Energetika in regulativa ’24

11. Vrh o novostih regulative, omrežij in trga
Novosti regulative za 2024

Ker je nova energetska regulativa tista, ki poleg dramatičnega višanja cen energentov za 2024 bistveno kroji vaše poslovne energetske rešitve za 2024, vas vabimo, da se udeležite edinega tovrstnega Vrha v Sloveniji in se na njem pravočasno seznanite z novostmi regulative za 2024 ter se posvetujete z vodilnimi strokovnjaki in odločevalci o rešitvah in aktualnih dogajanjih, kot so: kako optimizirati rabo omrežij in energije, nove tarife, trg prožnosti, energetske skupnosti in premiki na trgih energentov.

udeležencev naših dogodkov

let izkušenj

dogodkov

GOVORCI

Objavljamo prve govorce. Kmalu vam razkrijemo nove. Obiščite nas spet.

Duška Godina
dr. Konstantin Petrov, vodilni svetovalec, DNV Energy
Dr. Konstantin Petrov je energetski ekonomist in inženir, specialist za področje ekonomske regulacije, oblikovanja trga/industrije in uporabnega modeliranja. Je vodilni svetovalec pri DNV Energy Systems. Sodeloval je pri veliko mednarodnih projektih, kjer je svetoval vladam, regulatorjem in industriji na področju električne energije in plina. Izkušnje ima z oblikovanjem politik pri Evropski komisiji, ACER (Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev), ECS (Energetska skupnost Sekretariata), CEER (Svet evropskih energetskih regulatorjev) in ERRA (Energetski regulatorji Regionalna zveza). Je tudi član Mednarodnega združenja za energetsko ekonomiko (IAEE), predsedoval ter delal pa je tudi v več skupinah pri CIGRE.
Mag. Aleksander Mervar, Eles
mag. Aleksander Mervar, direktor, ELES

Direktor družbe ELES, d. o. o., je številna in raznolika znanja ter delovne izkušnje pridobil z zaposlitvijo na vodilnih delovnih mestih več velikih slovenskih družb. Je soustanovitelj podjetja Gen-I. Bil je predsednik Društva ekonomistov elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije, član predsedstva WEC za JV Evropo in podpredsednik komisije za vrednotenje premoženja slovenske elektroenergetike. Bil je član številnih nadzornih svetov večjih slovenskih družb, med drugim predsednik NS Geoplin in Geoplin plinovodi, Plinovodi in podpredsednik NS SOD, d. d. Trenutno opravlja funkcije predsednika kadrovske komisije NS KAD, podpredsednika akreditacijske komisije NS KAD, člana revizijske komisije NS KAD, d. d., člana NS Slovenske železnice, d. o. o., in predsednika revizijske komisije NS SŽ. Je imetnik certifikata Združenja nadzornikov Slovenije.

Oglasni banner GIZ
Oglasni banner GIZ
Oglasni banner GIZ

POKROVITELJI

Organizator:
Prosperia logotip
Medijski pokrovitelj:
Naš stik
Podpornik:
CIGRE CIRED logo Prosperia

IZJAVE UDELEŽENCEV

Vesel sem, da sem bil del Energetike in regulative že mnogokrat v preteklosti in tudi danes na jubilejnem dogodku. Čestitke. Če se bo le dalo, se bom z veseljem odzval tudi v prihodnje.”

mag. Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo

Že desetič sem na tem dogodku in še enkrat čestitke. Že prvi dogodek je bil dober in tudi dobro obiskan in iz leta v leto je dogodek rastel. Ta dogodek zelo pozdravljam, ker gre za pomembno izmenjavo stališč, ki prispevajo h kreiranju najboljših rešitev.

mag. Duška Godina, direktorica Agencije za energijo

Dogodek se mi je zdel izvrstno tehnično in organizacijsko pripravljen. Imam zelo dobre vtise iz vsebine razprav. Zelo dober dogodek, ki bi se ga z veseljem udeležil tudi prihodnjič.

Marjan Eberlinc, Plinovodi

Dokler bom na tej poziciji, povezan s to temo in bom v Sloveniji, se bom zanesljivo vedno odzval povabilu na dogodek.

mag. Aleksander Mervar, direktor, Eles

Absolutno potrebujemo take dogodke in prav je, da ta informacija pride čim širše. Že danes se moramo začeti intenzivno pogovarjati, kaj vse moramo narediti, da do take krize ne bo več prišlo.

Vesna Nahtigal, generalna direktorica GZS

Tovrstni dogodki so za nas izredno pomembni, zato smo tudi vsako leto prisotni. Izmenjava mnenj, kot je bila danes, je za vse nas akterje izredno pomembna in tudi potrebna ter ima tudi svoje učinke.

mag. Boris Kupec, predsednik uprave, Elektro Celje

Dogodek je vsako leto boljši. K temu pripomore udeležba mednarodnih strokovnjakov, ki predstavijo nekoliko širši pogled na celotno problematiko. Pravzaprav se na dogodku razločijo obrazi, ki bodo energetiko zaznamovali v prihodnosti. Pohvale tudi za organizacijo dogodka, ta je odlična.

mag. David Batič, Agencija za energijo

Ta dogodek je eden izmed redkih v Sloveniji, ki zbere različne akterje iz energetskih trgov in kjer si izmenjamo mnenja in pogledamo stališča z različnih vidikov.

Jan Bohinec, GEN-I

Ta dogodek se mi zdi dragocena iniciativa, saj nam ponuja, da se na njem pogovorimo z ljudmi iz sektorja o trendih v energetiki, kar je izjemno pomembno.

Alberto Pototschnig, ACER

Takšni dogodki so zelo koristni, ker se na njih porodijo nove ideje, nova razmišljanja, navežejo se kontakti z osebami, s katerimi ne sodelujemo toliko, kar je potem pri izvajanju politike zelo koristno. So priložnost, da uskladimo mnenja oziroma najdemo koristne poti za zeleni prehod.

Andrej Špec, SODO

Forum je pomemben, ker vključuje glavne deležnike energetske regulative in tudi z vidika povezovanja glavnih akterjev iz področja energetike. Glede na izzive, ki nas čakajo v prihodnosti, bomo morali intenzivnost komunikacije povečati.

Vladimir Mauko, SODO d.o.o.

Energetsko-regulativno konferenco vsekakor priporočam, saj je ena redkih konferenc doma in v EU, ki ne samo obravnava zanimive teme, ampak privabi odločevalce iz vseh pomembnih akterjev energetike..

Jan Kostevc, ACER

Govorci so bili izredno dobri. Mreženje med odmori je zelo pozitivno, ker se tam splete veliko poznanstev in dobiš še več informacij.

Gašper Fajdiga, Iskra, d.o.o.

PROGRAM

Kmalu vam razkrijemo program. Spremljajte nas.

Oranizacije, s katerimi smo že sodelovali:

PRIZORIŠČE

Vrh Energetika in regulativa ’24 bo potekal v živo Kongresni dvorani Kristalne palače v BTC (Ameriška ulica 8, Ljubljana).

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obveznaPOSTANI POKROVITELJ

 

Pišite nam na info@prosperia.si ali nas pokličite na 031 717 599 za možnosti pokroviteljstva in skupaj bomo izbrali pokroviteljstvo, ki najbolje podpre vaše poslovne cilje.

Postani sponzor ikona KONTAKTIRAJTE NAS

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obvezna