih sistemov na Elektroinštitutu. Objavil je več kot 250 člankov, študij in razprav v strokovnih revijah in na številnih domačih in tujih konferencah ter napisal več knjig o elektroenergetskih sistemih. Od mednarodnega združenja elektroenergetikov CIGRE v Parizu je leta 2004 prejel priznanje “Technical Committee Award” za izjemne prispevke in delo v komiteju za Razvoj in ekonomijo elektroenergetskih sistemov. V zadnjem času se najbolj posveča študiju razvoja novih tehnologij in standardov za elektroenergetska omrežja.
Prosperia govorec
Mag. Igor Steiner, vodja oddelka Energetika in ekologija, INEA

Mag. Igor Steiner je vodja oddelka Energetika in ekologija v podjetju INEA, kjer je zaposlen vse od njene ustanovitve leta 1987, ko se je odcepila od Instituta Jožef Stefan z namenom prenašanja raziskovalnih dosežkov v industrijo. Kot avtor in soavtor strokovnih del na področju vodenja procesov in upravljanja z energijo je že celo kariero tesno povezan z razvojno-raziskovalno dejavnostjo. Trenutno koordinira evropski RR projekt GIFT, ki s 17 partnerji iz 7 evropskih držav razvija nove rešitve za energetsko učinkovitost, prožnost in neodvisnost geografskih otokov s poudarkom na medsektorskem povezovanju. 

PROGRAM

Kmalu vam razkrijemo program. Za novosti se prijavite na e-novice, sledite nam na LinkedInu.

Zakaj NE SMETE zamuditi letošnje Inovacije energetike ’24?

Letos boste iz prve roke izvedeli, zakaj je ključno, da v procesu uspešnega zelenega energetskega prehoda spremenimo poslovne modele in se v času velikih sprememb bolj kot kadarkoli prej posvetimo inovativnim pristopom in novim rešitvam.

Zakaj se udeležiti Inovacije energetike ’24:

  • seznanite se z glavnimi izzivi in priložnostmi inovativnih akterjev za leto 2025;
  • pridobite vpogled v spreminjajoč ekosistem energetskega sektorja iz prve roke;
  • seznanite se z več praktičnimi primeri inovativnih energetskih rešitev;
  • odkrijte, kako lahko s pomočjo naprednih tehnoloških rešitev nadgradite svoje poslovne strategije, zmanjšate stroške in optimizirate procese;
  • naučite se, kako povezati tržne rešitve z javnimi energetskimi storitvami;
  • izmenjajte mnenja v družbi vodilnih deležnikov napredne energetike in industrije;
  • razširite vaš doseg in vpliv: z novimi potencialnimi partnerji in strankami si širite možnosti za poslovni uspeh.

Glavni poudarki letošnjega srečanja:

  • pričakujte več kot 200 udeležencev, 40 govorcev, odločevalcev in vodilnih strokovnjakov;
  • dogodek z bogato tradicijo bo letos potekal že 15. po vrsti v idiličnem okolju kongresnega centra na Brdu pri Kranju;
  • v ospredju so naslednje aktualne teme: shranjevanje energije in prožnost omrežij, donosnost investicij, fotovoltaika in samooskrba, vodik, nova sektorska povezovanja.

Naši udeleženci

Napredni voditelji iz energetike in industrije

Vodilni za poslovni razvoj in inovacije

Energetski menedžerji, strokovnjaki in inženirji

Inovativna in startup podjetja, izvajalci EU projektov

Predstavniki občin, NVO, univerz, itd.

POKROVITELJI

Zlati pokrovitelj:
GIZ DEE logo Prosperia
Organizator:
Prosperia logotip
Srebrni pokrovitelj:
GIZ DEE logo Prosperia
Bronasti pokrovitelj:
GEN energija logo Prosperia
Bronasti pokrovitelj:
INEA logo
Bronasti
promotor:
GIZ DEE logo Prosperia
Pokrovitelj:
Sponzor Računalniške novice
Mali
pokrovitelj:
GEN energija logo Prosperia
Medijski pokrovitelj:
Racunalniske novice Prosperia Vrh zelene energetike 22
Medijski pokrovitelj:
Naš stik
Podpornik:
CIGRE CIRED logo
Partner dobrega počutja:
CIGRE CIRED logo

IZJAVE UDELEŽENCEV

Dogodek se mi je zdel izvrstno tehnično in organizacijsko pripravljen. Imam zelo dobre vtise iz vsebine razprav. Zelo dober dogodek, ki bi se ga z veseljem udeležil tudi prihodnjič.

Marjan Eberlinc, Plinovodi

Dogodek je vsako leto boljši. K temu pripomore udeležba mednarodnih strokovnjakov, ki predstavijo nekoliko širši pogled na celotno problematiko. Pravzaprav se na dogodku razločijo obrazi, ki bodo energetiko zaznamovali v prihodnosti. Pohvale tudi za organizacijo dogodka, ta je odlična.

Mag. David Batič, Agencija za energijo

Dogodek je odlično organiziran, tudi tema je dobro izbrana. Pogrešam še več tovrstnih dogodkov, zelo me veseli, da so vsi sogovorniki relevantni in dobro poznajo svoje področje.

Mag. Teo Hrvoje Oršanič, Zavod RS za varstvo narave

Všeč sta mi bili oblika in organizacija tega dogodka, ki je najboljši model, kar sem ga do zdaj videl. Gre za interaktivno platformo, kjer lahko izmenjujemo izkušnje in razpravljamo o tem, kako napredovati z inovacijami, zlasti na področju elektrifikacije.

Dr. Lei Xianzhang, SGGC, Kitajska

Govorci so bili izredno dobri. Mreženje med odmori je zelo pozitivno, ker se tam splete veliko poznanstev in dobiš še več informacij.

Gašper Fajdiga, Iskra, d.o.o.

Dogodek je pomemben za vse predstavnike energetskega sektorja. Všeč mi je, da ima organizator vizijo za prihodnost, vedno se izbere tematika, ki je že oziroma še bo aktualna.

Karina Medved, Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

Dokler bom na tej poziciji, povezan s to temo in bom v Sloveniji, se bom zanesljivo vedno odzval povabilu na dogodek.

Mag. Aleksander Mervar, Eles

Menim, da je to dobra konferenca predvsem zato, ker poskuša integrirati različne deležnike, ki delujejo v energetiki in gospodarstvu, poskuša jih pripeljati na eno mesto in jih spodbuditi, naj se pogovarjajo.

Dejan Savič, Greenpeace

Ta dogodek se mi zdi dragocena iniciativa, saj nam ponuja, da se na njem pogovorimo z ljudmi iz sektorja o trendih v energetiki, kar je izjemno pomembno.

Alberto Pototschnig, ACER

Forum je pomemben, ker vključuje glavne deležnike energetske regulative in tudi z vidika povezovanja glavnih akterjev iz področja energetike. Glede na izzive, ki nas čakajo v prihodnosti, bomo morali intenzivnost komunikacije povečati.

Vladimir Mauko, SODO d.o.o.

Energetsko-regulativno konferenco vsekakor priporočam, saj je ena redkih konferenc doma in v EU, ki ne samo obravnava zanimive teme, ampak privabi odločevalce iz vseh pomembnih akterjev energetike..

Jan Kostevc, ACER

PRIJAVITE SE

Ekipam s 3 udeleženci ali več iz iste organizacije ob hkratni prijavi nudimo 10 % popust na veljavno kotizacijo, zaposlenim v lokalnih skupnostih, na fakultetah in v NVO pa 30 %.

22 % DDV ni vključen v ceno.

Preverite ugodne popuste za skupinske vstopnice in NVO, občine in fakultete.

NASTOPITE Z INOVACIJO

Imate zanimiv primer inovacije na področju (zelene) energetike? Ne zamudite priložnosti in nastopite!

Mi bomo poskrbeli za izvedbo in organizacijo vrha inovativnih Inovacija energetike, ki vsako leto privabi številne prodorne deležnike iz različnih panog, ki delujejo na področju zelene energetike, vi pa sprejmite izziv, se prijavite in izkoristite izvrstno priložnost za predstavitev vašega primera iz prakse.

Prihodnost zelene energetike krojijo inovativni in pogumni, še zlasti v spremenjenih okoliščinah!

Organizacije, s katerimi smo že sodelovali:

FOTO UTRINKI Z LANSKEGA DOGODKA

Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki
Dogodek Inovacija Energetike fotoutrinki

PRIZORIŠČE

Vrh Inovacija energetike ’24 bo potekal v živo v kongresnem centru na Brdu pri Kranju.

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obveznaPOSTANI POKROVITELJ

 

Pišite nam na info@prosperia.si ali nas pokličite na 031 717 599 za možnosti pokroviteljstva in skupaj bomo izbrali pokroviteljstvo, ki najbolje podpre vaše poslovne cilje.

Postani sponzor ikona KONTAKTIRAJTE NAS

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obvezna