Inovacija energetike ’20

12. Vrh inovativnih v energetiki
16. – 17. december 2020

Dogodek namenjen najbolj inovativnim in ambicioznim v energetiki.

Vodilno srečanje Inovacija energetike kaže prihodnost in je dogodek, na katerem se vsako leto znova sreča vrh inovativnih in najbolj ambicioznih v energetiki. Številni govorci, pester program, prijetna presenečenja, kakovostna organizacija in možnosti za navezovanje stikov in izmenjavo mnenj so bile tudi značilnosti srečanja decembra 2020, čeprav je to prvič potekalo v spletni obliki. Tako je več kot 30 govorcev zainteresirani javnosti predstavilo štiri smernice energetske prihodnosti: novosti shranjevanja energije, vodik, nova vlaganja v infrastrukturo in povezovanje dveh sektorjev, prometa in energetike. Dogodka se je udeležilo več kot 160 udeležencev, ki so med dogodkom prisluhnili različnim temam s področja inovacij v energetiki, kot tudi številnim inovativnim primerom, med katerimi so med drugim izbrali tudi najboljše inovacije preteklega leta.

Organizator:
Generalni pokrovitelj:
Partner e-mobilnosti:
Pokrovitelj:
Pokrovitelj:
Mali pokrovitelj:
Medijska pokrovitelja:
Podpornik:

GOVORCI

mag. Jože Bajuk, Petrol

Član uprave, odgovoren za področji Energetski in okoljski sistemi, Upravljanje energentov in energije ter sektor Inovativni poslovni modeli. Oseba s številnimi preteklimi izkušnjami z različnih področij in član ali predsednik različnih nadzornih svetov v preteklosti. Njegova bibliografija obsega 17 člankov in knjig.

mag. Krešimir Bakič, Eles
mag. Krešimir Bakič, Eles

Častni član predsedstva Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRÉ in CIRED, član vodstva Mednarodnega sveta za velike elektroenergetske sisteme v Parizu in svetovalec na Elesu. Njegova bibliografija obsega več kot 250 člankov, študij in razprav v strokovnih revijah. Leta 2004 je prejel priznanje »Technical Committee Award« za izjemne prispevke in delo v komiteju za razvoj in ekonomijo elektroenergetskih sistemov.

Matjaž Breznik, TROIA
Matjaž Breznik, TROIA

Ima številne izkušnje z različnih področij, od podjetništva do start-up sveta in prodaje. V podjetju TROIA je odgovoren za AR-prodajo in poslovni razvoj, kjer tesno sodeluje z razvojno ekipo pri razvoju lastnih rešitev na področju obogatene resničnost ter je vključen v različne razvojne projekte.

Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia
Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia

Ustvarjalka in voditeljica številnih naprednih in inovativnih strokovnih dogodkov ter omizij, predavateljica in strokovnjakinja za energetiko ter ustanoviteljica in direktorica podjetja Prosperia. Verjame v ustvarjalno moč inovativnosti in rasti posameznikov ter organizacij z naprednimi strokovnimi dialogi in povezovanji.

dr. Robert Dominko, Kemijski inštitut
prof. dr. Robert Dominko, Kemijski inštitut

Dr. Robert Dominko je vodilni mednarodni strokovnjak za področje baterij oziroma shranjevalnikov energije, poleg tega je vodja skupine Moderni baterijski sistemi na Odseku za kemijo materialov na Kemijskem inštitutu v Ljubljani.

dr. Matija Gatalo in Tomaž Bizjak, KI, ReCatalyst (start-up)
dr. Matija Gatalo in Tomaž Bizjak, KI, ReCatalyst (start-up)

V zadnjih dveh letih sta dr. Matija Gatalo in Tomaž Bizjak prejela več inovacijskih nagrad, med katerimi so rektorjeva nagrada za najboljšo inovacijo Univerze v Ljubljani in zlato priznanje GZS Zbornice osrednjeslovenske regije. Pohvalita se lahko z nedavno pridobljeno nagrado za 1. mesto na evropskem tekmovanju EIT Jumpstarter.

dr. Robert Golob, GEN-I
dr. Robert Golob, GEN-I

Predsednik uprave GEN-I, izredni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in avtor številnih znanstvenih objav in referatov s področja trgov, optimizacije virov energije in načrtovanja EES z bogatimi izkušnjami iz energetike, ki je med drugim opravljal tudi naloge državnega sekretarja za energetiko in sodeloval pri nastajanju ključnih zakonov iz energetike.

dr. Janez Humar, Eles
dr. Janez Humar, Eles

Član področja za strateške inovacije v družbi Eles, kjer deluje na področju vključevanja novih tehnologij v obstoječe poslovanje. Njegovo delo obsega pripravo poslovnih načrtov in idej, ki spodbujajo integracijo obnovljivih virov energije, shranjevanje energije, e-mobilnost in mehanizme prožnosti odjema potrošnikov za podporo delovanju sistemskega operaterja prenosnega omrežja in operaterjev distribucijskih omrežij.

prof. dr. Tomaž Katrašnik, Fakulteta za strojništvo, UL
prof. dr. Tomaž Katrašnik, Fakulteta za strojništvo, UL

Redni profesor za področje energetska tehnika na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, kjer vodi Laboratorij za motorje z notranjim zgorevanjem in elektromobilnost. Trenutno deluje tudi kot prodekan za znanstvenoraziskovalno dejavnost in mednarodno sodelovanje. Je član evropskih združenj EARPA in EGVIA ter predsednik strokovnega sveta Strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva (SRIP).

dr. Uroš Kerin, Eles
dr. Uroš Kerin, Eles

Je pomočnik direktorja Področja za upravljanje s sredstvi in projekti ter vodja Diagnostično analitskega centra. Kot konzultant je sodeloval na številnih mednarodnih projektih v elektroenergetiki in naftni industriji. Vodil je ekspertno skupino za delovanje turbin električnih generatorjev in ekspertno skupino za dinamične analize industrijskih in prenosnih elektroenergetskih sistemov.

Leon Maruša, Elektro Celje
Leon Maruša, Elektro Celje

Že od leta 2018 je generalni sekretar slovenskega združenja CIGRE-CIRED. Njegove trenutne raziskave obsegajo: energetske analize, analitiko in strojno učenje na podatkih pametnih števcev ter delo na projektih EU.

mag. Peter Nemček, cyberGRID GmbH & Co KG
mag. Peter Nemček, cyberGRID GmbH & Co KG

Specialist na področju virtualnih elektrarn za prilagajanje odjema in razpršene proizvodnje. Je soustanovitelj avstrijskega podjetja cyberGRID in aktiven član v strokovnih združenjih, kot sta npr. slovenska in evropska tehnološka platforma.

Roman Novak, Energovat
Roman Novak, Energovat

V podjetju Energovat d.o.o je odgovoren za pospeševanje in razvijanje poslovnih odnosov, svetovanje, izvajanje izobraževanj in vodenje projektov.

Martin Novšak, MBA, GEN energija
Martin Novšak, MBA, GEN energija

Generalni direktor družbe GEN energija, ki je skupaj s sodelavci izvedel pomembne projekte, kot so modernizacija NEK, zamenjava ključne opreme, ureditev celovite podobe ter mnogo drugih dodelav, modifikacij in organizacijskih nadgradenj. V obdobju 2006 do 2016 je bil namestnik predsednika uprave družbe Gen-i, d.o.o.

Aleš Prešern, Siemens Energy
Aleš Prešern, Siemens Energy

Je direktor družb Siemens Energy v Avstriji, Sloveniji, Hrvaški in Srbiji ter Črni gori. Leta 2017 je bil pobudnik v NEKu izvedenega inovacijskega projekta “Perun”, kjer se je kot plod slovenskega znanja prvič v kako nuklearno elektrarno na svetu vgradil del, proizveden s tehniko 3D tiska. Pod njegovim vodstvom so izvedli številne projekte, med drugim zamenjava generatorja v NEK ter izgradnja plinskih turbin v TEŠu in Brestanici.

mag. Anton Pogačnik, LEAG
mag. Anton Pogačnik, LEAG

Predsednik Sveta TEPN Gorenjske in direktor Lokalne energetske agencije (LEAG), v kateri izvajajo energetski menedžment za potrebe občin in evropske projekte programov INTERREG, Horizon 2020, Erasmus+ in Alpin Space.

mag. Andrej Ribič, Elektro Ljubljana
mag. Andrej Ribič, Elektro Ljubljana

Predsednik uprave Elektra Ljubljana, že deseto leto vodi podjetje, ki upravlja največje distribucijsko omrežje v državi. Za seboj ima številne uspešne projekte v tujini. Je prejemnik več uglednih mednarodnih priznanj za uspešno vodenje družbe Elektro Ljubljana. Kot strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami je vodil nadzorne svete več slovenskih energetskih družb. Je predsednik skupščine GIZ distribucije električne energije, član izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije in Kajakaške zveze Slovenije.

mag. Uroš Salobir, ELES
mag. Uroš Salobir, ELES

Direktor področja za strateške inovacije, je v družbi ELES zaposlen že več kot 20 let. Bil je začetnik strateško inovacijskih aktivnosti v družbi in odgovoren za izvajanje nekaterih najzahtevnejših inovacijskih projektov v zgodovini Elesa. Sodeloval je pri ustanovitvi področja za strateške inovacije, katerega vodja je.

Janez Smukavec, Elektro Gorenjska d.d.
Janez Smukavec, Elektro Gorenjska d.d.

Glavni inženir v podjetju Elektro Gorenjska d.d., ki je sodeloval v Evropskih projektih TDX Assist, HyperDno. Je član komitejev SIST/TC EMC, SIST TC NTF. Ja avtor člankov na temo zaščite, kakovosti EE s katerimi je sodeloval na več CIGRE/CIRE srečanjih v Sloveniji in v tujini.

dr. Ivan Šmon, MBA, Elektro Gorenjska
dr. Ivan Šmon, MBA, Elektro Gorenjska

Je predsednika uprave družbe Elektro Gorenjska, predsednik Slovenskega nacionalnega komiteja WEC, član upravnega odbora direktorjev Eurelectric in predstavnik Slovenije v študijskem komiteju CIGRE PARIZ C6 (Distribucijski sistemi in razpršena proizvodnja) ter član upravnega odbora Energetske zbornice Slovenija.

mag. Andrej Vizjak, MOP
mag. Andrej Vizjak, MOP

Je minister za okolje in prostor ter vodja poslanske skupine SDS. V preteklosti je bil minister za gospodarstvo, minister za delo, družino in socialne zadeve, župana občine Brežice in poslanec v Državnem zboru. V družbi HESS je vodil Službo za investicije in razvoj. Bil je tudi direktor podjetja Partner.

dr. Christophe Dudezert, Groupe Renault
dr. Christophe Dudezert, Groupe Renault

Je vodja programa za energetske storitve pri skupini Renault. Diplomiral je s področja letalstva in vesolja na ISAE-SUPAERO, doktoriral pa iz področja elektrokemije na Univerzi Pariz XI. Je programski vodja za področje novih poslovnih modelov, ki temeljijo na baterijah za električne avtomobile v diviziji za energetske storitve, kjer je odgovoren za učinkovito uporabo naprednega programa shranjevanja energije z izgradnjo shranjevalnih sistemov, ki temeljijo na baterijah v Franciji in Nemčiji.

Hermann Stockinger, Easelink Ltd
Hermann Stockinger, Easelink Ltd

Je direktor in ustanovitelj visokotehnološkega podjetja Easilink Ltd., ki se osredotoča na razvoj trajnostnih avtomatiziranih tehnologij polnjenja za električna vozila. Študiral je v Avstriji, Angliji in Mexicu ter magistriral s področja energetike in okoljskega inženirstva, in poslovne ekonomike. Leta 2015 je ustanovil Easilink. S svojim globalnim timom si preko modelov licenciranja znotraj avtomobilske in infrastrukturne industrije aktivno prizadeva doseči velik obseg uporabe Matrix Charging®.

Simeon Lisec, Telekom Slovenije
Simeon Lisec, Telekom Slovenije

V podjetja Telekom Slovenije, d.d. deluje kot espert. Ima več kot dvajsetletne izkušenje na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter bogate delovne izkušnje na različnih poslovnih področjih z raziskovalno-razvojnih kompetenc, vodenjem projektov in razvojem poslovanja. Deluje v različnih strokovnih združenjih; med drugim je član svetovalnega odbora pri ISOC Slovenia, član strokovnega sveta zavoda go6.si, član Blockchain think tank in član ekspertne skupine pri EU za priključeno in avtonomno mobilnost.

Matjaž Valenčič, Interenergo
Matjaž Valenčič, Interenergo

Je vodja projektov vzdrževanja energetskih sistemov v podjetju Interenergo, ki trentno upravlja energetske projekte s področja daljinskih sistemov za ogrevanje na različne energente, učinkovite zunanje in notranje LED razsvetljave, ter kogeneracij na biomaso in plin.

Vid Vončina, Izoelektro
Vid Vončina, Izoelektro

Na fakulteti FERI v Mariboru pripravlja doktorat na temo določevanje stanja odvodnika prenapetosti. Z inovativnim podjetjem Izoelektro, proizvajalcem in dobaviteljem izdelkov namenjenih za novogradnjo in vzdrževanje nizkonapetostnega omrežja do 1 kV in srednjenapetostnih daljnovodov do 52 kV so tudi imetniki patenta št. 25185 za pritrditev vodnika na izolacijsko glavo izolatorja.

NAGRAJENE INOVACIJE PRETEKLIH LET

Vsako leto udeleženci med predstavljenimi inovacijami izberejo najboljšo inovacijo na področju energetike, nastopajoči pa prejme nagrado občinstva za najboljšo inovacijo.

“Sreča je tisto, kar se zgodi, ko pripravi sreča priložnost”.

Seneca

NAGRAJENE INOVACIJE 2020

Nagrajenci IE20

1. mesto: Herman Stockinger iz podjetja Easelink za inovacijo Avtomatizacije polnjenja električnih vozil

2. mesto: Gregor Černe iz podjetja INEA za inovacijo Uporaba vodikove celice za uravnavanje omrežja

3. mesto: Matjaž Breznik iz podjetja TROIA za inovacijo Vizualizacija prostorskih in ključnih podatkov sredstev na terenu v realnem času in Matjaž Valenčič iz podjetja Interenergo za inovacijo Uporaba umetne inteligence pri proizvodnji toplote za daljinski sistem ogrevanja

“Prvo mesto je za nas veliko presenečenje in priznanje. Vsekakor bi kolegom priporočal, da sodelujejo na dogodku s prijavo inovacije. Tudi v prihodnje bomo sodelovali s svojimi inovaciji, česar se že zelo veselim.” 

Dr. Hermann Stockinger, Easelink Ltd.

“Nastop z inovacijo je bil zelo dobrodošla izkušnja, saj z njim pridobiš tudi kritičen pogled v svojo inovacijo in priložnost, da jo še dodatno izboljšaš, kar pa je pa tudi smisel inoviranja. ” 

Dr. Gregor Černe, INEA

“Vse prikazane inovacije so bile dobre in si zaslužijo priznanje.” 

Matjaž Valenčič, Interenergo

“Prav vsi udeleženci so pokazali inovacije, ki bodo pripomogle k boljšim razmeram v družbi. Veseli smo, da ste med vsemi predstavljenimi inovacijami prepoznali vrednost naše.” 

Matjaž Breznik, TROIA

NAGRAJENE INOVACIJE 2019

1. mesto: Uroš Bajec iz podjetja Comtrade za inovacijo Umetna inteligenca za hrambo energije.

2. mesto: Tadej Šinkovec iz Elektro Ljubljane in GIZ DEE za inovacijo Sistem za enoten dostop do merilnih podatkov – korist za vse uporabnike.

3. mesto: Uroš Jerman iz Instrumentation technologies za inovacijo Inovativen pristop k zagotavljanju varnosti na reki Temzi.

“Moj cilj pri udeležbi je bil pravzaprav spoznavanje trendov v energetiki in mreženje, za kar je bilo izredno dobro poskrbljeno. Nagrade za prvo mesto nisem pričakoval. Lahko smo ponosni na ekspertizo in izkušnje, ki jih imamo v Sloveniji.” 

Uroš Bajec , Comtrade

Predstavljenih je bilo veliko število odličnih inovacij, zato se mi zdi nagrada za  za tretje mesto posebna čast. Pomeni nam priznanje, da naš inovativni modularni pristop pri razvoju novih rešitev deluje. Bodočim prijaviteljem bi predal zgolj eno misel: Sreča spremlja hrabre«. Inovirajte, ter s tem izboljšujte svojo konkurenčnost na trgu, na koncu pa se ne bojte pokazati svojega potenciala na Inovacijah Energetike.” 

Uroš Jerman, Instrumentation Technologies

NAGRAJENE INOVACIJE 2018

Nagrajenci IE18
1. mesto: Tine Andrejašič, REC

2. mesto: Sandi Kavalič, Gen-i

3. mesto: Tomaž Buh, Solvera Lynx

“Niti najmanj si nisem mislil, da bo lahko tako majhno podjetje, kot je naše lahko konkuriralo ostalim velikim podjetjem, ki imajo bistveno več zaposlenih zaslužijo milijone.” 

dr. Tine Andrejašič, REC

Nagrada za drugo mesto, ki sem jo dobil, mi pomeni potrditev, da smo na pravi poti in da delamo pravilne rešitve za odjemalca in za izpolnjevanje njihov energetskih potreb. Vsi nastopajoči so imeli zelo kakovostne prezentacije. Pohvalil bi organizatorja in ekipo za super izvedeno konferenco in tudi pred konferenčno delavnico za govorce, da smo se lahko pripravili.” 

Sandi Kavalič, Gen-i

Prejema nagrade nisem pričakoval, čeprav sem si zadal, da če prijavimo inovacijo, dobimo nagrado. Gospa Mojca je z delavnico, ki smo jo imeli 14 pred dogodkom zelo pomagala pri pripravah na predstavitev. Zato tudi v tem smislu same pohvale in se veselim prihodnjih dogodkov. Po eni strani vsa izhodišča, ki smo jih tam dobili za pripravo prezentacije in so ti delno že poznane, vendar po drugi strani dobiš informacijo na način, da si bolj pozoren na to, kako narediš samo prezentacijo. ” 

Tomaž Buh, Solvera Lynx

IZJAVE UDELEŽENCEV

“Želim si čim več takšnih dogodkov, kot so Inovacije v energetiki, saj pripomorejo k višji ravni tehnologije, znanja in ne nazadnje tudi družbe. Akterji s tega področja bi se morali bistveno več srečevati in pogovarjati.”

Ivo Boscarol, Pipistrel

“Všeč mi je bila oblika in organizacija dogodka, ki je najboljši model, kar sem ga do zdaj videl. Gre za interaktivno platformo, kjer lahko izmenjujemo izkušnje in razpravljamo.”

Dr. Lei Xianzhang, SGGC, Kitajska

“Dogodek je zanimiv, ker na njem srečujem ljudi, ki mi dajejo impulze za različne nove razvojne projekte, in poleg tega izvem, kaj je v Sloveniji novega. Hvaležen in vesel sem, da sem bil lahko tukaj.”

dr. Štefan Merkač, Amt der Kärntner Landesregierung

“Navdušen sem nad stičišči, da različni strokovnjaki podajajo različna mnenja, ki se krešejo, in prav je tako, da prihajamo do novih rešitev, do novih inovacij, in to je pravi dogodek v energetiki, kajti ciljno usmerjeno združevanje idej in oblikovanje novih smernic sta danes pravo bistvo. “

dr. Marko Topič, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

“Dogodek se mi zdi odličen. Takšna srečanja spodbujajo k nastajanju novih idej, nam dajo zagon in omogočajo, da se znanost razvija kot celota, ne le na področju energetike.”

mag. Uroš Končnik, Elektrina

“Organizacija dogodka je bila vrhunska, vsebine pa zelo uporabne in aktualne. Moj cilj pri udeležbi je bil pravzaprav spoznavanje trendov v energetiki in mreženje, za kar je bilo izredno dobro poskrbljeno.”

Uroš Bajec, Comtrade

“Jutranje predstavitve so bile zame enkratne, zelo stimulativne in vsekakor sem zelo zadovoljen, da sem danes tukaj, in ostanem do konca.”

dr. Robert Dominko, Kemijski inštitut

“Dogodka sem se letos udeležil prvič in sem pozitivno presenečen. Takšnih dogodkov bi lahko bilo še več, lahko bi se še razširili.”

Marko Udovč, Inovatika d.o.o.

“Organizacija samega dogodka in tudi izbrane tematike so bile odlične, ker so slušatelju ponudile širši vpogled na področje energetike, tako s strani države kot podjetij.”

Mag. Primož Bergoč, Soške elektrarne Nova Gorica, d. o. o.

“Na dogodku smo navezali zelo veliko zanimivih stikov ter obnovili nekaj poznanstev še iz študentskih let. Dogodka bi se ponovno udeležil.”

dr. David Antolinc, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

“Všeč mi je bilo, da smo na okrogli mizi precej interdisciplinarno obravnavali bistvene izzive, s katerimi se zdaj spoprijema energetika. Zdi se mi, da so bili za okroglo mizo izbrani res pravi sogovorniki. Udeležba na takšnih dogodkih je potrebna, da se tudi večja podjetja, kot je Siemens, lahko povežemo in sodelujemo z manjšimi.”

Medeja Lončar, Siemens d.o.o.

“Cestitke za super organizacijo. Moram priznati da je spletna izvedba Inovacije energetike izpadla še bolje, kot sem pričakoval. Kot kaže smo se zdaj že vsi navadili na online dogodke:). Mislim, da je to super izhodišče za internacionalizacijo dogodka.”

Dr. Miha Cimperman, IJS

FOTO UTRINKI

Slika iz dogodka IE20
Slika iz dogodka IE20
Slika iz dogodka IE20
Slika iz dogodka IE20
Slika iz dogodka IE20
Slika iz dogodka IE20

POKROVITELJI DOGODKA

Organizator:

Generalni pokrovitelj:

Partner e-mobilnosti:

Pokrovitelj:

Pokrovitelj:

Mali pokrovitelj:

Medijska pokrovitelja:

Podpornik:

POSTANI POKROVITELJ

 

Pišite nam na info@prosperia.si ali nas pokličite na 031 717 599 za možnosti pokroviteljstva in skupaj bomo izbrali pokroviteljstvo, ki najbolje podpre vaše poslovne cilje.

Postani sponzor ikona KONTAKTIRAJTE NAS

POSTANI POKROVITELJ

 

Pišite nam na info@prosperia.si ali nas pokličite na 031 717 599 za možnosti pokroviteljstva in skupaj bomo izbrali pokroviteljstvo, ki najbolje podpre vaše poslovne cilje.

Postani sponzor ikona KONTAKTIRAJTE NAS

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obvezna