Ženske v energetiki ’23

2. Vodilno srečanje, Skupaj za pot iz krize
8. marec, Ljubljana (Domus Medica)

Novo transformativno energetsko-poslovno srečanje je namenjeno naprednim voditeljicam in voditeljem za prihodnost, manedžerkam in menedžerjem ter ambicioznim deležnikom, ki želijo v času energetsko-podnebne krize z novimi pristopi pospeševati zeleni prehod.

Zakaj ženske v energetiki?

Gre za zelo aktualno srečanje o ključnih izzivih uspešnega energetskega prehoda, ki presegajo klasične vsebine srečanj in navdihujejo udeleženke in udeležence z napredno vizijo za drugačno prihodnost.

1. Na njem se seznanite in posvetujete o sodobnih pristopih kot so opolnomočevanje in vključevanje različnih deležnikov, ESG, spreminjanje vedenjskih vzorcev;

2. uspešni primeri in novi izzivi zelenega energetskega prehoda v praksi;

3. aktiviranje potenciala raznolikosti in vključevanja različnih deležnikov in generacij, ki dokazano s številkami zvišujeta vašo produktivnost, dobičkonosnost, inovativnost, EBIT in pravočasno privablja raznolike talente. Zato postajata kriterij pri pridobivanju EU projektov, kot tudi investicij. Nenazadnje je tudi v 2023 eden izmed SDH kazalnikov uspešnosti, ki ga bodo družbe v državni lasti morale izkazovati.

udeležencev naših dogodkov

let izkušenj

dogodkov

GOVORKE IN GOVORCI

Nataša Pirc Musar, predsednica RS
Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije

Nataša Pirc Musar je bila 13. novembra 2022 izvoljena za prvo predsednico Republike Slovenije. Mandat je nastopila 23. decembra 2022. Na ljubljanski Pravni fakulteti je diplomirala leta 1992, pravosodni izpit pa je opravila leta 1997. Po zaključku študija se je zaposlila na slovenski nacionalni televiziji, kjer je šest let delala kot novinarka in voditeljica osrednje informativne oddaje TV Dnevnik. Nato je bila pet let voditeljica osrednje informativne oddaje 24 ur na največji slovenski komercialni televiziji POP TV.

Svoje novinarsko znanje je dodatno izpopolnjevala na CNN v Atlanti, v Združenih državah Amerike, kasneje pa je dva semestra študirala na oddelku za medije na univerzi v Manchestru v Veliki Britaniji. Med študijem je bila na praksi na televizijskih postajah BBC, Granada TV, Sky News, Reuter TV in Border TV. Pisala je tudi časopisne članke in delala na različnih radijskih postajah.

mag. Bojan Kumer, minister
mag. Bojan Kumer, minister, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Mag. Bojan Kumer, MBA, je diplomiral in magistriral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začel leta 2001 v podjetju Elektro Celje, kjer je prevzel vodenje nakupa in prodaje električne energije, nato je postal vodja enote in kasneje še izvršni direktor trženja z energijo. V omenjenih vlogah je poskrbel za dvig učinkovitosti in uspešnosti, za razvoj in prenovo procesov ter upravljanje energetskega portfelja. Leta 2009 se je zaposlil v podjetju GEN-I kot vodja projektov za razvoj poslovanja v tujini in aktivno sodeloval pri uspešnem prodoru podjetja na tuje trge na področju prodaje. Leto zatem je postal vodja službe prodaje ključnim kupcem – v času njegovega vodenja je skupaj z ekipo dosegel, da je GEN-I postal največji dobavitelj električne energije v Sloveniji. Leta 2013 ga je Vlada Republike Slovenije imenovala za državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, zadolžen je bil za področje energetike. Pripravljal je zakonodajni okvir, strateške energetske dokumente in predlagal vladne usmeritve na področju energetike. Leta 2014 je bil imenovan za direktorja družbe Elektro energija in jo iz družbe z izgubo spremenil v zelo dobičkonosno podjetje in strateško povezal s skupino GEN-I, kjer je leta 2018 prevzel funkcijo direktorja prodaje skupine GEN-I. Septembra 2018 je bil s strani Vlade Republike Slovenije imenovan za državnega sekretarja Ministrstva za infrastrukturo, kjer je ponovno nadgradil in moderniziral energetsko zakonodajo. Vmes je še redno zaključil študij MBA na ljubljanski ekonomski fakulteti. Pod njegovo taktirko je Vlada Republike Slovenije sprejela izredno pomemben strateški, okoljsko presojan in akcijski Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN). Pri vrnitvi v skupino GEN-I je leta 2020 prevzel več vodstvenih in poslovodnih funkcij, od katerih se je v zadnjem času največ posvečal področju ESCO in strateškim iniciativam skupine.

Duška Godina
mag. Duška Godina, direktorica, Agencija za energijo

Je direktorica Agencije za energijo, kjer je zaposlena vse od leta 2005. Pred nastopom direktorovanja agencije je opravljala delo svetovalke direktorice, vodila pravno in kadrovsko področje ter sodelovala pri sprejemanju vseh ključnih odločitev energetskega regulatorja. Ves čas dejavno sodeluje pri kreiranju in izvajanju energetske politike ter oblikovanju slovenske energetske zakonodaje.

mag. Tina Sersen
mag. Tina Seršen, državna sekretarka, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Tina Seršen je po izobrazbi magistrica znanosti s področja mednarodnih odnosov.
Poklicno pot je začela leta 2006 na Ministrstvu za gospodarstvo, kjer se je ukvarjala z evropskimi politikami na področju energetike in leta 2008 tudi koordinirala aktivnosti na tem področju v času predsedovanja Slovenije Svetu EU. V letih 2009 in 2010/2011 je začasno opravljala tudi naloge atašejke za energijo na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU v Bruslju.
Kot uradnica je pridobivala bogate izkušnje na področju zakonodajnih in političnih dosjejev na ravni EU, meddržavnih in multilateralnih odnosov, aktivno pa je delovala tudi pri nekaterih posebnih projektih, kot so denimo kandidatura in vzpostavljanje sedeža Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) v Sloveniji, arbitražni postopek Nuklearne elektrarne Krško (NEK), evropski projekti strukturnih reform na področju energetike in v komitoloških odborih Evropske komisije.
Leta 2017 je prevzela vodenje sektorja za pravne in mednarodne energetske zadeve na Ministrstvu za infrastrukturo in s svojim delom zaznamovala nastajanje strateških dokumentov kot so Nacionalni energetski podnebni načrt (NEPN) in strategija za izstop iz premoga ter proces prenove domače energetske zakonodaje. V letu 2021 je koordinirala aktivnosti Direktorata za energijo v času predsedovanja Slovenije Svetu EU.

Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia
Mojca Černelč Koprivnikar, moderatorka, Prosperia

Ustvarjalka in voditeljica številnih naprednih in inovativnih strokovnih dogodkov ter omizij, predavateljica in strokovnjakinja za energetiko ter ustanoviteljica in direktorica podjetja Prosperia. Verjame v ustvarjalno moč inovativnosti in rasti posameznikov ter organizacij z naprednimi strokovnimi dialogi in povezovanji.

Barbara Žibret Kralj
Barbara Žibret Kralj, odgovorna partnerica družbe, Deloitte Slovenija

Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Je dobitnica fakultetne Prešernove nagrade in nagrade Banke Slovenije. Izkušnje iz področja financ je pridobivala na University of Glasgow. Na ekonomski fakulteti v Ljubljani je zaključila magistrski študij in pridobila naziv magistrica znanosti. Barbara je sodelovala kot asistentka na Ekonomski fakulteti v Ljubljani na katedri za računovodstvo in revizijo.

Barbara je bila članica posebne ekspertne skupine v okviru Deloitte Srednja Evropa, ki revizijskim skupinam družbe svetuje in je odgovorna za zapletenejša vprašanja, ki se pojavljajo v okviru Mednarodnih standardov računovodskega poročanja. Kot pooblaščena revizorka je registrirana pri Slovenskem inštitutu za revizijo in ima več kot 15 let izkušenj v zunanji reviziji. Pri revidiranju se je specializirala za večje skupine podjetji in zavarovalniški sektor ter je sodelovala pri reviziji številnih projektov v zasebnem in javnem sektorju.

Barbara Domicelj Microsoft Slovenija
Barbara Domicelj, generalna direktorica, Microsoft Slovenija

Barbara Domicelj, generalna direktorica Microsofta Slovenija, je svojo kariero v Microsoftu začela z uspešnim vodenjem oddelka za telefonsko prodajo (telesales). Pot jo je nato prek oddelka za srednje velika podjetja vodila na področje prodaje za javno upravo, kjer je kot vodja prodaje soustvarjala strateške Microsoftove projekte v Sloveniji in zgradila pomembna partnerstva v javnem sektorju. Kot direktorica za področje velikih strank in partnerjev za Slovenijo in Albanijo je bila odgovorna za oblikovanje in vodenje raznolikih ekip, ki so presegale načrtovane rezultate. Preden je prevzela vodenje slovenske podružnice Microsofta, je vodila področje prodaje za velika podjetja v celotni Microsoftovi regiji Adriatic.
Domiceljeva je po izobrazbi univerzitetna diplomirana ekonomistka, svoje znanje pa je dopolnjevala še na poslovnih šolah INSEAD – The Business School for the World in Wharton School (University of Pennsylvania). Kot odlična poznavalka za upravljanje in preobrazbo poslovne kulture deluje v Združenju Manager in Ameriški gospodarski zbornici v Sloveniji (AmCham Slovenija).
Ceni iskrenost, odgovornost in timsko delo ter verjame, da nam lahko s pravim pristopom tehnologija vrne čas, nas naredi varnejše in bolj zdrave ter navdihne našo ustvarjalnost.

Prosperia govorec
mag. Darko Kramar, direktor področja podpornih dejavnosti, ELES

Mag. Darko Kramar je direktor področja podpornih dejavnosti v ELESu.

Nada Drobne Popovič
mag. Maja Ivančič, svetovalka za komuniciranje in strateške projekte, Elektro Celje

Je svetovalka za komuniciranje in strateške projekte v Elektru Celje. Končala je študij sociologije na Fakulteti za družbene vede in kasneje magistrirala s področja menedžmenta. V Elektru Celje je zaposlena od 2012 in deluje na področju korporativnih zadev, strateškega razvoja podjetja, trajnostnega poslovanja in družbene odgovornosti, sodeluje v evropskih razvojnih projektih in je pooblaščenka za korporativno integriteto.

dr. Miha Bobič
dr. Miha Bobič, predsednik projekta Inženirke in inženirji bomo, Danfoss

Doktoriral je iz strojništva na Univerzi v Ljubljani. Po diplomi se je zaposlil v podjetju Danfoss Trata, kjer je 18 let vodil globalni razvoj, danes pa je podpredsednik poslovne enote Daljinska energetika. Dodatno se je šolal iz poslovne administracije na različnih šolah. Aktiven je v standardizaciji, Gospodarski zbornici, v Fraunhofer inštitutu in predava na tehničnih Univerzah. Je tudi predsednik projekta »Inženirke in inženirji bomo«, ki promovira tehnične poklice med mladimi, predvsem dekleti.

Ivan Smon
dr. Ivan Šmon, predsednik uprave, Elektro Gorenjska

Dr. Ivan Šmon, MBA je po izobrazbi doktor elektrotehniških znanosti in magister poslovnih ved, opravljen pa ima tudi mednarodni program MBA. Poslovno pot je začel leta 2001 v Elektru Gorenjska in jo nadaljeval na Univerzi v Ljubljani ter Ministrstvu za gospodarstvo. V letu 2010 se je zaposlil pri distribucijskem operaterju SODO, nato pa se je leta 2013 ponovno vrnil na Elektro Gorenjska, kjer je najprej opravljal funkcijo pomočnika uprave, nato pa še funkcijo izvršnega direktorja Organizacijske enote storitve informatika. Nadzorni svet Elektra Gorenjska ga je junija 2018 imenoval na mesto predsednika uprave za štiriletno mandatno obdobje.

Dr. Ivan Šmon, MBA, je predsednik Razvojnega sveta gorenjske regije, predstavnik Slovenije v študijskem komiteju CIGRE PARIZ C6 (Distribucijski sistemi in razpršena proizvodnja), član upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije, predsednik sekcije SNK WEC in podpredsednik sekcije Eurelectric.

Ambroz Bozicek
dr. Jerneja Sedlar, vodja EU projekta Severnojadranska vodikova dolina, HSE

Dr. Jerneja Sedlar, univ. dipl. inž. geotehnologije in rudarstvaje v družbi HSE, d.o.o. zaposlena kot samostojni projektni inženir in vodja evropskega projekta Severnojadranska vodikova dolina, kjer je podjetje HSE, d.o.o. korodinator konzorcija s 34 partnerji. Kot mlada raziskovalka iz gospodarstva se je leta 2010 zaposlila v Premogovniku Velenje, d.o.o, kjer je opravljala doktorski študij Ekotehnologije na Mednarodni Podiplomski šoli Jožefa Stefana z mentorjem iz Imperial College London, Royal School of Mines. Sedaj že 2 leti opravlja projektno delo v Službi za razvoj in investicije na HSE, d.o.o.

Anamarija B. Bračič
dr. Anamarija B. Bračič, direktorica divizije za energetiko, GP sistemi

Dr. Anamarija Borštnik Bračić, MBA, ustanoviteljica in direktorica divizije za energetiko v podjetju GP sistemi, je doktorica fizike in magistrica poslovodenja in organizacije. V začetku svoje poklicne poti je kot predavateljica fizike poučevala na Univerzi v Ljubljani, nazadnje kot docentka za fiziko na Fakulteti za strojništvo. V podjetju GP sistemi usmerja aktivnosti v razvoj, izdelavo in zagon naprav za soproizvodnjo elektrike in toplote iz zelenih in trajnostnih goriv, kot so lesni ostanki, odpadni les, blata in nevarni odpadki. GP sistemi naprave gradi v Sloveniji ter tudi v drugih državah Evropske unije in Balkana.

dr. Robert Golob, GEN-I
mag. Mateja Novak Resman, direktorica področja Storitve in izvedba projektov, Iskraemeco

Magistrica mednarodne ekonomije, direktorica področja Storitve in izvedba projektov v podjetju Iskraemeco. Vneta zagovornica spremembe ustaljenega načina razmišljanja v nekdaj proizvodno usmerjenem podjetju. 15 let aktivna na področju energetike, izkušnje si je več let nabirala tudi v mednarodnem koncernu RWE. Neutrudna iskalka novih izzivov, pa naj bo to vodenje ekipe inženirjev ali gorski spust s kolesom ali osvajanje vrhov. Prepričana, da je nenehno učenje način življenja, pred kratkim je pridobila certifikat programa Grow KCDM 3.0. Design Leadership Program.

Ines Osterc, MORS
Ines Osterc, vodja projektov, MORS

Ines Osterc je inženirka energetike, ki na področju raziskav in razvoja, v sektorju za energetsko učinkovitost in zeleni prehod Ministrstva za obrambo, sodeluje na razvojnih nacionalnih projektih. V evropskem prostoru je vključena v inkubacijski forum za krožno gospodarstvo in posvetovalni forum za trajnostno energijo v obrambnem in varnostnem sektorju, kjer predstavlja Slovenijo kot zgled/primer dobre prakse.

Maja Pozar Andrejasic
Maja Požar Andrejašič, direktorica, REC

Maja Požar Andrejašič, dipl. ing. fiz. Med leti 2005-2007 je v Reaktorskem centru Instituta Jožef Stefan opravljala najprej trimesečno prakso, nato pa eno leto raziskovalnega dela na področju materialov – gibanje razpok v materialih kot posledica jedrskih nesreč ali zunanjih vplivov. Po diplomi je nadaljevala delo na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko na Fakulteti za matematiko in fiziko UL. S podjetništvom se je srečala med študijskim delom v različnih podjetjih, med drugim je leta 2007 uspešno opravila tudi izpit za pridobitev licence za posredovanje pri prodaji nepremičnin. Leta 2011 sta skupaj s partnerjem ustanovila podjetje, ki je danes med vodilnimi na področju upravljanja z akumulatorskimi sistemi sodobnih tehnologij.

PROGRAM

PROGRAM

8.15

Registracija in sprejem ob jutranji kavi

9.00

SKUPAJ ZA POT IZ KRIZE
Moderatorka foruma: Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia

PODNEBNO VODITELJSTVO, DIGITALIZACIJA IN ESG V PRAKSI
Uvodni nagovor o aktualnih izzivih pospešenega zelenega prehoda in vključevanja v energetiki,
mag. Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo

Zeleni prehod zahteva digitalizacijo in vključujoče voditeljstvo,
Barbara Domicelj, Microsoft Slovenija

ESG na primeru Danfoss,
dr. Miha Bobič, Danfoss in “Inženirke in inženirji bomo”

Trajnostni razvoj in ESG: zakaj se podjetjem čas izteka?,
Barbara Žibret Kralj, Deloitte Slovenija

Dialog
Podnebno voditeljstvo, ESG in vloga žensk,
Govorci:
• dr. Miha Bobič, Danfoss in “Inženirke in inženirji bomo”
• Barbara Domicelj, Microsoft Slovenija
• Barbara Žibret Kralj, Deloitte Slovenija

10.45

Odmor za kavo

11.05

JE VODIK REŠITEV ZA PRIHODNOST?
Zgodba zelenega vodika – nuja ali slepa ulica?,
dr. Anamarija Bračič, GP SISTEMI

Vodikove doline – odskočne deske v razvoju novega vodikovega gospodarstva,
dr. Jerneja Sedlar, HSE

Razprava
Odkrito o vodiku, fotovoltaiki in zelenem prehodu
Govorke:
• dr. Anamarija Bračič, GP SISTEMI
• Ines Osterc, MORS
• dr. Jerneja Sedlar, HSE

11.55

VODITELJSTVO ZA ZELENO PRIHODNOST
Delavnica: Vaše voditeljstvo in odpornost v negotovih časih,
Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia

12.30

Odmor za mreženje ob pogostitvi

13.20

ZELENI PREHOD NA DOMAČEM PRAGU
Design Management: opolnomočeni zaposleni in odjemalci za zeleni prehod,
mag. Mateja Novak Resman, Iskraemeco

Aktivacija – kako pritegniti različne generacije in kadre,
mag. Darko Kramar, ELES

Omizje
Zeleni prehod se začne na domačem pragu – kako vključevati zaposlene in stranke
Govorca:
• mag. Maja Ivančič, Elektro Celje
• mag. Darko Kramar, ELES

14.10

ZELENI PREHOD VKLJUČUJE VSAKOGAR
Inspirativni nagovor,
predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar

Okrogla miza
Aktualne razmere v energetiki in vizija zelenega prehoda,
Govorci:
• mag. Duška Godina, Agencija za energijo
• Maja Požar Andrejašič, REC
• mag. Tina Seršen, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
• dr. Ivan Šmon, Elektro Gorenjska

15.45

Zaključek srečanja
*Organizator si pridržuje pravico do sprememb

manj

VTISI UDELEŽENK IN UDELEŽENCEV

IZJAVE UDELEŽENCEV

mag. Nada Drobne Popovič

“Sama zelo podpiram ta dogodek, ker ocenjujem, da odpira pomembne teme. Verjamem, da so raznoliki kolektivi tisti, ki uspešno funkcionirajo.”

Nada Drobne Popović, Petrol

Duška Godina

“Zelo pozdravljam organizacijo dogodka. Bil je drugačen od teh, ki smo jih vajeni v energetiki. Prišel pa je v ključnem trenutku. Najbolj sedaj, v tem času krize, potrebujemo sodelovanje, tudi med spoloma. Vsi skupaj igramo pomembno vlogo in samo s sodelovanjem lahko dosežemo premike.”

Duška Godina, Agencija za energijo

 dr. Miha Bobič

“Dogodek je kot nekakšna bonboniera, v kateri je veliko čokoladnih bonbonov, ne veš pa katerega bi vzel, ker je eden boljši od drugega.”

Miha Bobič, Danfoss

“Bil je izjemen dogodek, katerega sporočila smo dolžni čim bolj razširiti. Stopimo skupaj, da obvarujemo naravo pred našim brezbrižnim početjem. Posledice so vidne povsod, če jih seveda želimo videti. Za leto 2100 je napovedan palec GDPja za 25% v primerjavi z danes, saj bomo toliko denarja morali porabiti za odpravo posledic naravnih ujm in drugih težav povezanih z okoljem.”

Aleša Mižigoj, Medex

Dejan Paravan

“Mislim, da žensk v energetiki manjka. Če bomo dodali ženske in njihovo žensko energijo v energetiko, se bodo stvari lažje, hitreje dogodile in mislim, da bodo tudi boljše. Vsa pohvala Mojci, da je organizirala ta dogodek in upam, da bo s tem tudi nadaljevala. Upam, da bo dogodek postal stalnica v energetiki.”

Dejan Paravan, GEN-I

Maja Pozar Andrejasic

“Dogodek je bil res super. Mislim, da bi ga morala slišati tudi širša publika, vsi strokovnjaki in tudi odločevalci v energetiki. Le tako naprej.”

Maja Požar Andrejašič, REC

“Iskrene čestitke za organizacijo dogodka Ženske v energetiki. Izbor vsebin je bil pravi, ravnotežje med njimi pa tako dobro, da ni bilo niti minuto dolgčas. Ste razširili precej pozitivne energije. Upam, da konferenco organizirate tudi naslednje leto.”

Andreja Zevnik, ELES

Zakaj se morate letos udeležiti tega dogodka?

Izvedeli boste, zakaj je ključno, da v procesu zelenega energetskega prehoda spremenimo poslovne modele in zakaj moramo zeleno energetiko še bolj demokratizirati in decentralizirati. Da bomo presegli vse izzive, ki so pred nami, moramo doseči tudi večjo vključenost raznolikega nabora talentov z raznovrstnim znanjem zelene energetike.

Komu je dogodek namenjen?

Dogodek je namenjen ženskam in moškim, ki so ambiciozni na področju zelenega prehoda, sedanjim in bodočim voditeljicam ter voditeljem, ki zaupajo rezultatom in številkam raziskav o mnogo večji uspešnosti podjetij in organizacij, kjer že živijo vrednoto vključevanja, in ki verjamejo, da za nove izzive potrebujemo nove poti. Namenjen ni samo voditeljem, inženirkam in inženirjem, temveč tudi številnim v zaledju, kot so sodelavke in sodelavci finančnih, pravnih, PR, marketing in drugih služb. Zato skupaj aktivirajmo potencial žensk!

Ali ste vedeli:

  • da postaja glavni izziv na področju uvajanja zelenih tehnologij in prehodov tudi v Sloveniji pridobivanje kadrov?
  • da višji delež vključenosti žensk korelira z večjo produktivnostjo, inovativnostjo in povezanostjo ter nižjo stopnjo korupcije, kot kažejo mednarodne raziskave?
  • da podjetja, ki imajo na vodilnih položajih vsaj 15 % žensk, dosegajo 50 % večjo dobičkonosnost v primerjavi s podjetji, ki imajo v upravi manj kot 10 % žensk?
Oglasni banner GIZ
Oglasni banner GIZ

Naši udeleženci

Napredni voditelji in voditeljice

Inženirji in inženirke

Mladi

ESG strokovnjaki in strokovnjakinje

Zaposleni v oddelkih HR, financ, prava, PR, marketinga

POKROVITELJI

Organizator:
Prosperia logotip
Medijski pokrovitelj:
Naš stik
Podpornik:
CIGRE CIRED logo Prosperia
Partner dobrega počutja:
CIGRE CIRED logo Prosperia

PRIJAVITE SE

Ekipam s 3 -8 udeleženkami in udeleženci iz iste organizacije ob hkratni prijavi nudimo 10 % popust, ekipam z 9 ali več udeleženkami in udeleženci iz iste organizacije ob hkratni prijavi pa 20 % popust na veljavno kotizacijo. Zaposlenim v lokalnih skupnostih, na fakultetah in v NVO nudimo 30 % popusta.

22 % DDV ni vključen v ceno.

Preverite ugodne popuste za skupinske vstopnice in NVO, občine in fakultete.

Oranizacije, s katerimi smo že sodelovali:

PRIZORIŠČE

Dogodek Ženske v energetiki ’23 bo potekal v živo v prostorih Domus Medica (Dunajska cesta 162, Ljubljana).

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obveznaPOSTANI POKROVITELJ

 

Pišite nam na info@prosperia.si ali nas pokličite na 031 717 599 za možnosti pokroviteljstva in skupaj bomo izbrali pokroviteljstvo, ki najbolje podpre vaše poslovne cilje.

Postani sponzor ikona KONTAKTIRAJTE NAS

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obvezna