Energetika in okolje ’24

14. Vrh zelene energetike

10. april, Brdo pri Kranju

Že 10. aprila se udeležite zelo aktualnega Vrha zelene energetike 24, ki vas med prvimi seznanja z novostmi uvajanja obnovljivih virov energije v 2024 in vašimi priložnostmi samooskrbe, hranilnikov in aktivnega odjema.

Srečali boste napredne voditelje in strokovnjake iz energetike in industrije, okoljske strokovnjake ter deležnike, ki se zavedajo priložnosti uvajanja obnovljivih virov energije in večanja energetske neodvisnosti in odpornosti, še zlasti v času radikalnih novih geopolitičnih razmer v Evropi. Poleg tega izbira brezogljičnih virov energije postaja vse bolj poslovna prednost in nuja za obstoj na trgu ter financiranje.

Oglejte si spodaj, kdo so govorci in program.

udeležencev naših dogodkov

let izkušenj

dogodkov

GOVORCI

Miran Gajsek MNVP Energetika in okolje
mag. Miran Gajšek, državni sekretar, Ministrstvo za naravne vire in prostor

Miran Gajšek je po izobrazbi magister prostorskega in urbanističnega načrtovanja.
Na svoji poklicni poti je deloval na številnih področjih, povezanih s prostorskim načrtovanjem. Med drugim je bil mladi raziskovalec na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije, kasneje pa zaposlen na Ministrstvu za okolje in prostor – Uradu RS za prostorsko planiranje, na Oddelku za regionalno prostorsko planiranje. Ob prelomu tisočletja je nastopil službo direktorja Zavoda za planiranje in izgradnjo Mestne občine Celje. V nadaljevanju je bil načelnik Oddelka za urejanje okolja na Mestni občini Ljubljana. Nazadnje je delal na Mestni občini Celje kot vodja Oddelka za okolje, prostor in komunalo.

Tomislav Tkalec
dr. Tomislav Tkalec, vodja sektorja za obnovljive vire energije, MOPE

Tomislav Tkalec je vodja Sektorja za obnovljive vire energije na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Ima več kot 10 letne izkušnje dela na temah obnovljivih virov energije, skupnostnih OVE projektov, decentralizacije proizvodnje električne energije in tudi učinkovite rabe energije, energetske revščine, energetskih politik, participativnih procesov, politične ekologije ter dela na evropskih projektih. Doktoriral je v sklopu programa Varstvo okolja na Univerzi v Ljubljani.

Marjan Eberlinc, Plinovodi
Marjan Eberlinc, direktor, Plinovodi

Marjan Eberlinc je direktor družbe Plinovodi in od leta 2010 predsednik Energetske zbornice Slovenije. Diplomiral je na Fakulteti za strojništvo in se nato zaposlil v inženirski družbi Rudis, kjer je bil zaposlen na vodilnih delovnih mestih in delal na področju energetskih projektov doma in v tujini. Januarja 2000 je v družbi Geoplin prevzel mesto direktorja tehničnega sektorja. V letu 2003 je postal namestnik glavnega direktorja in član uprave, nato pa je leta 2005 postal direktor družbe Geoplin plinovodi, ki se je kasneje preimenovala v družbo Plinovodi.

mag. Tina Sersen
dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor, HSE
Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia
Mojca Černelč Koprivnikar, moderatorka, Prosperia

Ustvarjalka in voditeljica številnih naprednih in inovativnih strokovnih dogodkov ter omizij, predavateljica in strokovnjakinja za energetiko ter ustanoviteljica in direktorica podjetja Prosperia. Verjame v ustvarjalno moč inovativnosti in rasti posameznikov ter organizacij z naprednimi strokovnimi dialogi in povezovanji.

Uroš Blažica
Uroš Blažica, predsednik uprave Elektro Primorska in predsednik skupščine GIZ DEE
Uroš Blažica vodi Elektro Primorska od leta 2012. Poklicne izkušnje si je večinoma nabiral v komerciali in marketingu oziroma prodaji, čeprav je po osnovni izobrazbi diplomirani inženir elektrotehnik – elektronik. Po končanem študiju se je zaposlil v Adria avtu v Novi Gorici in nato še dobro desetletje delal v podružnici British Petroliuma, kjer je pridobil večino znanja s področja marketinga in prodaje. Po nabiranju izkušenj v prodajni mreži v Sloveniji in širše je nato nekaj časa delal kot vodja razvoja vzhajajočih trgov Vzhodne Evrope in sodeloval pri razvoju prodajne mreže v Južni Evropi. Po odprtju podjetja v Srbiji je bil nekaj časa tudi direktor tega podjetja. Iz naftne industrije je prešel k Telekomu Slovenija, kjer je sprva delal kot vodja poslovne enote v Novi Gorici, in nato še nekaj let kot direktor prodaje. Po združitvi Telekoma in Mobitela je prevzel vodenje segmenta ključnih kupcev, njegov zadnji večji projekt pred prihodom v Elektro Primorsko pa je bil gradnja brezžičnega omrežja v Ljubljani.
Prosperia govorec
mag. Igor Steiner, vodja oddelka Energetika in ekologija, INEA
Mag. Igor Steiner je vodja oddelka Energetika in ekologija v podjetju INEA, kjer je zaposlen vse od njene ustanovitve leta 1987, ko se je odcepila od Instituta Jožef Stefan z namenom prenašanja raziskovalnih dosežkov v industrijo. Kot avtor in soavtor strokovnih del na področju vodenja procesov in upravljanja z energijo je že celo kariero tesno povezan z razvojno-raziskovalno dejavnostjo. Trenutno koordinira evropski RR projekt GIFT, ki s 17 partnerji iz 7 evropskih držav razvija nove rešitve za energetsko učinkovitost, prožnost in neodvisnost geografskih otokov s poudarkom na medsektorskem povezovanju.
mag. Djordje Žebeljan
mag. Djordje Žebeljan, pomočnik vodje službe za energetske politike in EU zadeve, HSE
Mag. Djordje Žebeljan v energetiki deluje že trideset let. Sodeloval je pri odpiranju slovenskega trga z električno energijo od njegovih začetkov konec devetdesetih let prejšnjega stoletja, na HSE pa je na področju razvoja in energetskih politik ter EU zadev zaposlen osemnajst let. Po izobrazbi je magister strojništva.
Prosperia govorec
Anton Koselj, podpredsednik, Zveza društev MHE Slovenije
Anton Koselj je inženir elektrotehnike. Vse delovno obdobje je bil zaposlen v Savskih elektrarnah Ljubljana v PE HE Moste, najprej nekaj let kot vodja izmene, nato 15 let vodja vzdrževanja in zadnjih 20 let kot vodja elektrarne.
Tudi zasebno je zapisan tehniki. Že 30 let je solastnik treh malih hidroelektrarn. Aktiven je tudi v društvu MHE Gorenjska Sava, kjer že peti mandat opravlja funkcijo predsednika, trenutno pa je tudi član upravnega odbora Zveze društev MHE Slovenije in podpredsednik zveze.
dr. Uroš Kerin, Eles
dr. Uroš Kerin, pomočnik direktorja za upravljanje s sredstvi in projekti, ELES
Dr. Uroš Kerin je diplomant Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Kariero je začel na matični fakulteti, kjer je do leta 2010 opravljal pedagoške naloge in deloval na raziskovalnih ter industrijskih projektih. V letu 2007 je bil gostujoči raziskovalec v avstrijskem tehnološkem inštitutu (AIT) na Dunaju. Od leta 2011 do leta 2017 je bil zaposlen v Siemens Power Technologies International, Nemčija. Kot konzultant je sodeloval na številnih mednarodnih projektih v elektroenergetiki in naftni industriji. Vodil je ekspertno skupino za delovanje turbin električnih generatorjev in ekspertno skupino za dinamične analize industrijskih in prenosnih elektroenergetskih sistemov. Od leta 2017 je zaposlen v družbi ELES, d. o. o. Je pomočnik direktorja pomočnik direktorja za upravljanje s sredstvi in projekti. Njegovo delovanje med drugim obsega vodstveno-organizacijske naloge, strokovno podporo naprednim infrastrukturnim projektom (NEDO, SINCRO.GRID in HVDC) in usmerjanje različnih strokovnih teles za tehnični razvoj podjetja.
Mladen Oljača
Mladen Oljača, produktni vodja, GEN-I
Mladen Oljača je v GEN-I zaposlen od leta 2017. Po izobrazbi sicer inženir grafike vendar ga je splet okoliščin vodil v energetiko, kjer so ga predvsem pričele zanimati teme kot so strankine izkušnje, samooskrbnost, zeleni prehod, razogljičenje in družbena odgovornost. Večino svojega dela je opravljal v službi za odnose s strankami kot višji svetovalec. Leta 2023 je prevzel vlogo produktnega vodje pri razvoju produkta samooskrbne skupnosti, kjer razvijajo različne oblike poslovnih modelov, vezanih na skupnosti.
dr. Vlasta Krmelj
dr. Vlasta Krmelj, direktorica, ENERGAP
Dr. Vlasta Krmelj je doktorica znanosti s področja kemijske tehnologije in že 16 let direktorica Energetsko podnebne agencije za Podravje. Od leta 2018 je tudi županja Občine Selnica ob Dravi. Ima 25 let delovnih izkušenj na področju varovanja okolja, podnebnih sprememb, trajnostnega razvoja in evropskih projektov. Vodila je preko 30 lokalnih in EU sofinanciranih projektov. Kot predavatelj predava na konferencah in delavnicah različnim ciljnim skupinam. Organizacijam svetuje na področjih prehoda v podnebno nevtralnost, energetske učinkovitosti in uvajanja obnovljivih virov energije.
Kot županja vodi občino po poti trajnostnega in podnebno nevtralnega razvoj – v odločitve vključuje občane in strokovnjake, promovirajo zdravo občino preko projekta Podari dih in promocijo gibanja v vrtcu, gradijo prvi leseni vrtec v Sloveniji iz slovenskega lesa, delovanje in projekte prilagajo podnebnim spremembam.
prof. dr. Marko Topič
dr. Marko Topič, dekan in mednarodni ekspert za fotovoltaiko, Fakulteta za elektrotehniko UL
Doktor elektrotehniških znanosti Marko Topič je dekan Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in že leta redni profesor ter ustanovitelj in predstojnik Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko in predstojnik Katedre za elektroniko. Od leta 2011 deluje kot nazivni profesor na Colorado State University. Je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inženirske akademije Slovenije in dopisni član Mednarodne inženirske akademije. Je pobudnik Slovenske platforme za fotovoltaiko ter ustanovitelj in dolgoletni predsednik konference SLO-PV. Kot dobitnik številnih priznanj in nagrad je bil predsednik Evropske tehnološke in inovacijske platforme za fotovoltaiko, na 8. svetovni konferenci o fotovoltaični pretvorbi energije v Milanu pa je prejel tudi prestižno nagrado European Becquerel Prize for Outstanding Merits in Photovoltaics za izjemne prispevke na področju fotovoltaike.
Mojca Markizeti
Primož Flis, vodja produktne hiše Heating & Cooling, Resalta
Primož Flis je vodja produktne hiše Heating & Cooling v podjetju Resalta d.o.o. kjer vodi ekipo inženirjev za razvoj projektnih rešitev na področju energetske učinkovitosti in uvajanja obnovljivih virov energije. Po izobrazbi je magister inženir strojništva, uspešno pa je zaključil tudi izobraževanji EUREM in MBA.
Blaz Jantol
Blaž Jantol, vodja poslovnega razvoja in komercialnih operacij, Interenergo
Blaž Jantol je vodja poslovnega razvoja in komercialnih operacij v podjetju Interenergo. S svojo ekipo skrbi za uresničitev strategije vlaganj v obnovljive vire na področju JV Evrope in komercializacijo že izvedenih projektov. Verjame v diverzifikacijo in uravnoteženje proizvodnje električne energije. Po izobrazbi je magister poslovnih ved.
mag. Damjan Seme
mag. Damjan Seme, generalni direktor, DEM

mag. Damjan Seme, generalni direktor, DEM.

David Germovšek
David Germovšek, vodja skupine svetovalcev v Službi za maloprodajo, GEN-I
David Germovšek, po izobrazbi diplomirani ekonomist, v GEN-I, d.o.o. zaposlen od leta 2017, trenutno kot Vodja skupine svetovalcev v Službi za maloprodajo, kjer s sodelavci odjemalcem zagotavljajo odlično uporabniško izkušnjo, s ciljem, da GEN-I prepoznajo kot zaupanja vrednega dobavitelja zelene energije.
Poleg tega trenutno opravlja tudi delo produktnega vodje nove samooskrbne rešitve, v sklopu katere odjemalcem omogočajo celostno storitev samooskrbe po zaključku net meteringa.

PROGRAM

PROGRAM

8.15

Sprejem udeležencev ob kavi

9.00

INTEGRACIJA OVE IN INDUSTRIJA
Moderatorka foruma: Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia
Uvajanja trajnostne strategije (ESG) v poslovanje elektrodistribucijskih podjetij,
Uroš Blažica, GIZ DEE in Elektro Primorska
Kako z OVE do povečanja odpornosti?,
dr. Vlasta Krmelj, ENERGAP
Aktivni odjem v industriji: učinkovita in trajnostna raba energije,
mag. Igor Steiner, INEA

Omizje
Integrirani pristopi prinašajo prihranke in dekarbonizacijo,
Govorci: Uroš Blažica, GIZ DEE, mag. Igor Steiner, INEA in dr. Vlasta Krmelj, ENERGAP

10.30

NOVOSTI OVE
Novosti obnovljivih virov energije in samooskrba,
dr. Tomislav Tkalec, MOPE

11.00

Odmor za mreženje ob pogostitvi

11.30

TRENDI FOTOVOLTAIKE IN HRANILNIKOV
Intervju
Tehnološke novosti integracije fotovoltaike in hranilnikov,
dr. Marko Topič, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

12.00

PRIMERI – BREZOGLJIČNE ENERGETSKE REŠITVE IN OVE
Vodo imamo, zakaj je ne izkoristimo?,
Anton Koselj, Zveza društev MHE Slovenije
Strateške energetske rešitve za izzive v energetiki,
mag. Damjan Seme, DEM (Skupina HSE)
Primer uvajanja OVE in ukrepov URE v industriji,
Primož Flis, MBA, Resalta
Priložnosti tudi po net-meteringu: samooskrba in izplačila viškov,
Mladen Oljača in David Germovšek, GEN-I

13.15

Odmor za mreženje ob kosilu

14.05

Razprava
Zeleni viri energije in izzivi v praksi, Govorci: Blaž Jantol, Interenergo, mag. Djordje Žebeljan, HSE

14.40

IZZIVI POSPEŠEVANJA OVE
Okrogla miza
Priložnosti in pasti: investicije, umeščanje in pospeševanje OVE,
Govorci: mag. Miran Gajšek, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Marjan Eberlinc, Plinovodi,
dr. Uroš Kerin, ELES, dr. Tomaž Štokelj, HSE, dr. Tomislav Tkalec, Ministrstvo za okolje,
podnebje in energijo,

16.00

Zaključek Vrha in druženje
*Organizator si pridržuje pravico do sprememb

manj

VTISI UDELEŽENCEV

POKROVITELJI

Zlati pokrovitelj:
INEA logo
Zlati pokrovitelj:
INEA logo
Organizator:
Prosperia logotip
Srebrni pokrovitelj:
GIZ DEE logo Prosperia
Bronasti pokrovitelj:
GEN energija logo Prosperia
Bronasti promotor:
Sponzor plinovodi
Pokrovitelj:
Eles Prosperia logo
Promotor:
GIZ logo
Partner dobrega počutja:
Naš stik
Medijski pokrovitelj:
Naš stik
Podpornik:
CIGRE CIRED logo
Medijski pokrovitelj:
Racunalniske novice Prosperia Vrh zelene energetike 22

IZJAVE UDELEŽENCEV

“Energetika in okolje je zelo pomemben dogodek v luči zelenega prehoda in smernice, ki smo jih oblikovali za Slovenijo so skladne z EU smernicami. Zelo pomembno je, da bomo vlagali v kadre, kajti zelenega preboja ne bo, če ne bo kadrov. In v tej luči tudi Prosperia prispeva svoj delež.”

dr. Marko Topič, Fakulteta za elektrotehniko, UL

“Tako kot sam REPowerEU, ki je bil objavljen 18. maja, je tudi sam dogodek Energetika in okolje 22 oz. Prosperia prava nova energija, ki pomaga, da vse skupaj premikamo.”

mag. Erik Potočar, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

“Kar se tiče današnje razprave na EO23 lahko rečem, da sem izredno pozitivno presenečen, ker smo se končno začeli pogovarjati o realnih in pravih stvareh. Vemo, da je pred nami zahteva o izredno velikem priključevanju obnovljivih virov energije do leta 2030 in vprašanje, kako zagotoviti primerno strukturo. Verjamem oziroma prepričan sem, da je bilo danes na to temo podanih kar nekaj pozitivnih in pravih odgovorov.
Tovrstni dogodki nas povezujejo in so tudi priložnost, da širša javnost, predvsem strokovna, izve, da komunikacije teče, da se povezujemo in da iščemo skupne rešitve.”

mag. Boris Kupec, Elektro Celje

“Današnji dogodek EO22 je bil narejen ob ravno pravem času.”

dr. Tomaž Žagar, Skupina GEN

“Pozdravljam to, da na vaših dogodkih vedno slišimo več različnih mnenj. Dobro je, da slišimo tudi alternativna mnenja, ker bomo le tako napredovali in dosegli ali vsaj poskušali doseči tisto optimalno varianto, ki nas bo peljala naprej.”

Jošt Štrukelj, MBA, Sonce in Suncontract

“Super dogodek. Vedno sem vesela druženja z energetiki in tudi s strokovnjaki z drugih področij. Dogodki, kot je današnji so potrebni, da si da si izmenjamo mnenja in da vidimo, kje so glavni izzivi, ki jih moramo nasloviti in preseči.”

mag. Tina Seršen, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

“Energetika in regulativa ‘23 je bila lepa izkušnja, lepa izmenjava mnenj; od tega, da smo videli, kakšni so cilji in kaj se dogaja na strateškem nivoju, do tega, da smo videli neposredne izkušnje nas, ki delamo projekte in se vsak dan soočamo z izzivi ter pokušamo te projekte realizirati, da bi prišli do ciljev, ki smo si jih skupaj postavili. “

Borut Bizjak, Petrol

“Pohvalil bi dogodek Energetika in okolje ’23, bil je odlično časovno organiziran. Različne razprave so bile na mestu, pokrivale so širok spekter vsebin in mislim, da je vsak poslušalec lahko izvedel tisto, kar ga je zanimalo. Odnesel sem kar nekaj novega, predvsem iz teh mehkih veščin, s področja standardizacije, pregled okvirjev legislative v okviru ESG-ja in tudi zanimive primere, kako se tega izziva lotevajo podjetja na področju elektro gospodarstva.”

dr. Blaž Peternel, SmartIS

“Hvala za organizacijo še enega odličnega dogodka.”

Udeleženka, Energetika in okolje 22

PRIJAVITE SE

Ekipam s 3 udeleženci ali več iz iste organizacije ob hkratni prijavi nudimo 10 % popust na veljavno kotizacijo. Zaposlenim v lokalnih skupnostih, na fakultetah in v NVO nudimo 30 % popusta.

22 % DDV ni vključen v ceno.

Preverite ugodne popuste za skupinske vstopnice in NVO, občine in fakultete.

Oglasni banner GIZ
Oglasni banner GIZ
Oglasni banner GIZ

Organizacije, s katerimi smo že sodelovali:

PRIZORIŠČE

Dogodek Energetika in okolje ’24 bo potekal v živo na Brdu pri Kranju.

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obveznaPOSTANI POKROVITELJ

 

Pišite nam na info@prosperia.si ali nas pokličite na 031 717 599 za možnosti pokroviteljstva in skupaj bomo izbrali pokroviteljstvo, ki najbolje podpre vaše poslovne cilje.

Postani sponzor ikona KONTAKTIRAJTE NAS

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obvezna