Vodilni forum o priložnostih obnovljivih virov energije za leto 2019

Vabimo vas, da se udeležite 9. vodilnega foruma o novostih obnovljivih virov energije ENERGETIKA in OKOLJE ’19, ki bo 14. maja 2019 v Ljubljani, z začetkom ob 9. uri. Z vami bodo vodilni energetski in okoljski strokovnjaki.

Ali ste vedeli, da naj bi globalne zmogljivosti obnovljivih virov energije (OVE) med 2017 in 2022 narastle za kar 43-odstotkov oziroma za več kot 920 GW?

Ob tem pa se tudi v Sloveniji zastavljajo izzivi, kot so: kako te vire uspešno integrirati, kaj prinaša samooskrba in trg prožnosti? Kako rešiti okoljsko-energetske labirinte pri uvajanju novih obnovljivih virov?

Zato ujemite najbolj ugodno »predpraznično prijavo« do torka, 30. aprila, in prisluhnite vodilnim strokovnjakom o znanilcih sprememb v 2019, kot so:

  • Kaj prinaša nova Uredba o samooskrbi in kaj NEPN?, mag. Hinko Šolinc, MzI NOVOSTI
  • Regulativni izzivi prehoda na čisto energijo, mag. Duška Godina, Agencija za energijo
  • SONCE Fotovoltaika podira rekorde in igra ključno vlogo v boju s klimatskimi spremembami, dr. Marko Topič, Fakulteta za elektrotehniko, UL
  • NOV PRIMER Integracija alternativnih virov energije v sisteme daljinskega ogrevanja in nova največja toplotna črpalka v srednji Evropi, dr. Rezania Rusbeh, Wien Energie GmbH
  • Učinkovito uvajanje OVE in hidroelektrarnev praksi, Martin Novšak, GEN energija PRAKSA
  • Ali bodo OVE spremenile model trga elektrike v EU in kako? mag. Borut Rajer, Borzen, vabljen PRIHODNOST TRGA

Ujemite najbolj ugodno predpraznično prijavo - prijavite se vsaj do torka, 30. aprila in izkoristite vašo ugodnost »prve minute«. Posebni popusti za občine, NVO, fakultete, mala podjetja, itd. Oglejte si program, kdo so govorci in več o kotizacijah.

Kaj so o vodilnem forumu povedali udeleženci, si preberite tukaj

A13I8442_resize.JPG A13I8163.JPG

 

2. Konferenca o blockchain in novih tehnologijah v energetiki '19
Ljubljana, 20. marec, 2019


Druga »think tank« konferenca o uporabi novih tehnologij v energetiki je bila namenjena iskanju odgovorov na vprašanje, kako v času vse večje digitalizacije družbe in energetskega sektorja izrabiti priložnosti, ki jih prinašajo nove tehnologije.

Deset vodilnih strokovnjakov je ambicioznim na področju digitalizacije energetike predstavilo zadnje trende ter sveže primere uporabe tehnologij veriženja podatkovnih blokov v energetiki in drugih panogah: dr. Marko Grobelnik, IJS, ter dr. Miha Troha, Comcom, o umetni inteligenci in njeni uporabi v energetiki; Dejan Podgoršek, IBM, o ključnih komponentah za dober blockchain projekt ter pametnih omrežjih, dr. Matevž Pustišek in Klemen Dolenc, FE UL, o zadnjih trendih v razvoju interneta in pametnih pogodbah, Klemen Zajc, Netis, o prednostih decentralizirane komunikacije, ki jo prinaša uporaba blockchain tehnologij, ter o modulu za polnjenje e-vozil, ki so ga razvili z GEN-I, mag. Gorazd Ažman iz Elesa o pomenu regulative za vpeljavo novih tehnologij, dr. Andrej Bregar, Informatika, o prototipu veriženja blokov za izmenjavo podatkov na trgu z električno energijo. Devid Palčič, Robotina o platformi ROX Universe, ki digitalne dvojčke naprav »pametno« povezuje tako, da komunicirajo med sabo in učinkovito prilagajajo odjem energije (ali pa druge storitve) in Jaka Mele iz CargoX o izvrstnem primeru platforme, ki temelji na veriženju blokov, iz logistike.

Kot smo ugotovili ob zaključnem omizju, tehnologije že danes omogočajo, da električnih števcev v kratkem ne bi več potrebovali, storitve se širijo »za metrom«. Ali bo tovrstnemu bliskovitemu tehnološkemu razvoju sledila regulativa? Nadaljujemo ob naslednjem snidenju marca 2020!

Hvala vsem, nastopajočim in udeležencem, za sodelovanje in doprinos k uspešnemu dogodku.

A13I5980_resize.jpg A13I6014_resize.jpg
A13I6220_resize.JPG A13I6054_resize.jpg

 

6. forum Energetika in regulativa '19

Vabimo vas, da se na edinem tovrstnem forumu v Sloveniji med prvimi seznanite z novostmi regulative omrežij in energetskega trga v Sloveniji za 2019. Ujemite zadnjo prijavo!

Rezervirajte si 30. januar za aktualne novosti regulative v energetiki!
Forum je pravočasna priložnost za vaš prenos znanja in praktičnih izkušenj. Pridružite se 100+ ključnim predstavnikom omrežnih in tržnih deležnikov, ki se tradicionalno udeležijo foruma.

NOVO O novostih trga z elektroenergetsko prožnostjo.
Namesto postavitve nove transformatorske postaje naj bi distributer na javnih razpisih tudi od končnih odjemalcev kupoval storitev prožnosti. Kako bo to regulirano? Zakaj to bistveno spreminja poslovne modele tako za odjemalce, kot tudi za distributerje?

Govorci so vodilni slovenski in mednarodni strokovnjaki
Forum bo priložnost za pojasnitev nekaterih aktualnih vprašanj elektroenergetskih in plinskih podjetij, ki lahko bistveno vplivajo na uspešnost izvajanja reguliranih in tržnih dejavnosti. Z nami bodo predstavniki Agencije za energijo, vpletenih državnih institucij, kot tudi predstavniki industrije, tržnih in reguliranih podjetij ter drugih deležnikov trga.

Oglejte si program, kdo so govorci in se prijavite tukaj.

Zadnja priložnost za prijavo: ujemite zadnjo prijavo do torka 29. januarja do 14.00 ure. Oglejte si več o kotizacijah.

B64B1539.JPG B64B1541.JPG
B64B1636.JPG B64B1673.JPG


9. Forum o novostih energetskega prava za 2019

Tektonski premiki v EU tudi na pravnem področju energetike

Na Brdu pri Kranju je v sredo, 29. 11. 2018, v organizaciji Prosperie potekal že 9. vodilni forum Energetika in pravo, ki je namenjen obravnavi aktualnih energetsko-pravnih vprašanj. Da se na tem področju dogajajo pomembni tektonski premiki, kot posledica vedno večjih okoljskih in podnebnih zahtev, je bila skupna ugotovitev udeležencev foruma. Mag. Bojan Kumer iz Ministrstva za infrastrukturo je napovedal prvo novelacijo energetskega zakona v prvi polovici prihodnjega leta. Mag. Ana Stanič pa je izpostavila revolucionarne nove sodbe sodišč v Evropi, ki povečujejo zahteve in odgovornost držav ter energetskih družb glede podnebnih in okoljskih vplivov. O velikih spremembah, ki jih bo prinesla uvedba aktivnega odjemalca, je udeležence seznanila mag. Manca Konjar. Andrej Seršen iz Službe Vlade RS za zakonodajo je poudaril, da je potrebna pri pripravi predpisov še pred njihovim sprejemom celostna ocena njihovih učinkov.

Več zanimivosti preberite tukaj.

A13I3068.JPG A13I3063.JPG
A13I3081.JPG A13I3154.JPG

 

Treba je premagati strah pred novostmi in izrabiti priložnosti

REC prejel naslov za najboljšo inovacijo na področju energetike '18

Na Brdu pri Kranju je 10. oktobra potekalo že deseto vodilno srečanje o inovacijah v energetiki.

Da je treba premagati strah pred novostmi ter izrabiti številne priložnosti revolucionarnih sprememb na področju energetike in zelenih tehnologij, je bila skupna ugotovitev dr. Roberta Goloba iz GEN-I, dr. Igorja Papiča, rektorja ljubljanske univerze in dr. Iztoka Seljaka iz Hidrie.
Tako se na primer promet in energetika skozi e-mobilnost vedno bolj prepletata, kar vsem prinaša nove priložnosti. Znanja v Sloveniji je sicer veliko, žal pa se nam zatika pri njegovem prenosu v prakso. V Sloveniji in v Evropi smo prepočasni.

Dr. Lei iz največje energetske družbe na svetu, pa je izpostavil spremembe na Kitajskem, ki v smeri dekarbonizacije potekajo s svetlobno hitrostjo.

Podeljena priznanja za najbolj inovativne rešitve
Na srečanju je bilo predstavljenih dvanajstih primerov inovativnih rešitev. Udeleženci so največ glasov in prvo mesto podelilo Tinetu Andrijašiču iz podjetja REC za inovacijo Upravljalnik litijevega sistema v otočnih sončnih elektrarnah, drugo mesto Sandiju Kavaliču iz GEN-I za inovacijo Avtonomna polnilnica, ki deluje na osnovi blockchaina, in tretje mesto Tomažu Buhu iz Solvere Lynx za inovativne rešitve GemaLogic za fleksibilno upravljanje z energijo.

 

Spremembe na Kitajskem potekajo s svetlobno hitrostjo. Dr. Xianzhang Lei iz največjega energetskega podjetja na svetu iz Kitajske, ki zaposluje več kot 1,8 milijona ljudi, je poudaril, je kitajska vlada začrtala jasno pot v nizkoogljično prihodnost, pri čemer so z 330 GW instaliranih HE, 169 GW vetrnih elektrarn in 140 GW sončnih elektrarn že prvi na svetu, ambiciozne načrte pa imajo tudi v prihodnje. Sicer pa si je Kitajska v skladu s Pariškim sporazumom zastavila cilj pridobivanja 80 odstotkov energije iz obnovljivih virov do leta 2050 oziroma zamenjavo fosilnih goriv s čistejšo energijo ter zamenjavo klasičnih energentov z električno energijo, pri čemer se, podobno kot drugod, tudi sami srečujejo s številnimi izzivi. Število električnih vozil naj bi v naslednjih nekaj letih naraslo že na 5 milijonov. Kot je izpostavil, je ključ do rešitev predvsem digitalizacija procesov in tudi kombinacija obnovljivih virov z jedrsko energijo, ki naj bi bila poglavitni element zagotavljanja stabilnosti elektroenergetskega sistema v prihodnje.

 

Za izdelavo baterij je na voljo dovolj različnih elementov. Dr. Miran Gaberšek iz Kemijskega inštituta je dejal, da je na voljo še cela vrsta drugih, manj redkih in cenejših elementov (cink, natrij, žveplo, magnezij), delovanje teh pa je bilo večinoma že uspešno preizkušeno v laboratorijskih razmerah. Za prehod tovrstnih tehnologij iz laboratorijskih okvirov in prototipov v industrijo so potrebna precejšnja sredstva, ki segajo v milijarde, kar je po njegovem tudi poglavitna ovira za njihov hitrejši preboj. V Sloveniji bi bilo smiselno čim prej oživiti pobudo o ustanovitvi nacionalnega baterijskega centra, ki bi se ukvarjal z razvojem hranilnikov prihodnosti.

Razkorak med povpraševanjem in proizvodnjo se povečuje
Na popoldanski okrogli mizi so udeleženci opozorili, da se poraba električne energije, kljub povečevanju energetske učinkovitosti, povečuje, s tem pa narašča tudi naša odvisnost. Da se primanjkljaj električne energije vse bolj kaže tudi v širši regiji je izpostavil Martin Novšak. Kot je dejal, se v GEN energiji zato resno ukvarjajo z izzivom, s katerimi viri lahko v prihodnje sploh pokrijemo potrebe, pri čemer se nadaljnja izraba jedrske energije kaže kot ena realnejših opcij. Mag. Andrej Ribič je izpostavil, da imamo znanja v energetskih vrstah dovolj in tudi uspešno gospodarstvo, ki je sposobno slediti novim izzivom, se pa precej zatika pri zagotavljanju predvidljivega poslovnega okolja. Pred distribucijo, ki je nosilec prehoda v nizkoogljično družbo, so velike investicije, sredstev zanje pa ni zagotovljenih. Proučiti bi morali več razvojnih scenarijev in zanje pripraviti tudi ustrezne možne rešitve, pa je bil mnenja mag. Uroš Salobir. Ob tem je izrazil bojazen, da se utegne sedanji dvig cen na grosističnih trgih, ki gre sicer v prid proizvajalcem, na drugi strani poznati na dodatnih pritiskih po znižanju omrežnine, to pa utegne negativno vplivati na nadaljnji razvoj omrežja. Oglejte si več o 10. Inovaciji in fotoutrinke.

 

    Organizator srečanja:

Obveščajte me o dogodku!

Pokrovitelji:
          

Medijski partner:Podporniki: