Energetika in okolje ’22

12. Vrh zelene energetike

25. maj, Brdo pri Kranju

Udeležite se zelo aktualnega Vrha zelene energetike, ki vas seznanja z novostmi pospeševanja zelene transformacije in uvajanja obnovljivih virov energije v spremenjenih okoliščinah ene največjih energetskih (in dobavnih) kriz v EU: 

Evropska komisija je 18. maja objavila nov načrt ukrepov REPowerEU.

Vplival bo na industrijo in vse deležnike energetike, ki bodo morali nadomestiti fosilna goriva.

Razloga sta dva: zaradi odprave odvisnosti EU od ruskih fosilnih goriv, ki stanejo skoraj 100 milijard evrov letno, in reševanja podnebne krize se z ukrepi iz načrta REPowerEU odzovemo na ta cilj s prihranki energije, diverzifikacijo oskrbe z energijo ter pospešenim uvajanjem energije iz obnovljivih virov, da bi nadomestili fosilna goriva v domovih, industriji in proizvodnji električne energije.

Pripravite se pravočasno in se seznanite z novostmi za letošnjo jesen in 2023 na prvem dogodku, ki že naslavlja tudi REPowerEU, zeleno naložbeništvo, ESG, ki radikalno spreminja naše poslovanje, primere uvajanja OVE, s pomočjo kar 20 vodilnih domačih in mednarodnih strokovnjakov. Pridružila se nam bo tudi vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, dr. Jerneja Jug Jerše.

Vrh zelene energetike je namenjen voditeljem iz energetike in gospodarstva, menedžerjem, energetskim in okoljskim strokovnjakom ter vsem, ki se zavedajo nujnosti zelenega prehoda, uvajanja obnovljivih virov energije in večanja neodvisnosti, še zlasti v času radikalnih novih geopolitičnih razmer v Evropi po začetku ukrajinsko-ruske vojne.

Ne zamudite zelene prihodnosti. Udeležite se Vrha zelene energetike in se prijavite s klikom na gumb spodaj.

NOVO: Pridobite 2 kreditni točki: pooblaščeni in nadzorni inženirji kot člani IZS za udeležbo na seminarju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Po dogodku prejmete ustrezno potrdilo. Pri prijavi pod opombo navedite »IZS«.

POKROVITELJI

Pokrovitelj:
GIZ DEE logo Prosperia
Strokovni partner:
Petrol logo Prosperia
Mali pokrovitelj:
HESS logo Prosperia
Mali partner:
GEN energija logo Prosperia
Mali partner:
DEM Prosperia
Organizator:
Prosperia logotip
Partner dobrega počutja:
Medex logotip Prosperia
Medijski pokrovitelj:
Racunalniske novice Prosperia Vrh zelene energetike 22
Medijski pokrovitelj:
Nas stik logo Prosperia
Podpornik:
CIGRE CIRED logo Prosperia

GOVORCI

Tomislav Corak
mag. Tomislav Čorak, MBA, Boston Consulting Group
Tomislav Čorak je izvršni direktor in partner pri Boston Consulting Group (BCG) z več kot 17-letnimi izkušnjami na področju strateškega svetovanja.
Njegovi naročniki so organizacije v zasebni in v javni lasti v jugovzhodni in osrednji Evropi. Specializiran je za področje energetike in je odgovoren za naftni sektor v Vzhodni in Osrednji Evropi. Pokriva tudi področje novih tehnologij v povezavi z energetsko tranzicijo ter področje operativne učinkovitosti.
Preden se je pridružil BCG, je bil direktor v podjetju Kearney in svetovalec za implementacijo SAP.
Je magister elektrotehnike (Univerza v Zagrebu) in magister menedžmenta (IEDC Poslovna šola Bled).
dr. Marta Svoljšak Jerman
dr. Marta Svoljšak Jerman, Petrol
Dr. Marta Svoljšak Jerman je bila dolgoletna vodja Petrolovega akreditiranega kemijskega laboratorija. Vodila, organizirala in koordinirala je aktivnosti v laboratoriju, oblikovala je odgovornosti in pooblastila za laboratorijsko delo. Izvedla je tehnične in strokovne izboljšave v laboratoriju za pridobitev strokovnih kvalifikacij in kompetenc.
Od marca 2006 deluje kor direktorica področja Trajnostni razvoj, kakovost in varnost (TRKV), ki pokriva procese varnosti, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti blaga in storitev ter zagotavljaje tehnične skladnosti.
S sodelavci skrbi za oblikovanje metodologije trajnostnega razvoja in za interno osveščanje o pomembnosti in prvinah trajnostnega razvoja v luči strateških zavez Petrola. V ravnotežju z alternativnimi oblikami energentov v prometu s sodelavci skrbi za inovativne rešitve na področju zagotavljanja skladnosti zmanjševanja emisij TPG z rabo fosilnih goriv v prometu in zagotavljanju prihrankov pri končnih uporabnikih. Je članica številnih delovnih teles različnih združenj, ki so pomembni sogovorniki ministrstev. V obdobju intenzivnega spreminjanja družbe, skrbi, da je delo opravljeno skladno z najnovejšimi spoznanji stroke in po najvišjih etičnih standardih.
Uroš Blažica
Uroš Blažica, GIZ DEE in Elektro Primorska

Elektro Primorska vodi od leta 2012. Poklicne izkušnje si je večinoma nabiral v komerciali in marketingu oziroma prodaji, čeprav je po osnovni izobrazbi diplomirani inženir elektrotehnik – elektronik. Po končanem študiju se je zaposlil v Adria avtu v Novi Gorici in nato še dobro desetletje delal v podružnici British Petroliuma, kjer je pridobil večino znanja s področja marketinga in prodaje. Po nabiranju izkušenj v prodajni mreži v Sloveniji in širše je nato nekaj časa delal kot vodja razvoja vzhajajočih trgov Vzhodne Evrope in sodeloval pri razvoju prodajne mreže v Južni Evropi. Po odprtju podjetja v Srbiji je bil nekaj časa tudi direktor tega podjetja. Iz naftne industrije je prešel k Telekomu Slovenija, kjer je sprva delal kot vodja poslovne enote v Novi Gorici, in nato še nekaj let kot direktor prodaje. Po združitvi Telekoma in Mobitela je prevzel vodenje segmenta ključnih kupcev, njegov zadnji večji projekt pred prihodom v Elektro Primorsko pa je bil gradnja brezžičnega omrežja v Ljubljani.

Mag. Aleksander Mervar, Eles
mag. Aleksander Mervar, ELES

Direktor družbe ELES, d. o. o., je številna in raznolika znanja ter delovne izkušnje pridobil z zaposlitvijo na vodilnih delovnih mestih več velikih slovenskih družb. Je soustanovitelj podjetja Gen-I. Bil je predsednik Društva ekonomistov elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije, član predsedstva WEC za JV Evropo in podpredsednik komisije za vrednotenje premoženja slovenske elektroenergetike. Bil je član številnih nadzornih svetov večjih slovenskih družb, med drugim predsednik NS Geoplin in Geoplin plinovodi, Plinovodi in podpredsednik NS SOD, d. d. Trenutno opravlja funkcije predsednika kadrovske komisije NS KAD, podpredsednika akreditacijske komisije NS KAD, člana revizijske komisije NS KAD, d. d., člana NS Slovenske železnice, d. o. o., in predsednika revizijske komisije NS SŽ. Je imetnik certifikata Združenja nadzornikov Slovenije.

dr. Jerneja Jug Jerse
dr. Jerneja Jug Jerse, Evropska komisija

Je vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Večino izkušenj v svoji karieri je pridobila v Bruslju. Pred prevzemom vodenja Predstavništva je vodila enoto v Generalnem direktoratu za podporo strukturnim reformam (DG REFORM), pristojno za upravljanje prihodkov in javnih financ. Od leta 2016 je bila na Službi za podporo strukturnim reformam (SRSS) zadolžena za koordinacijski mehanizem za tehnično pomoč, kot pomočnica vodje enote pa je bila odgovorna tudi za evalvacijo ter TAIEX. Od leta 2018 je koordinirala tudi tehnično pomoč Sloveniji.

Med letoma 2013 in 2016 je delovala v Generalnem direktoratu za gospodarske in finančne zadeve (DG ECFIN), kjer se je ukvarjala s poglabljanjem ekonomske in monetarne unije, medinstitucionalnimi zadevami ter z odnosi z mednarodnimi organizacijami (OECD, IMF). Med letoma 2005 in 2013 je na Generalnem direktoratu za notranji trg (DG MARKT) delala na področju poslovnih storitev in avtorskega prava.

Erik Potočar
mag. Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo
Diplomiral je na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani inženir strojništva ter magistriral na Fakulteti za strojništvo na področju vetrnih turbin. Svojo profesionalno pot je začel v gospodarstvu, od leta 2002 pa v državni upravi na Ministrstvu za znanost in tehnologijo na področju raziskav in razvoja. Trenutno je zaposlen na Ministrstvu za infrastrukturo, Direktorat za energijo, kjer je vodja Sektorja za politiko učinkovite rabe in obnovljive vire energije.
Bostjan Pisotek
mag. Boštjan Pišotek, HESS
Vodja projekta v Službi za razvoj in investicije družbe HESS.
Mag. Saša Podlogar Žnidaršič
mag. Saša Podlogar Žnidaršič, HSE

ima dolgoletne izkušnje v energetskem sektorju in več kot 15 let izkušenj na področju evropskih zadev in evropskega prava.
V HSE je zaposlena od leta 2005. Najprej kot sodelavka za mednarodne odnose danes pa kot vodja Službe za energetske politike in EU zadeve, ki ima skupaj 4 zaposlene. Vzpostavila je sistem zagovarjanja interesov podjetja v okviru priprave nove relevantne zakonodaje in strateških dokumentov na nacionalni in EU ravni, ki vplivajo na poslovanje podjetja. V tem okviru podrobno pozna energetsko in okoljsko zakonodajo ter strategije na nacionalni in EU ravni in delovanje energetskega trga ter tesno sodeluje z nacionalnimi institucijami in evropskimi združenji, ki se ukvarjajo s pripravo in razvojem energetske zakonodaje.

Bogdan Barbic Prosperia
Bogdan Barbič, HESS
Bogdan Barbič je svojo poslovno pot začel leta 1982 v družbi IBE v Ljubljani kot projektant, leta 1985 pa prevzel vodenje poslovne enote IBE v Krškem, kjer je vodil projekte s področja jedrske tehnike v NEK in projekte v Termoelektrarni Brestanica (TEB). Leta 1999 se je zaposlil v TEB kot vodja razvoja in hkrati kot vodja projekta gradnje 2 x 114 MW plinskih turbin. Po uspešno končanem projektu je leta 2001 za kratek čas prevzel vodenje tehničnega sektorja, leta 2002 pa je postal direktor TEB. Leta 2004 je v okviru HSE prevzel vodenje projekta gradnje verige HE na spodnji Savi, leta 2008 pa postal direktor družbe HESS.
mag. Jože Bajuk
mag. Jože Bajuk, Petrol

Od leta 2020 je član uprave Petrola, odgovoren za področje Energija, rešitve, logistika in operativno poslovanje. Po univerzitetni diplomi iz prava se je leta 1998 zaposlil v podjetju Socius d.d. kot vodja projektov. Leta 2004 je magistriral iz sociologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Leta 2007 je postal regionalni direktor v skupini Sportina. Med leti 2008 in 2010 je bil vodja pravne službe v družbi Poteza skupina d.d.. Med leti 2010 in 2012 je bil vodja pravne službe v družbi PDP d.d.. Od julija 2012 do marca 2020 je bil zaposlen v podjetju Interenergo d.o.o. kot prokurist družbe, direktor investicij, proizvodnje in vzdrževanja ter regionalni direktor.

Od leta 2005 dalje je redni predavatelj Združenja članov sveta delavcev. Njegova bibliografija obsega 17 člankov in knjig, ki jih je objavil med leti 1997 in 2009. V obdobju med leti 2003 in 2015 je deloval kot član ali predsednik v različnih nadzornih svetih.

Dejan Paravan
dr. Dejan Paravan, GEN-I
Priznani strokovnjak s področja prodaje električne energije končnim odjemalcem. Svojo poklicno pot je začel v skupini Istrabenz, bil je direktor družbe IG Prodaja, d. o. o., član uprave družbe Austrian Power Vertriebs GmbH na Dunaju in direktor družbe Istrabenz-Gorenje, d. o. o. Od leta 2006 do 2011 je bil član uprave GEN-I, odgovoren za prodajo električne energije, odkup energije od proizvajalcev SPTE in OVE ter razvoj in operativno vodenje prodajnega stebra družbe. Od 2011 je opravljal funkcijo izvršnega direktorja za dobavo električne energije, februarja 2022 pa je bil imenovan za člana uprave. Je tudi direktor treh hčerinskih družb (GEN-I Vienna GmbH, Avstrija, GEN-I Eneria S.r.l., Italija, in GEN-I Hrvatska d.o.o. Zagreb, Hrvaška).
dr. Marko Topič, Fakulteta za elektrotehniko, UL
dr. Marko Topič, Fakulteta za elektrotehniko, UL
Je vodilni mednarodno priznan strokovnjak, ki se že več kot petindvajset let osredotoča na raziskave s področja fotovoltaike. Je predsednik skupščine Slovenske tehnološke platforme za fotovoltaiko ter predsednik Evropske tehnološke in inovacijske platforme za fotovoltaiko ter predstojnik Laboratorija za fotovoltaiko in optoelektroniko na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.
mag. Boris-Kupec
mag. Boris Kupec, GIZ DEE in Elektro Celje
Mag. Boris Kupec je predsednik skupščine GIZ distribucije električne energije in predsednik uprave Elektro Celje.
Blaž Košorok
Blaž Košorok, Skupina GEN
Od leta 2005 je vodil podjetje TE-TOL d.o.o., bil je tudi član upravnih odborov strokovnih združenj na področju energetike, v letih 2007-2009 pa član nadzornih svetov Slovenskih železnic, Hidroelektrarn na spodnji Savi d.o.o. ter Opere in baleta v Ljubljani. Jeseni leta 2012 je bil imenovan za generalnega direktorja Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. Svojo pot je nadaljeval kot COO v družbi Akrapovič d.d. Po odhodu iz družbe Akrapovič d.d. je kot kozultant delal v švicarski družbi Energygor AG, bil od začetka leta 2020 zaposlen v družbi ELES d.o.o. Marca 2020 je bil imenovan za državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo.

V aprilu 2022 je nastopil štiriletni mandat na mestu generalnega direktorja GEN energije d. o. o.

Aleš Pučnik
Aleš Pučnik, Windex
Uraden poklic: prof. likovne umetnosti, grafični oblikovalec in ilustrator. Neuraden hobi-poklic: eko entuzijast, posebej na področju vetrne energije. Zadnje čase: 15 let posebej dejaven na področju vetrnih projektov v Sloveniji.
Uspešna realizacija: 2. vetrne elektrarne v Sloveniji (MVE Razdrto – pod Nanosom).
Sedanjost in prihodnost: Po letih izkušenj je ustvaril posodobljen koncept izkoriščanja vetra (Windex d. o. o.), za lažje umeščanje v prostor in večjo sprejemljivost vetrnega izkoriščanja pri nas.
Tomaz Zagar foto Prosperia
dr. Tomaž Žagar, Skupina GEN

Dr. Tomaž Žagar je univerzitetni diplomirani inženir fizike in doktor znanosti s področja jedrske energetike. Je predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, profesor jedrske energetike in trajnostnega razvoja na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru, zaposlen v GEN energiji, d. o. o.

Mojca Markizeti
Mojca Markizeti, Iskraemeco
Ima 20 let izkušenj z implementiranjem načel trajnostnega razvoja v podjetja in skupnosti, z razvojem poslovnih strategij, managementom sprememb v podjetjih, managementom inovacij. Po delu na Uradu Varuha človekovih pravic je delala na IEDC – Poslovni šoli Bled, kjer je vodila Društvo Združenih narodov za trajnostni razvoj (UN Global Compact). V okviru slovenske mreže UNGC, je svetovala podjetjem, na področju uvajanja strategije trajnostnega razvoja, oblikovanja dolgoročne strategije, trendov in rizikov prihodnosti, sodelovala pa je tudi z vladnimi telesi pri pripravi strategije 2030 in aktivnostih v prehodu v nizkoogljično družbo.
Že sedmo leto dela kot vodja trajnostnega razvoja in regulative v globalnem podjetju Iskraemeco, d.d, kjer je strateški partner vodstvu podjetja. Iskraemeco, se ukvarja s pametnim merjenjem in rešitvami energetskega managementa in je pomemben akter v kontekstu zelene in digitalne preobrazbe energetike. Za svoje inovacije in aktivnosti na področju trajnostnega razvoja in ESG je podjetje prejelo številna mednarodna priznanja in uživa mednarodni ugled.
Marjan Eberlinc, Plinovodi
Marjan Eberlinc, Plinovodi

Je direktor družbe Plinovodi in od leta 2010 predsednik Energetske zbornice Slovenije. Diplomiral je na Fakulteti za strojništvo in se nato zaposlil v inženirski družbi Rudis, kjer je delal na vodilnih delovnih mestih in na področju energetskih projektov doma in v tujini. Januarja 2000 je v družbi Geoplin prevzel mesto direktorja tehničnega sektorja. V letu 2003 je postal namestnik glavnega direktorja in član uprave, nato pa je leta 2005 postal direktor družbe Geoplin plinovodi, ki se je kasneje preimenovala v družbo Plinovodi.

Sandi Ritlop Prosperia
Sandi Ritlop, DEM

Sandi Ritlop, univ. dipl. inž. str. je zaposlen na DEM in se ukvarja z vodenjem umeščanja v prostor projektov proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Bogate izkušnje z vodenjem zahtevnih projektov je pridobil najprej kot odgovorni nadzornik po Zakonu o graditvi objektov pri izgradnji hidroelektrarne Boštanj na spodnji Savi, kasneje kot odgovorni vodja projekta izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi (hidroelektrarni Blanca in Krško). Vodstvene in komunikacijske kompetence je pridobil tudi v skoraj petletnem mandatu direktorja v družbi HSE Invest, ki se ukvarja z inženiringom na področju izgradenj v slovenski energetiki in v tem času so potekali ali se zaključili večji energetski objekti blok 6 Termoelektrarne Šoštanj, Termoelektrarna Brestanica, hidroelektrarna Brežice, priprava remonta črpalne hidroelektrarne Avče in drugi. Od 2018 je ponovno zaposlen v DEM.

Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia
Mojca Černelč Koprivnikar, moderatorka, Prosperia

Ustvarjalka in voditeljica številnih naprednih in inovativnih strokovnih dogodkov ter omizij, predavateljica in strokovnjakinja za energetiko ter ustanoviteljica in direktorica podjetja Prosperia. Verjame v ustvarjalno moč inovativnosti in rasti posameznikov ter organizacij z naprednimi strokovnimi dialogi in povezovanji.

PROGRAM

PROGRAM*

08.15

Registracija in sprejem udeležencev

09.00

DANAŠNJI IZZIVI ENERGENTOV IN ZELENI PREHOD
Moderatorka: Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia

REPowerEU pospešuje zeleni prehod, uvodni nagovor,
dr. Jerneja Jug Jerše, Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji

IZZIV V kaj so investitorji v energetiki danes pripravljeni vlagati svoj denar? (učinki največje
energetske krize, danes zrele tehnologije in poslovni modeli za zeleno transformacijo)
mag. Tomislav Čorak, Boston Consulting Group

Omrežje in priklopi na omrežje. Kje so resnični problemi, kako veliki so, kakšni so
potrebni ukrepi?,

mag. Boris Kupec, GIZ DEE in Elektro Celje

PREMIERNO Strategija razvoja elektroenergetsko-podnebnega sistema Slovenije
do leta 2050,

delovna skupina SAZU, poročevalec dr. Dejan Paravan, GEN-I

Interaktivna razprava Samooskrba, fotovoltaika in kaj še?
Govorca: dr. Marko Topič, FE UL, dr. Dejan Paravan, GEN-I

11.15

Odmor za mreženje ob pogostitvi

12.00

REPowerEU IN OVE
REPowerEU in novosti OVE,
mag. Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo

Premagovanje ovir pri projektih OVE dobiva EU pospešek,
mag. Saša Podlogar Žnidaršič, HSE

12.45

BREZOGLJIČNE ENERGETSKE REŠITVE ZA PRIHODNOST
Strateški pomen vodika pri energetski tranziciji Slovenije,
mag. Boštjan Pišotek, HESS

Izzivi postavitve vetrnih elektrarn v Sloveniji,
Sandi Ritlop, DEM

Nova prihodnost za izrabo vetra,
Aleš Pučnik, Windex

Sodobne jedrske elektrarne in mali jedrski reaktorji,
dr. Tomaž Žagar, Skupina GEN

13.40

Omizje o zelenih virih energije, izzivi v praksi,
Govorca: Bogdan Barbič, HESS, Aleš Pučnik, Windex

14.05

Odmor za mreženje ob pogostitvi

14.35

TRAJNOST IN ESG TVEGANJA ŽE DANES
Govorimo enak jezik? ESG, trajnost, taksonomija,
dr. Marta Svoljšak Jerman, Petrol

Intervju ESG v praksi
Govorki: Mojca Markizeti, Iskraemeco in dr. Marta Svoljšak Jerman, Petrol

15.15

STRATEŠKA OKROGLA MIZA
Kako uspešno do brezogljične prihodnosti (ob največji energetski krizi)?
Govorci: mag. Jože Bajuk, Petrol, Uroš Blažica, GIZ DEE in Elektro Primorska,
Marjan Eberlinc, Plinovodi, Blaž Košorok, Skupina GEN, mag. Aleksander Mervar, ELES

16.15

Zaključek konference


* Organizator si pridržuje pravico do sprememb.

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obveznaPOSTANI POKROVITELJ

 

Pišite nam na info@prosperia.si ali nas pokličite na 031 717 599 za možnosti pokroviteljstva in skupaj bomo izbrali pokroviteljstvo, ki najbolje podpre vaše poslovne cilje.

Postani sponzor ikona KONTAKTIRAJTE NAS

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obvezna