Energetika in pravo ’20

11. vodilni forum tudi o treh novih energetskih zakonih
25. november 2020, spletna izvedba

Na dogodku smo predstavili novosti, ki krojijo poslovne priložnosti.

Novosti energetske zakonodaje krojijo poslovne priložnosti vsem, ki se srečujejo z zeleno energetsko transformacijo. Na 11. vodilnem forumu smo tako predstavili novosti energetske zakonodaje in kaj te predstavljajo v praksi. Posebno pozornost smo namenili trem novim energetskim zakonom: zakonu o učinkoviti rabi energije, zakonu o obnovljivih virih energije in zakonu o oskrbi z električno energijo. Dogodka se je udeležilo več kot 115 vodilnih energetikov in pravnikov s področja energetike, strokovnjakov za regulativo in odločevalcev. Kljub spletni izvedbi so imeli udeleženci možnost individualnih pogovorov, izmenjave mnenj, navezovanja stikov in mreženja.

Organizator:
Podpornik foruma:
Podpornik foruma:
Podpornik foruma:
Medijski pokrovitelj:

GOVORCI

Govorec brez slike
Andraž Jadek, LL.M., Jadek & Pensa

Je partner v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa. Od leta 2013 je član odvetniške zbornice Slovenije in zbornice zvezne države New York v ZDA. Občasno je predavatelj in izvajalec praktičnih delavnic za študente Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in Evropske pravne fakultete na področju M & A in korporacijskega prava.

Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia
Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia

Ustvarjalka in voditeljica številnih naprednih in inovativnih strokovnih dogodkov ter omizij, predavateljica in strokovnjakinja za energetiko ter ustanoviteljica in direktorica podjetja Prosperia. Verjame v ustvarjalno moč inovativnosti in rasti posameznikov ter organizacij z naprednimi strokovnimi dialogi in povezovanji.

Govorec brez slike
Dunja Jandl, CMS Reich-Rohrwig Hainz

Je lokalna partnerica pri CMS Reich-Rohrwig Hainz, kjer je odgovorna za mandate s področja nepremičnin in energetike. Ima več kot 15 let delovnih izkušenj, od tega 10 let na vodilnih položajih v mednarodnih odvetniških pisarnah. Zaradi multidisciplinarnega znanja daje tujim investitorjem nepogrešljivo podporo pri izvedbi kompleksnih energetskih projektov v Sloveniji.

Govorec brez slike
Luka Jazbec, GEN-I

Je vodja službe za regulativo in skladnost poslovanja pri podjetju GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. Pred tem je v Bruslju deloval na področju energetske in okoljske politike EU.

Blaz Kosorok
Blaž Košorok, MzI

Trenutno je državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo, v preteklosti je bil direktor družbe TE-TOL d.o.o., generalni direktor družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o., COO družbe Akrapovič d.d. in član upravnih odborov strokovnih združenj na področju energetike, član NS Slovenskih železnic, Hidroelektrarn na spodnji Savi d.o.o. ter Opere in baleta v Ljubljani.

Govorec brez slike
Dr. Rajko Pirnat, Pravna fakulteta UL

Je redni profesor na Pravni fakulteti, kjer predava predmete s področja upravnopravnih znanosti. V letih 1990–1992 je bil član slovenske vlade in minister, pristojen za pravosodje in upravo, in je sodeloval pri pripravi veljavnega Energetskega zakona in večine njegovih sprememb. Je predsednik Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (IJU).

Erik Potocar
Mag. Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo

Je zaposlen na Direktoratu za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo, kjer dela na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov. Pred tem je delal v gospodarstvu in na Ministrstvu za znanost in tehnologijo na področju raziskav in razvoja.

Govorec brez slike
Mag. Urban Prelog, Ministrstvo za infrastrukturo

Je sekretar na Direktoratu za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo. Pred tem je bil zaposlen v IBE, d.d, ter na Elektroinštitutu Milan Vidmar in Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo Univerze v Ljubljani, v Laboratoriju za elektroenergetske sisteme.

Govorec brez slike
Mag. Ana Stanič, odvetnica, E&A Law

Je direktorica v pisarni E&A Law v Londonu, gostujoča profesorica za področji energetike in arbitraže na univerzah v Dundeeju, Technische Univeristät v Berlinu in na Kitajskem. Več kot dvajset let dela kot odvetnica v Londonu, specializirana za področje energetike, mednarodne trgovinske arbitraže in zakonodaje EU. Od leta 2009 svetuje energetskim podjetjem, Evropski komisiji ter državam članicam EU glede evropskega prava, še posebej v povezavi s plinom, obnovljivimi viri ter podnebnimi spremembami.

IZJAVE UDELEŽENCEV

“Zanimivo je bilo, da so bile predstavljene tako temeljne teme kot tudi zelo pereče teme energetskega prava. Vse predstavitve so bile izpeljane izjemno zanimivo. Dogodki Prosperie so znani po tem, da vedno odneseš kaj uporabnega.”

Mag. Tina Štrukelj, Plinovodi

“Dogodek mi je zelo odgovarjal po vsebini in strukturi govorcev. Odprli smo še nedorečene teme, ki se jih bomo morali dotakniti v prihodnosti, saj se bomo z njimi srečevali pri svojem delu. Tovrstni dogodki se mi zdijo zelo koristni.”

Mag. Duška Godina, Agencija za energijo

“Dogodek mi je vsebinsko zelo odgovarjal, saj so bile na njem predstavljene zelo zanimive teme. Priporočam udeležbo na tovrstnih dogodkih, saj tako prisluhnemo različnim ljudem, česar doma, za štirimi stenami, ne moremo. Na ta način tudi vidiš, kje se nahajaš, in se lažje umestiš na trg.”

Aljaž Jadek, Odvetniška pisarna Jadek in Pensa

“Dogodek je zagotovo pomemben za vse predstavnike energetskega sektorja. Tudi tisti, ki nismo pravniki, na njem izvemo številne koristne informacije in slišimo izmenjavo mnenj med ključnimi igralci, ministrstvom in agencijo. Iz dogodka je razvidno, da ima organizator vizijo za prihodnost, saj je izbrana tematika vedno aktualna ali pa bo kmalu.”

Katarina Medved, Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

“Dogodek je edinstvena priložnost za srečanje pravnikov z ožjega pravnega področja in ga kot takega podpiram, saj je že tradicionalen, poleg tega pa izjemno koristen. Veselim se tudi prihodnjega dogodka, saj izmenjavanje mnenj in informacij na tovrstnih dogodkih vodi v smer iskanja skupnih rešitev.”

Prof. dr. Rajko Pirnat, Pravna fakulteta UL

“Odlična tematska zasnova, agregirane informacije strokovnjakov, aktualne teme, ki nakažejo smer trendov v energetiki, se mi zdijo glavne prednosti dogodka. Na njem se tudi vedno naučim kaj novega, čeprav sem predavatelj tudi sam. “

Mag. Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo

“Pohvalil bi izbor pravih vsebin in izjemno organizacijo spletnega dogodka.”

Udeleženec spletnega foruma Energetika in pravo ’20

FOTO UTRINKI

Slika iz dogodka EP20
Slika iz dogodka EP20
Slika iz dogodka EP20
Slika iz dogodka EP20
Slika iz dogodka EP20
Slika iz dogodka EP20
Slika iz dogodka EP20
Slika iz dogodka EP20
Slika iz dogodka EP20

POKROVITELJI DOGODKA

Sponzorji EP20
Organizator:
Podpornik foruma:
Podpornik foruma:
Podpornik foruma:
Medijski pokrovitelj:

POSTANI POKROVITELJ

 

Pišite nam na info@prosperia.si ali nas pokličite na 031 717 599 za možnosti pokroviteljstva in skupaj bomo izbrali pokroviteljstvo, ki najbolje podpre vaše poslovne cilje.

Postani sponzor ikona KONTAKTIRAJTE NAS

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obvezna